ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про ратифікацію Факультативного протоколу до
Конвенц
ії про права дитини щодо участі
дітей у збройних конфліктах

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 38, ст.476 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1073-VI від 05.03.2009 -
набирає чинності з 24.03.2009 р.)

Верховна Рада України постановляє:

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, підписаний від імені України 7 вересня 2000 року у м. Нью-Йорку (додається*), ратифікувати із такою заявою:

"Україна підтверджує зобов'язання, взяті на себе відповідно до статті 38 Конвенції про права дитини у випадку збройних конфліктів і які мають відношення до дітей, та, посилаючись на пункт 2 статті 3 цього Протоколу, заявляє, що мінімальний вік добровільного вступу (за контрактом) на військову службу до національних збройних сил становить 18 років. ( Абзац другий із змінами, внесеними згідно із Законом N 1073-VI від 05.03.2009 )

Україна відповідно до положень національного законодавства гарантує додержання виключного принципу добровільності у процесі прийняття громадян на військову службу за контрактом, без будь-яких проявів насильницького чи примусового характеру".

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 23 червня 2004 року
N 1845-IV

___________________

* Додається до оригіналу.