Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 грудня 2002 р. N 1948
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 450 від 21 травня 2012
р.)

Деякі питання здійснення митного контролю товарів
та інших предметів, що переміщуються (пересилаються)
через митний кордон у міжнародних поштових
та експрес-відправленнях

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 92 від 18.01.200
3 )

Відповідно до статті 153 Митного кодексу України ( 92-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок і умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях;

Порядок і умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях.

2. Абзац перший пунктів 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 390 "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 720) після слів "(крім транзиту через митну територію України)" доповнити словами "(та переміщення експрес-перевізниками)".

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 92 від 18.01.2003 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. N 1948

Порядок і умови
здійснення митного контролю товарів та інших предметів,
що переміщуються (пересилаються) через митний кордон
у міжнародних поштових відправленнях

Загальні положення

1. Дія цих Порядку і умов поширюється на операторів поштового зв'язку всіх форм власності, які згідно із законодавством надають послуги поштового зв'язку з переміщення (пересилання) міжнародних поштових відправлень.

2. У цих Порядку і умовах поняття "громадяни", "зона митного контролю", "митні органи", "митний контроль", "митне оформлення", "підприємство", "предмети", "товари" вживаються у значенні, наведеному у Митному кодексі України ( 92-15 ); "адресат (одержувач)", "бандероль", "відправник", "дрібний пакет", "згруповані поштові відправлення з позначкою "Консигнація", "лист", "міжнародне поштове відправлення з оголошеною цінністю", "міжнародне поштове відправлення прискореної пошти "EMS", "мішок "М", "оператор поштового зв'язку", "письмова кореспонденція", "посилка" - у значенні, наведеному у постанові Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1155 "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1586).

Інші поняття вживаються у такому значенні:

місце міжнародного поштового обміну - територія, на якій оператор поштового зв'язку (далі - оператор) здійснює оброблення міжнародних поштових відправлень (далі - відправлення) та пред'являє їх підрозділу митного органу для митного контролю і митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у відправленнях (далі - товари та інші предмети);

підрозділ митного органу - підрозділ, який здійснює в місці міжнародного поштового обміну митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів.

3. Митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів здійснюються в зоні митного контролю, визначеній митним органом у встановленому законодавством порядку в місці міжнародного поштового обміну за погодженням з оператором.

Якщо для декларування товарів та інших предметів відповідно до законодавства використовується вантажна митна декларація, митний контроль і митне оформлення здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник або адресат (одержувач).

4. Місця міжнародного поштового обміну визначаються та обладнуються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

5. Кількісний склад підрозділу митного органу встановлюється митним органом, у зоні діяльності якого розташовано місце міжнародного поштового обміну, з урахуванням обсягів відправлень.

Декларування товарів та інших предметів

6. Товари та інші предмети (крім особистих листів громадян) підлягають декларуванню митним органам.

7. Для декларування використовуються:

а) уніфіковані міжнародні документи, форми яких установлено актами Всесвітнього поштового союзу:

митна декларація CN 23, використання якої обов'язкове під час переміщення (пересилання) посилок, згрупованих поштових відправлень з позначкою "Консигнація" і відправлень прискореної пошти "EMS" та можливе у разі переміщення (пересилання) відправлень з оголошеною цінністю;

ярлик "Митниця CN 22", використання якого обов'язкове під час переміщення (пересилання) дрібних пакетів, мішків "М" і відправлень прискореної пошти "EMS" з вкладенням письмової кореспонденції та можливе у разі пересилання бандеролей;

б) вантажна митна декларація - у випадках, передбачених законодавством.

8. У разі недекларування відправником товарів та інших предметів або відсутності митної декларації CN 23 (ярлика "Митниця CN 22") до відправлення, що надійшло на адресу громадянина чи відправляється за межі митної території громадянином, працівник оператора під час митного огляду складає акт про наявні у відправленні товари та інші предмети за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації.

Акт, один примірник якого залишається у справах підрозділу митного органу, підписується посадовою особою цього підрозділу та двома працівниками оператора, у присутності яких здійснювався митний огляд.

Митний контроль товарів та інших предметів

9. Митний контроль у місці міжнародного поштового зв'язку здійснюється за відсутності відправників та адресатів (одержувачів) згідно з технологічною схемою оброблення та митного контролю товарів та інших предметів, визначеною оператором і митним органом, у зоні діяльності якого розташовано місце міжнародного поштового обміну.

10. Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами підрозділу митного органу шляхом перевірки необхідних для такого контролю документів та відомостей, митного огляду, обліку товарів та інших предметів, а також з використанням інших форм, передбачених законодавством.

