МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.12.2011 N 1738

Про внесення змін до бюджетної класифікації

На виконання пункту 6 розділу III Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики України на період до 2012 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 1413-р, з метою приведення Економічної класифікації видатків бюджету у відповідність до міжнародних стандартів наказую:

1. Внести зміни до Економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. N 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами), виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2013 р.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ф.Ярошенко

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
14.01.2011 N 11

(у редакції наказу
Міністерства
фінансів України
26.12.2011 N 1738)

             Економічна класифікація видатків бюджету

------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2000 |Поточні видатки |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2100 |Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2110 |Оплата праці |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2111 |Заробітна плата |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2112 |Грошове забезпечення військовослужбовців |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2120 |Нарахування на оплату праці |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2200 |Використання товарів і послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2210 |Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2220 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2230 |Продукти харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2240 |Оплата послуг (крім комунальних) |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2250 |Видатки на відрядження |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2260 |Видатки та заходи спеціального призначення |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2270 |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2271 |Оплата теплопостачання |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2272 |Оплата водопостачання та водовідведення |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2273 |Оплата електроенергії |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2274 |Оплата природного газу |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2275 |Оплата інших енергоносіїв |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2280 |Дослідження і розробки, видатки державного |
| |(регіонального) значення |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2281 |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по |
| |реалізації державних (регіональних) програм |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2282 |Окремі заходи по реалізації державних |
| |(регіональних) програм, не віднесені до заходів |
| |розвитку |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2400 |Обслуговування боргових зобов'язань |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2410 |Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2420 |Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2600 |Поточні трансферти |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2610 |Субсидії та поточні трансферти підприємствам |
| |(установам, організаціям) |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2620 |Трансферти органам державного управління інших |
| |рівнів |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2630 |Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним |
| |організаціям |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2700 |Соціальне забезпечення |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2710 |Виплата пенсій і допомоги |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2720 |Стипендії |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2730 |Інші виплати населенню |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2800 |Інші видатки |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2900 |Нерозподілені видатки |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3000 |Капітальні видатки |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3100 |Придбання основного капіталу |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3120 |Капітальне будівництво (придбання) |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3121 |Капітальне будівництво (придбання) житла |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3122 |Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3130 |Капітальний ремонт |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3131 |Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3132 |Капітальний ремонт інших об'єктів |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3140 |Реконструкція та реставрація |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3141 |Реконструкція житлового фонду (приміщень) |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3142 |Реконструкція та реставрація інших об'єктів |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3143 |Реставрація пам'яток культури, історії та |
| |архітектури |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3150 |Створення державних запасів і резервів |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3160 |Придбання землі та нематеріальних активів |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3200 |Капітальні трансферти |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3210 |Капітальні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3220 |Капітальні трансферти органам державного управління|
| |інших рівнів |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3230 |Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та |
| |міжнародним організаціям |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3240 |Капітальні трансферти населенню |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту державного бюджету В.Лозицький