Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 червня 1997 р. N 574
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 450 від 21 травня 2012
р.)

Про затвердження Положення про
вантажну митну декларацію

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 643 від 07.05.
98
N 1392 від 06.09.20
00
N 287 від 28.03.20
01
N 1883 від 12.12.20
02
N 111 від 04.02.20
04
N 675 від 26.05.20
04 )

( Зразки бланків МД-2 та МД-3, що вводяться в дію
з 01.02.2006, додатково див. в Наказі Держмитслужби
N 1142 від 22.11.20
05 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 910 від 11.07.20
07 )

( Бланки єдиного адміністративного документа форми МД-2 та
додаткового аркуша форми МД-3, доповнення до вантажної
митної декларації форми МД-6 та специфікації форми МД-8
запроваджуються з 01.01.2008 року згідно
з Постановою КМ
N 910 від 11.07.2007 )

( Бланки єдиного адміністративного документа форми МД-4 та
додаткового аркуша форми МД-5, доповнення до вантажної
митної декларації форми МД-7 до прийняття
окремого рішення Кабінету Міністрів України
не застосовуються згідно
з Постановою КМ
N 910 від 11.07.2007 )

Відповідно до статей 81, 86 Митного кодексу України ( 1970-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

1. Затвердити Положення про вантажну митну декларацію (додається), яке набирає чинності через 90 днів з дня опублікування цієї постанови.

2. Державній митній службі:

у місячний термін затвердити Інструкцію про порядок заповнення вантажної митної декларації.

( Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 1997 р. N 574

Положення
про вантажну митну декларацію

( У тексті Положення слова "орган Державної митної служби" в
усіх відмінках і формах числа замінено словами "митний
орган" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою
КМ N 1392 від 06.09.2000 )

( У тексті Положення слова "Державна митна служба"
в усіх відмінках замінено словом "Держмитслужба"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 910 від 11.07.2007 )

1. Це Положення визначає форми вантажної митної декларації та встановлює порядок її подання.

Вантажна митна декларація використовується для декларування товарів і транспортних засобів. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

вантажна митна декларація (далі - ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів;

митний режим - сукупність норм, установлених законами з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються;

партія товарів: ( Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

товари, які переміщуються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо); ( Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

товари, які перевозяться залізничним транспортом і прибувають на станцію призначення одночасно, на адресу одного вантажоотримувача від одного вантажовідправника з однієї станції відправлення у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту); ( Абзац шостий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

товари, які належать юридичним або фізичним особам (суб'єктам підприємницької діяльності) і переміщуються в ручній поклажі однією фізичною особою у пасажирському відділенні (салоні) транспортного засобу, яким прямує така особа; ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

прийняття вантажної митної декларації для оформлення - закріплення посадовою особою митного органу факту внесення до ВМД декларантом усіх потрібних для митного оформлення товарів і транспортних засобів відомостей і наявності всіх доданих до декларації комерційних супровідних та інших документів, проставлення на ВМД штампа "Під митним контролем" та реєстрації декларації у журналі обліку вантажних митних декларацій;

товари - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні і культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, які використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України;

фізичні особи - фізичні особи, які переміщують товари через митний кордон України без мети зайняття підприємницькою діяльністю;

фізичні особи (підприємці) - зареєстровані в установленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи, які переміщують товари через митний кордон України з метою зайняття підприємницькою діяльністю;

ВМД, заповнена у звичайному порядку, - ВМД з установленим обсягом даних, на підставі якої завершується митне оформлення товарів і транспортних засобів у заявлений митний режим. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 675 від 26.05.2004 ) ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

3. ВМД застосовується під час декларування транспортних засобів і товарів, що переміщуються через митний кордон України юридичними або фізичними особами, яким вони належать, або уповноваженими ними особами. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1392 від 06.09.2000; в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

4. Митний орган не приймає ВМД для оформлення:

якщо вона подається без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів;

якщо вона заповнена декларантом з порушенням цього Положення, Інструкції про порядок заповнення ВМД;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

У разі відмови у прийнятті ВМД для оформлення обов'язково заповнюється картка відмови у митному оформленні згідно з порядком, установленим Держмитслужбою.

5. Достовірність зазначених декларантом відомостей у ВМД, яка заповнена згідно з діючими правилами та засвідчена ним у встановленому порядку, закріплюється одним з видів митного забезпечення (штамп "Під митним контролем") на всіх аркушах ВМД та реєстраційним номером, а також реєстрацією ВМД у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за відомості, зазначені у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом.