Підрозділ митного органу самостійно визначає форму та обсяг митного контролю.

У разі коли відправлення містять товари та інші предмети, які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю, посадовою особою підрозділу митного органу на супровідних документах до відправлення робиться відмітка про необхідність здійснення таких видів контролю.

11. Митний огляд товарів та інших предметів здійснюється, як правило, без розпакування відправлення, з використанням технічних засобів контролю.

12. Митний огляд товарів та інших предметів з розпакуванням відправлення здійснюється за відсутності митної декларації CN 23 (ярлика "Митниця CN 22") чи її (його) незаповнення або якщо оператором складено акт за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації, про пошкодження оболонки відправлення, невідповідність масі, зазначеній на відправленні чи в супровідних документах до відправлення, тощо, а також якщо товари та інші предмети:

задекларовано загальним найменуванням або нерозбірливо;

підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю;

підлягають оподаткуванню згідно із законодавством.

Розпакування, зважування та упакування відправлень здійснюються працівниками оператора в присутності посадової особи підрозділу митого органу.

13. Відправлення, що підлягають розпакуванню, пред'являються підрозділу митного органу оператором за окремими документами, форма і порядок заповнення яких визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Якщо під час митного огляду виявлено розбіжності між фактичною масою відправлення, кількістю товарів та інших предметів і масою відправлення, кількістю товарів та інших предметів, зазначеними на відправленні чи в супровідних документах, або пошкодження таких товарів та інших предметів, працівник оператора складає відповідний акт за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації. Акт підписується посадовою особою підрозділу митного органу та двома працівниками оператора, у присутності яких здійснювався митний огляд.

14. Мішки з порожньою тарою, що переміщуються (пересилаються) за межі України або в Україну, пропускаються підрозділом митного органу без будь-яких відміток за наявності на них непошкоджених пломб, відбитків печаток, обв'язки оператора, а у разі пошкоджень - після митного огляду.

15. Якщо декларування товарів та інших предметів здійснюється з використанням вантажної митної декларації, кошроль за доставкою відправлення з місця міжнародного поштового обміну до митного органу, у зоні діяльності якого розташований адресат (одержувач), здійснюється підрозділом митного органу, а від митного органу, у зоні діяльності якого розташований відправник, до місця міжнародного поштового обміну - митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник. Порядок здійснення зазначеного контролю встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

В інших випадках контроль за доставкою відправлень до місця міжнародного поштового обміну та з місця міжнародного поштового обміну здійснюється оператором.

Митне оформлення товарів та інших предметів

16. Митне оформлення товарів та інших предметів здійснюється з використанням уніфікованих міжнародних документів, форми яких установлено актами Всесвітнього поштового союзу, та вантажної митної декларації (у випадках, передбачених законодавством).

17. Митне оформлення може бути завершено тільки після здійснення усіх видів контролю, передбачених законодавством для певних товарів та інших предметів, та подання підрозділу митного органу оператором або відправником (адресатом (одержувачем) документів про здійснення таких видів контролю (відповідного сертифіката, дозволу) разом з документами, необхідними для митного оформлення, або документів, необхідних для митного оформлення, з відмітками органів державної влади, що здійснюють відповідні види контролю, про можливість пропуску через митний кордон.

18. Відправлення, що переміщуються (пересилаються) транзитом через митну територію (крім таких, які містять товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон) пропускаються через митний кордон у порядку, встановленому Всесвітньою поштовою конвенцією, міжнародними угодами та законодавством з питань митної справи.

19. За наявності необхідних документів підрозділ митного органу здійснює митне оформлення товарів та інших предметів у термін, що не перевищує:

для відправлень прискореної пошти "EMS" з вкладенням товарів та інших предметів - 1 доби (2 діб у передсвяткові дні), з вкладенням письмової кореспонденції - 12 годин; ;

для інших відправлень з вкладенням товарів (предметів) - 3 діб (5 діб у передсвяткові дні), з вкладенням письмової кореспонденції - 24 годин.

Справляння податків і зборів під час
митного оформлення товарів та інших предметів

20. Для нарахування податків і зборів у разі, коли адресатом (одержувачем) є громадянин, використовується оглядовий розпис М 15 (зразок додається) у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

21. Для нарахування податків і зборів у разі, коли адресатом (одержувачем) або відправником є підприємство, у передбачених законодавством випадках використовується вантажна митна декларація, порядок запевнення якої визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

22. Контроль за дотриманням термінів і повнотою перерахування до державного бюджету податків і зборів, що нараховуються підрозділом митного органу, здійснюється митним органом, якому підпорядковується цей підрозділ, на підставі угоди, укладеної між ним та оператором, а в інших випадках - митним органом за місцем розташування відправника або адресата (одержувача) у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Товари та інші предмети, що не підлягають пропуску
через митний кордон у відправленнях

23. Не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях такі товари та інші предмети:

заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством;

відправлені з порушенням митних правил, нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв'язку; :

щодо яких відсутні відповідні дозвільні документи у разі застосування нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі (ліцензування, сертифікація тощо);

які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю та за результатами такого конпролю не можуть бути пропущені через митний кордон.

