ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429; із змінами, внесеними законами України від 21 квітня 2011 року N 3291-VI, від 12 травня 2011 року N 3315-VI і N 3331-VI, від 14 червня 2011 року N 3491-VI, від 5 липня 2011 року N 3562-VI, від 22 вересня 2011 року N 3768-VI, від 6 жовтня 2011 року N 3823-VI, від 7 жовтня 2011 року N 3905-VI, від 18 жовтня 2011 року N 3911-VI, N 3912-VI і N 3913-VI, від 20 жовтня 2011 року N 3953-VI і N 3954-VI, від 4 листопада 2011 року N 4011-VI і N 4012-VI) згідно з додатком до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 4 листопада 2011 року
N 4013-VI

Додаток
до Закону України
"Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"

                           (тис. грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
| | |Всього: |292 738 122,6|248 317 354,2| 39 891 389,0| 3 055 545,6|42 920 768,4|46 724 430,6|28 024 676,8|2 119 449,1| 844 477,4|18 699 753,8|339 462 553,2|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|1200000| |Міністерство економічного| 343 983,2| 294 633,9| 155 961,7| 11 591,2| 49 349,3| 3 113,2| 289,0| 133,2| 66,6| 2 824,2| 347 096,4|
| | |розвитку і торгівлі | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|1201000| |Апарат Міністерства | 249 886,6| 225 144,3| 115 586,9| 9 445,0| 24 742,3| 3 010,0| 185,8| 133,2| | 2 824,2| 252 896,6|
| | |економічного розвитку і | | | | | | | | | | | |
| | |торгівлі України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|1201010| 0132 |Керівництво та управління| 184 766,8| 177 412,6| 114 857,8| 9 445,0| 7 354,2| | | | | | 184 766,8|
| | |у сфері економічного | | | | | | | | | | | |
| | |розвитку і торгівлі | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|1201070| 0481 |Прикладні наукові та | 8 513,7| | | | 8 513,7| 2 323,2| | | | 2 323,2| 10 836,9|
| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | |
| | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | |
| | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | |
| | |програмами і державним | | | | | | | | | | | |
| | |замовленням, фінансова | | | | | | | | | | | |
| | |підтримка підготовки | | | | | | | | | | | |
| | |наукових кадрів у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |економіки і торгівлі | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------