Документ втратив чиннiсть!

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
13.10.2004 N 2149

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 листопада 2004 р. за N 1405/10004

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна України
N 1271 від 29.08.20
11)

Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна

( Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Фонду
державного майна
N 768 від 16.05.20
07
N 1384 від 19.11.20
08 )

У зв'язку з унесенням змін до статті 7 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) та з метою удосконалення і деталізації процедури проведення конкурсу на право оренди державного майна наказую:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди державного майна (додається).

2. Департаменту з питань управління державним майном у встановленому порядку забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Уважати таким, що втратив чинність, Порядок проведення конкурсу на право укладення договору оренди державного майна, затверджений наказом Фонду державного майна України від 03.09.99 N 1677 та зареєстрований у Міністерстві юстиції 28.10.99 за N 737/4030.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду С. Лазаренка

Голова Фонду М.Чечетов

Затверджено
Наказ Фонду державного майна
України
13.10.2004 N 2149

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 листопада 2004 р. за N 1405/10004

Порядок
проведення конкурсу на право оренди
державного майна

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. Цей Порядок поширюється на такі об'єкти оренди: цілісні майнові комплекси державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення, що належить до державної власності.

3. Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена орендодавцем. Комісія може бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об'єкта, так і для визначення орендарів групи об'єктів, що належать до повноважень з управління одного й того самого органу, уповноваженого управляти майном. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу. ( Пункт 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

II. Оголошення конкурсу

4. Конкурс оголошується за ініціативою орендодавця або за наявності заяв про оренду від двох або більше фізичних чи юридичних осіб (за умови відсутності серед поданих заяв заяви про оренду від господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, організації, їх структурного підрозділу в разі оренди цілісного майнового комплексу, від бюджетної установи, організації - в разі оренди нерухомого майна).

У разі надходження одної заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої - про оренду частини цього об'єкта Орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об'єкта.

У п'ятиденний строк після виникнення підстав, передбачених чинним законодавством України, для оголошення конкурсу орендодавець рекомендованим листом з повідомленням про вручення надсилає органу, уповноваженому управляти відповідним державним майном, запит щодо умов оренди цього майна та кандидатури від органу до складу конкурсної комісії. До запиту додаються копії документів, передбачених Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 14.11.2005 N 2975, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.01.2006 за N 29/11903 (далі - Перелік). У цей самий строк орендодавець, якщо він не є балансоутримувачем об'єкта оренди, направляє запит балансоутримувачу об'єкта оренди з метою отримання інформації та документів, передбачених абзацом сьомим пункту 5 цього Порядку. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

5. Перед оголошенням конкурсу орган, уповноважений управляти відповідним державним майном, у 15-денний строк після надходження запиту орендодавця та копій документів, передбачених Переліком мусить надати орендодавцю: ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007, N 1384 від 19.11.2008 )

1) висновок, що об'єкт не заборонений до оренди;

2) висновок (пропозиції) щодо умов конкурсу і, відповідно, договору оренди. Зокрема щодо допустимих напрямів використання майна орендарем (з урахуванням думки балансоутримувача та напряму використання об'єкта до оренди); ( Підпункт 2 пункту 5 в редакції Наказу Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

3) копію свідоцтва про право власності на об'єкт оренди (у разі оренди будівель, споруд, приміщень строком на три роки і більше); ( Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

4) кандидатуру від органу до складу конкурсної комісії. Орган можуть представляти як працівники органу, уповноваженого управляти відповідним майном, так і його структурного підрозділу або балансоутримувача об'єкта оренди за наявності підтвердження повноважень. ( Підпункт 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

Перед оголошенням конкурсу орендодавець може звернутися до органу місцевого самоврядування для отримання пропозицій щодо бажаних напрямів використання об'єкта оренди відповідно до потреб населення міста, району міста. У разі надання таких пропозицій органу місцевого самоврядування пропонується надати кандидатуру до складу конкурсної комісії (за згодою). ( Абзац шостий пункту 5 в редакції Наказу Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

Перед оголошенням конкурсу балансоутримувач об'єкта оренди в 15-денний строк після отримання запиту орендодавця повідомляє орендодавця про наявність у підприємства-балансоутримувача на балансі майна, що передається в оренду, та надає в довільній формі довідки про відсутність (наявність) на підприємстві боргу перед бюджетом або податкової застави об'єкта оренди, про загальну площу об'єкта оренди із завіреним в установленому порядку планом за поверхами об'єкта оренди. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

У разі письмового звернення орендодавця балансоутримувач забезпечує огляд об'єкта оренди представникам орендодавця або членам конкурсної комісії, після оголошення конкурсу - учасникам конкурсу. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

6. Оголошення про конкурс на право оренди цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна площею 100 кв. метрів і більше або розташованого в центрі міста, або такого, що перебуває на балансі морського, річкового порту, аеропорту, публікується у газеті "Відомості приватизації" та, у разі доцільності, за рішенням орендодавця в інших виданнях. Оголошення щодо інших об'єктів можуть друкуватися у газеті "Відомості приватизації" та/або в республіканських Автономної Республіки Крим, обласних, міських у містах Києві і Севастополі виданнях за місцем розташування об'єктів оренди. Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості: ( Абзац перший пункту 6 в редакції Наказу Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у т.ч. експортної, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

умови конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);

іншу інформацію.

Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду з документами, передбаченими Переліком, до оголошення конкурсу, письмово повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до умов конкурсу. ( Абзац сьомий пункту 6 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

Якщо орган, уповноважений управляти державним майном, не надав висновків (пропозицій) щодо умов конкурсу та/або кандидатури свого представника до складу конкурсної комісії, орендодавець у триденний строк після публікації оголошення про конкурс рекомендованим листом повідомляє цей орган про умови конкурсу. ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

III. Умови конкурсу

7. Умовами конкурсу є:

розмір орендної плати;

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства); ( Абзац третій пункту 7 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

дотримання вимог експлуатації об'єкта;

компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ (у разі відсутності бюджетного фінансування цих витрат). ( Пункт 7 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:

здійснення певних видів ремонтних робіт;

виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

збереження/створення нових робочих місць;

ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

створення безпечних та нешкідливих умов праці;

дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

інші умови, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном.

8. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786. У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

9. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

9.1. Заяву про участь у конкурсі та документи, які передбачені Переліком, крім позицій 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16 і 24 Переліку. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; ( Підпункт 9.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007; в редакції Наказу Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

9.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей; ( Абзац п'ятий підпункту 9.2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами:

копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;

декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку. ( Абзац десятий підпункту 9.2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

9.3. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов'язання щодо сплати орендної плати (завдаток), що включаються до проекту договору оренди. ( Підпункт 9.3 пункту 9 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

9.4. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу - обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості - варіанти поліпшення орендованого майна).

9.5. Орендодавець не має права змінювати вимоги до проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс. ( Підпункт 9.5 пункту 9 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

IV. Конкурсна комісія

10. До складу конкурсної комісії (далі-комісія) входять представники орендодавця, органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, а в разі розгляду питань захисту навколишнього середовища, дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення - також органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта.

У разі ненадання органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном, у визначений в пункті 5 строк кандидатури свого представника до складу комісії комісія утворюється без цього представника, про що орендодавець протягом 3 робочих днів після утворення комісії повідомляє зазначений орган рекомендованим листом з повідомленням про вручення і пропонує у триденний строк надати пропозиції щодо включення до складу комісії кандидатури від органу. ( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

11. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується наказом орендодавця.

12. Основними завданнями та функціями комісії є:

визначення умов та терміну проведення конкурсу;

розгляд пропозицій учасників конкурсу;

визначення переможця конкурсу;

складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.

13. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта оренди, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інших.

14. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.

15. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

З числа представників орендодавця призначається заступник голови комісії, який виконує обов'язки голови комісії, у разі його відсутності. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

16. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

про режим роботи та склад конкурсної комісії.

17. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них: при чисельності комісії 5 чол. - не менше 3 чол., при чисельності 6 чол. - не менше 4 чол., при чисельності 7 чол. - не менше 5 чол.

V. Процедура проведення конкурсу

18. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

19. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ. ( Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду нерухомого майна від бюджетної організації або заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди з зазначеним заявником відповідно до вимог законодавства. ( Пункт 19 в редакції Наказу Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

20. Пропозиції надаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом "На конкурс", запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у цьому підрозділі та передаються голові конкурсної комісії в день проведення конкурсу. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені. ( Абзац перший пункту 20 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

Пропозиції, подані в конвертах, не оформлених належним чином або розкритих (розпечатаних), з неправильними даними про учасника конкурсу, не розглядаються і повертаються секретарем комісії заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу. ( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 768 від 16.05.2007 )

21. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

22. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

відомості про учасників;

пропозиції і зобов'язання учасників;

обґрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами конкурсної комісії і залишається в орендодавця. ( Абзац п'ятий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

23. Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих днів після підписання його всіма членами комісії затверджується орендодавцем, який письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує їх у виданнях, у яких було надруковано оголошення про конкурс. ( Пункт 23 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

24. Діяльність комісії припиняється: у разі відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу, у разі відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання наказу про те, що конкурс не відбувся, у разі проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщо договір не буде укладено, - з моменту підписання наказу орендодавця про припинення діяльності комісії. ( Пункт 24 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

25. Орендодавець протягом 15 днів після дати затвердження ним результатів конкурсу направляє переможцю конкурсу проект договору оренди. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

У разі, якщо переможцем конкурсу стане суб'єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786. ( Пункт 25 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1384 від 19.11.2008 )

Заступник директора Департаменту
- начальник Управління орендних відносин Я.Усенко