Митний контроль товарів та інших предметів,
що не підлягають пропуску через
митний кордон у відправленнях

24. Товари та інші предмети, які заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством та є предметами контрабанди або порушення митних правил, вилучаються підрозділом митного органу у встановленому порядку.

25. Відправлення, що містять заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством товари та інші предмети, які не є предметами контрабанди або порушення митних правил, нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв'язку, пропуску не підлягають і повертаються оператором відправникам з місця міжнародного поштового обміну.

26. Відправлення, що містять товари та інші предмети, стосовно яких застосовуються нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі або які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю, в установленому порядку зберігаються оператором під митним контролем до подання підрозділу митного органу відповідних дозвільних документів або до закінчення терміну зберігання відправлень, встановленого правилами надання послуг поштового зв'язку.

27. Повернення відправникам відправлень з товарами та іншими предметами, що не підлягають пропуску через митний кордон, здійснюється оператором відповідно до Всесвітньої поштової конвенції.

Розгляд претензій

28. Заяви громадян і підприємств розглядаються у порядку, установленому законодавством України:

щодо матеріальних претензій, порядку і термінів проходження відправлень від відправників до адресатів (одержувачів) - оператором;

щодо нарахованих податків та зборів, вилучених товарів та інших предметів - митним органом.

Зразок

Додаток
до Порядку і умов здійснення митного контролю товарів
та інших предметів, що переміщуються (пересилаються)
через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях

З Додатком до постанови можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. N 1948

Порядок і умови
здійснення митного контролю товарів та інших предметів,
що переміщуються (пересилаються) через митний кордон
у міжнародних експрес-відправленнях

Загальні положення

1. Дія цих Порядку і умов поширюється на експрес-перевізників, що надають послуги з переміщення (пересилання) міжнародних експрес-відправлень.

2. У цих Порядку і умовах поняття "громадяни", "зона митного контролю", "експрес-перевізник", "митне оформлення", "митний контроль", "митний режим", "митні органи", "митні процедури", "підприємство", "предмети", "товари" вживаються у значенні, наведеному у Митному кодексі України ( 92-15 ).

Інші поняття вживаються у такому значенні:

вантаж експрес-перевізника (далі - вантаж) - консолідовані за єдиним транспортним документом міжнародні експрес-відправлення чи міжнародні експрес-відправлення, що не ввійшли до складу цих консолідованих міжнародних експрес-відправлень за своїм характером, розмірами або з інших причин, що переміщуються (пересилаються) експрес-перевізником (далі - перевізник) через митний кордон;

відправник - підприємство або громадянин, яке (який) подає перевізнику для переміщення (пересилання) міжнародне експрес-відправлення;

єдиний транспортний документ - документ, за яким здійснюється перевезення вантажу (як єдиний транспортний документ можуть використовуватися загальні авіанакладні (AWB - airwaybill, MAWB - master airwaybill, CMR, BILL OF LADING (коносамент) тощо);

забезпечення перевізника - пластикова одноразова номерна пломба перевізника;

інвойс - документ, що містить відомості про товари та інші предмети, які входять до складу міжнародного експрес-відправлення;

маніфест - перелік міжнародних експрес-відправлень недокументального характеру та/або відомості про міжнародні експрес-відправлення документального характеру (кількість місць та їх загальна вага), що містяться у вантажі. Маніфест може використовуватися під час митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях (далі - товари та інші предмети), а також як єдиний транспортний документ під час переміщення (пересилання) вантажів у разі перебування товарів та інших предметів під митним контролем;

міжнародне експрес-відправлення (далі - відправлення) - належним чином упаковані товари та інші предмети, що переміщуються (пересилаються) перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін;

міжнародне експрес-відправлення документального характеру (далі - відправлення документального характеру) - ділові папери, а також будь-які повідомлення, інформація або дані на будь-яких носіях інформації (паперових чи електронних, у тому числі на дискетах, компакт-дисках, плівках тощо), що не мають комерційної цінності, не супроводжуються інвойсом і не містять інформації, переміщення (пересилання) якої через митний кордон заборонено законодавством або потребує дозволу відповідних державних органів;

