ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429; із змінами, внесеними законами України від 21 квітня 2011 року N 3291-VI, від 12 травня 2011 року N 3315-VI і N 3331-VI, від 14 червня 2011 року N 3491-VI, від 5 липня 2011 року N 3562-VI, від 22 вересня 2011 року N 3768-VI, від 6 жовтня 2011 року N 3823-VI, від 7 жовтня 2011 року N 3905-VI, від 18 жовтня 2011 року N 3911-VI, N 3912-VI і N 3913-VI, від 20 жовтня 2011 року N 3953-VI і N 3954-VI та від 4 листопада 2011 року N 4011-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "300.781.997,8", "254.511.511,3" і "46.270.486,5" замінити відповідно цифрами "301.060.447,9", "254.512.061,3" і "46.548.386,6";

у частині другій цифри "339.184.103,1", "292.737.572,6" і "46.446.530,5" замінити відповідно цифрами "339.462.553,2", "292.738.122,6" і "46.724.430,6";

2) статтю 4 доповнити пунктом 44 такого змісту:

"44) судовий збір";

3) статтю 14 доповнити пунктом 54 такого змісту:

"54) забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису (за рахунок джерел, визначених пунктом 44 статті 4 цього Закону)";

4) внести зміни до додатків N 1, N 3 і N 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до додатків N 1, N 2 і N 3 до цього Закону;

З Додатками N 1, N 2 і N 3 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Закони".

5) у додатку N 7 за кодом бюджету 05226000000 у назві місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці слова і цифри "(в тому числі для м. Зугрес - 15000,0 тис.грн.)" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 4 листопада 2011 року
N 4012-VI