У разі необхідності для підтвердження відомостей, унесених до ВМД, прийнятої для оформлення, декларантом подаються додаткові документи. ( Пункт 5 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 111 від 04.02.2004 )

Відповідальність за неточні відомості у ВМД установлюється законодавством.

6. У разі прийняття ВМД для оформлення їй присвоюється реєстраційний номер та проводиться реєстрація в журналі обліку ВМД.

Реєстраційний номер ВМД - цифровий код, що складається з шістнадцяти знаків, а саме: ( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 111 від 04.02.2004 )

перші дев'ять знаків - код митного органу, в якому ВМД прийнято для оформлення, згідно з класифікатором, затвердженим Держмитслужбою; ( Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ N 111 від 04.02.2004 )

десятий знак - остання цифра поточного року, відокремлена з обох боків скісною лінією; ( Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 111 від 04.02.2004 )

останні шість знаків - порядковий номер декларації в журналі обліку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).

Журнал обліку ВМД містить:

порядковий номер ВМД згідно з журналом обліку;

дату реєстрації;

реєстраційний номер ВМД;

тип ВМД;

відомості про відправника та одержувача (назва, юридична адреса, для резидентів код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);

відомості про особу, яка відповідає за фінансове врегулювання;

відомості про декларанта;

прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який прийняв ВМД для оформлення, номер штампа "Під митним контролем";

прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який завершив митне оформлення, номер особистої номерної печатки;

номер картки відмови у митному оформленні;

примітки.

За рішенням начальника митниці до журналу обліку ВМД можуть вноситись інші додаткові відомості.

7. Митний орган може відмовити у митному оформленні товарів виключно у випадках, передбачених законодавством України, після завершення процесу прийняття ВМД для оформлення.

Реєстраційний номер ВМД, за якою було відмовлено у митному оформленні, не може бути присвоєний іншій декларації.

8. ВМД, заповнена у звичайному порядку, вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митниці, що здійснила митне оформлення товарів і транспортних засобів. ( Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ N 675 від 26.05.2004 )

Оформлена ВМД є підтвердженням надання особі права на розміщення товарів та/або транспортних засобів у заявленому митному режимі і прав та обов'язків зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

9. ВМД складається з єдиного адміністративного документа форми МД-2 (додаток 1) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів або з єдиного адміністративного документа форми МД-4 (додаток 3) як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

У разі потреби до єдиного адміністративного документа форми МД2 можуть додаватися додаткові аркуші форми МД-3 (додаток 2) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів, а до єдиного адміністративного документа форми МД-4 - додаткові аркуші форми МД-5 (додаток 4) як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

Кількість бланків єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, необхідних для митного оформлення однієї ВМД, визначаються Держмитслужбою.

У разі коли у полі будь-якої графи ВМД не вистачає місця для внесення обов'язкових відомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових відміток (внесення відомостей), відомості зазначаються у доповненнях, що є невід'ємною частиною ВМД.

З єдиним адміністративним документом форми МД-2 і додатковим аркушем форми МД-3 використовується доповнення форми МД-6 (додаток 5). З єдиним адміністративним документом форми МД-4 і додатковим аркушем форми МД-5 використовується доповнення форми МД-7 (додаток 6).

Доповнення оформляється на самокопіювальних бланках формату А4 як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів (форма МД-6) або комплект з восьми зброшурованих аркушів (форма МД-7).

Порядок внесення відомостей до доповнення форм МД-6 і МД-7 визначається Держмитслужбою.

Електронна копія ВМД повинна обов'язково містити відомості, наведені у доповненнях форм МД-6 (у разі застосування бланків форм МД-2 і МД-3) або МД-7 (у разі застосування бланків форм МД-4 і МД-5).

На всіх аркушах доповнення проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД до оформлення та особиста номерна печатка під час завершення оформлення.

Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених Держмитслужбою, замість додаткових аркушів форм МД-3 і МД-5 допускається застосування специфікації форми МД-8 (додаток 7).

Специфікація оформляється на самокопіювальних бланках формату А4. Кількість примірників специфікації повинна відповідати кількості аркушів у комплекті ВМД, що подається до митного оформлення. Кількість аркушів у кожному примірнику специфікації необмежена.

Разом із специфікацією подається її електронна копія. Інформація, внесена до електронної копії специфікації, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу.