міжнародне експрес-відправлення недокументального характеру (далі - відправлення недокументального характеру) - відправлення, вмістом якого є товари та інші предмети із заявленою вартістю. Таке відправлення обов'язково супроводжується інвойсом;

одержувач - підприємство або громадянин, якому адресується відправлення;

регіональна сортувальна станція - утворений у конкретному регіоні країни для виконання міжнародного прискореного транспортування вантажів і підпорядкований центральній сортувальній станції підрозділ перевізника, на території якого визначено зону митного контролю;

товаросупровідний документ - документ, в якому містяться відомості про відправлення (товари та інші предмети), що переміщуються (пересилаються) у вантажі (відправленні). До товаросупровідних документів належать єдиний транспортний документ і інвойс;

центральна сортувальна станція - утворений для виконання угод з міжнародними корпораціями у галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів підрозділ перевізника, на території якого визначено зону митного контролю;

3. Митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів здійснюються в зоні митного контролю, визначеній митним органом в установленому законодавством порядку в центральній (регіональній) сортувальній станції за погодженням з перевізником.

Якщо для декларування товарів та інших предметів відповідно до законодавства використовується вантажна митна декларація, митний контроль і митне оформлення здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник або одержувач.

4. За погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі "Митної справи перевізником визначається місце розташування центральної (регіональної) сортувальної станції та обладнується зона митного контролю.

5. Для здійснення митного контролю і митного оформлення митний орган, у зоні діяльності якого розташована центральна (регіональна) сортувальна станція, визначає певний підрозділ (конкретних посадових осіб), для розміщення якого (яких) перевізник надає належним чином обладнане приміщення на території центральної (регіональної) сортувальної станції.

6. Повернення відправникам товарів та інших предметів (крім тих, що не підлягають пропуску через митний кордон) та переадресування відправлень здійснюється перевізником у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом;, виконавчої влади в галузі транспорту та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі регуляторної політики.

Декларування товарів та інших предметів

7. Товари та інші предмети підлягають декларуванню митним органам.

8. Для декларування використовуються:

а) митна декларація М 16 - у разі надходження відправлень на адреси громадян;

б) митна декларація - у разі пересилання відправлень громадянами;

в) вантажна митна декларація - у випадках, передбачених законодавством.

9. Порядок заповнення митної декларації М 16 та митної декларації визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Бланки митної декларації М 16 виготовляються перевізником друкарським способом за зразком, що додається.

Митний контроль товарів та інших предметів

10. Митний контроль в центральній (регіональній) сортувальній станції здійснюється згідно з технологічною схемою оброблення та митного контролю товарів та інших предметів, визначеною перевізником і митним органом, у зоні діяльності якого розташована центральна (регіональна) сортувальна станція.

11. Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митного органу шляхом перевірки необхідних для такого контролю документів та відомостей, митного огляду, обліку товарів та інших предметів, а також з використанням інших форм, передбачених законодавством.

Посадові особи митного органу самостійно визначають форму та обсяг митного контролю.

У разі коли відправлення містять товари та інші предмети, які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю, посадовою особою митного органу на супровідних документах до відправлення робиться відмітка про необхідність здійснення таких видів контролю.

12. Митний контроль вмісту відправлень документального характеру здійснюється шляхом вибіркового митного огляду.

13. Товари та інші предмети перебувають під митним контролем:

у разі ввезення - з моменту перетинання митного кордону до моменту закінчення в повному обсязі митного оформлення;

у разі вивезення - з моменту їх пред'явлення до моменту перетинання митного кордону.

14. У разі ввезення вантажу на митну територію через міжнародні аеропорти перевантаження та переміщення (пересилання) його під митним контролем до митного органу, у зоні діяльності якого розташована центральна сортувальна станція, здійснюються безпосередньо з борту повітряного судна або із складу тимчасового зберігання.

Перевантаження здійснюсться в присутності посадової особи митного органу та відповідних службових осіб аеропорту та перевізника.

15. У разі ввезення вантажу на митну територію іншими видами транспорту перевантаження та переміщення (пересилання) його під митним контролем до митного органу, у зоні діяльності якого розташована центральна сортувальна станція, здійснюються у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

16. Митний орган, розташований у пункті пропуску через митний кордон, здійснює пропуск вантажу на митну територію та направлення його під митним контролем до митного органу, у зоні діяльності якого розташована центральна сортувальна станція.

Підставою для пропуску митним органом вантажу є подання перевізником єдиного транспортного документа та відповідність зазначених у ньому відомостей (кількості місць, ваги) наявному вантажу.

