ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) в абзаці другому Закону України "Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах" ( 1845-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 38, ст. 476) цифри і слово "19 років" замінити цифрами і словом "18 років";

2) у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324):

у частині п'ятій статті 11 слова "не нижче спеціаліста" замінити словами "не нижче бакалавра";

у частині першій статті 19 слова "мають вищу або професійно-технічну освіту" замінити словами "мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту";

абзац другий частини першої статті 20 викласти в такій редакції:

"військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років - на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1073-VI