На всіх аркушах специфікації проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД до митного оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення. ( Пункт 9 в редакції Постанов КМ N 287 від 28.03.2001, N 910 від 11.07.2007 )

10. ВМД оформляється на стандартних самокопіювальних бланках єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5. Відривна частина бланків повинна відповідати формату А4. ( Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

Бланки єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4, додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, доповнення форм МД-6 і МД-7, специфікації форми МД-8 виготовляються друкарським способом за зразками, затвердженими Держмитслужбою. Замовниками та реалізаторами бланків можуть бути як Держмитслужба, так і суб'єкти підприємницької діяльності. ( Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 675 від 26.05.2004; в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

Держмитслужба визначає випадки, коли ВМД може оформлятися на бланках єдиного адміністративного документа та додаткових аркушах, виготовлених за допомогою комп'ютера, або подаватися тільки в електронному вигляді, та випадки, коли під час оформлення ВМД можуть використовуватися бланки доповнень та специфікацій, виготовлені за допомогою комп'ютера. Митні процедури, що пов'язані з оформленням ВМД, поданої митному органу тільки в електронному вигляді, визначаються Держмитслужбою. ( Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

У разі виготовлення бланків за допомогою комп'ютера використовується папір білий формату А4 і не застосовується вимога щодо брошурування, кольору та самокопіювання аркушів. Технічні характеристики паперу, призначеного для виготовлення бланків за допомогою комп'ютера, повинні забезпечувати якісне функціонування службових штампів митних органів, що використовуються для митного оформлення ВМД. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 643 від 07.05.98, N 1392 від 06.09.2000, в редакції Постанови КМ N 287 від 28.03.2001 )

11. ВМД заповнюється:

на товари, які переміщуються через митний кордон України юридичними і фізичними особами (підприємцями) і митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних товарів, які декларуються незалежно від їх вартості;

на товари, які підлягають державному експортному контролю;

на товари, які переміщуються в режимі митного складу;

на товари за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД ( 2371г-14 ), що безпосередньо ввозяться (пересилаються) фізичними особами на митну територію України або надходять на адресу фізичних осіб у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання; ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 910 від 11.07.2007 )

на товари, які безпосередньо ввозяться фізичними особами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адреси фізичних осіб або вивозяться фізичними особами у випадках, передбачених законодавством;

на товари незалежно від їх митної вартості в інших випадках, передбачених законодавством;

на транспортні засоби у випадках, передбачених законодавством. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

12. ВМД заповнюється на партію товарів, які належать юридичним особам або фізичним особам (підприємцям), за умови, що до всіх товарів цієї партії застосовується єдиний митний режим. У разі коли партія складається з товарів, які мають різні коди згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14 ), ( 2371б-14 ), ( 2371в-14 ), ( 2371г-14 ), а також якщо товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо), відомості зазначаються на додаткових аркушах ВМД (форми МД-3 і МД-5). ( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 910 від 11.07.2007 )

( Абзац другий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

У випадках, що визначаються Держмитслужбою, можуть складатися одна ВМД на кілька партій товарів або кілька ВМД на одну партію товарів. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 111 від 04.02.2004 )

( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1392 від 06.09.2000; в редакції Постанови КМ N 1883 від 12.12.2002 - набуває чинності 01.01.2004 )

13. ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера. Під час заповнення ВМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб'єктів або фірмового (комерційного) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на принцип здійснення заходів тарифного або нетарифного регулювання.

14. ВМД, заповнена з підчистками та помилками, для оформлення не приймається. Порядок унесення виправлень у ВМД визначається Держмитслужбою. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1392 від 06.09.2000, в редакції Постанови КМ N 287 від 28.03.2001 )

15. Разом з ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару і митної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу. Форма та структура електронної копії ВМД або ВМД, що подається тільки в електронному вигляді, кодування символів, засоби пересилання визначаються Держмитслужбою. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1392 від 06.09.2000 )

16. Порядок оформлення, розподілу та використання аркушів ВМД форм МД-2, МД-3, МД-4, МД-5, МД-6, МД-7 і МД-8 визначається Держмитслужбою. ( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 910 від 11.07.2007 )

Додаток N 1
до Положення про вантажну митну декларацію

( Нову редакцію додатка 1 див. в Постанові КМ від 11.07.2007 )

Додаток N 2
до Положення про вантажну митну декларацію

( Нову редакцію додатка 2 див. в Постанові КМ від 11.07.2007 )

Додаток N 3
до Положення про вантажну
митну декларацію

( Нову редакцію додатка 3 див. в Постанові КМ від 11.07.2007 )

( Положення доповнено додатками 4-7 - див. Постанову КМ
від 11.07.2007 )