Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 липня 2009 р. N 767
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1366 від 23 грудня 2009
р.)

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

( Додатково див. Указ Президента
N 579/2009 від 31.07.20
09 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пунктів 1 і 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності через 90 днів з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2009 р. N 767

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Доповнити перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 80 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 222; 2007 р., N 33, ст. 1333; 2009 р., N 39, ст. 1321), пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1. Вантажна митна декларація країни відправлення, а в разі, коли у такій країні товар розміщувався в митному режимі, яким не передбачено сплату податків і відповідно до якого товар перебував під митним контролем, - вантажна митна декларація, що оформлялася під час розміщення товару в митному режимі, який передував режиму експорту".

2. У Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1766 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3417):

доповнити пункт 7 абзацом такого змісту:

"вантажну митну декларацію країни відправлення, а в разі, коли у такій країні товар розміщувався в митному режимі, яким не передбачено сплату податків і відповідно до якого товар перебував під митним контролем, - вантажну митну декларацію, що оформлялася під час розміщення товару в митному режимі, який передував режиму експорту.";

абзац дванадцятий пункту 11 виключити.

3. Доповнити пункт 7 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 921 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2692, N 90, ст. 3006; 2009 р., N 1, ст. 17, N 11, ст. 338, N 20, ст. 628, N 23, ст. 741, N 40, ст. 1351, N 50, ст. 1674, N 51, ст. 1742), абзацом такого змісту:

"фінансові та інші пов'язані з ними послуги, які закуповуються НАК "Нафтогаз України".".