МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
22.08.2012 N 937

Про внесення змін до бюджетної класифікації

З метою удосконалення Економічної класифікації видатків бюджету наказую:

1. В Економічній класифікації видатків бюджету, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.12.2011 N 1738):

1.1. У позиції "код 2280" найменування "Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення" замінити найменуванням "Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм";

1.2. У позиції "код 2800" найменування "Інші видатки" замінити найменуванням "Інші поточні видатки".

1.3. Позицію "код 2900" "Нерозподілені видатки" виключити.

1.4. Доповнити позицією "код 9000" "Нерозподілені видатки".

2. У Складових частинах витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами), абзац тринадцятий після цифр "2700" доповнити цифрами "2800".

3. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2013.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ю. Колобов