ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про військовий обов'язок і військову службу"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; із змінами, внесеними Законом України від 12 травня 2011 року N 3353-VI) такі зміни:

1. У частині третій статті 5 слова "судів і" виключити.

2. Частину третю статті 23 викласти в такій редакції:

"3. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на 5 років;

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Президії Верховної Ради України від 21 лютого 1994 року "Про військові звання суддів військової колегії Верховного Суду України" ( 3966-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 24, ст. 192).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 18 жовтня 2011 року
N 3919-VI