17. У разі застосування до товарів та інших предметів заходів нетарифного регулювання-зовнішньої торгівлі (ліцензування, сертифікація тощо) відповідні дозвільні документи у пункті пропуску через митний кордон не подаються.

18. Переміщення (пересилання) товарів та інших предметів, які перебувають під митним контролем, здійснюється перевізником у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Митне оформлення товарів та інших предметів

19. Митне оформлення товарів та інших предметів здійснюється з використанням товаросупровідних документів та декларації (митної декларації М 16 або митної декларації чи вантажної митної декларації).

20. Митне оформлення може бути завершено тільки після здійснення усіх видів контролю, передбачених законодавством для певних товарів та інших предметів, та подання митному органу перевізником або відправником (одержувачем) документів про здійснення таких видів контролю (відповідного сертифіката, дозволу) разом з документами, необхідними для митного оформлення, або документів, необхідних для митного оформлення, з відмітками органів державної влади, що здійснюють відповідні види контролю, про можливість пропуску через митний кордон.

21. Відправлення, що переміщуються (пересилаються) транзитом через митну територію (крім таких, які містять товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон), оформляються в режимі транзиту згідно із законодавством з питань митної справи.

22. Митному оформленню в митному органі, у зоні діяльності якого розташована центральна сортувальна станція, підлягає вміст відправлень документального характеру, а також товари та інші предмети, що переміщуються (пересилаються):

підприємствами, розташованими у зоні діяльності центральної сортувальної станції, незалежно від заявленої відправником у товаросупровідних документах вартості товарів та інших предметів;

підприємствами, розташованими поза зоною діяльності центральної сортувальної станції, якщо декларування товарів та інших предметів здійснюється без використання вантажної митної декларації;

громадянами - у разі сплати за них перевізником належних податків та зборів і подання дозвільних документів, передбачених законодавством.

В інших випадках товари та інші предмети оформляються в митному органі, у зоні діяльності якого розташована регіональна сортувальна станція, або за місцем розташування одержувача (відправника).

23. Митне оформлення товарів та інших предметів, для декларування яких вантажна митна декларація не використовується, здійснюється у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

24. Допускається з дозволу митного органу та під його контролем у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, зберігання перевізником відправлень до завершення митного оформлення.

25. Перевізник визначає та узгоджує з митним органом за місцем розташування центральної (регіональної) сортувальної станції випадки, коли присутність одержувача (відправника) під час митного контролю і митного оформлення є обов'язковою.

У разі відсутності одержувача (відправника) під час митного контролю і митного оформлення відповідальність за правильність наданих митному органу необхідних відомостей про одержувача та сплату належних податків і зборів несе перевізник згідно із законодавством.

Справляння податків і зборів під час митного оформлення
товарів та інших предметів

26. Нарахування податків і зборів під час митного оформлення товарів та інших предметів здійснюється згідно із законодавством з питань оподаткування:

для підприємств - у разі, коли декларування товарів та інших предметів здійснюється з використанням вантажної митної декларації - за вантажною митною декларацією;

для громадян - у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

27. Контроль за дотриманням термінів і повнотою перерахування до державного бюджету податків і зборів здійснюється митним органом, який завершив митне оформлення.

Товари та інші предмети, що не підлягають пропуску
через митний кордон у відправленнях

28. Не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях такі товари та інші предмети:

заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством;

відправлені з порушенням митних правил;

щодо яких відсутні відповідні дозвільні документи у разі застосування нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі (ліцензування, сертифікація тощо);

які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю та за результатами такого контролю не можуть бути пропущені через митний кордон;

які помилково потрапили на митну територію і не призначені одержувачу в Україні.

Митний контроль товарів та інших предметів,
що не підлягають пропуску через митний
кордон у відправленнях

29. Товари та інші предмети, які заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством або є предметами контрабанди чи порушення митних правил, вилучаються підрозділом митного органу в у становленому порядку.

30. Відправлення, що містять товари та інші предмети, стосовно яких застосовуються нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі або які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю, в установленому порядку зберігаються під митним контролем до подання митному органу відповідних дозвільних документів або до прийняття відправником або перевізником рішення про їх повернення.

31. Товари та інші предмети, які помилково потрапили на митну територію і не призначені одержувачу в Україні, митному огляду не підлягають і повертаються відправникові.

32. Повернення відправникам відправлень з товарами та іншими предметами, що не підлягають пропуску через митний кордон, здійснюється перевізником за погодженням з митним органом, у зоні діяльності якого розташована центральна (регіональна) сортувальна станція.

Розгляд претензій

33. Заяви громадян і підприємств розглядаються в такому порядку:

щодо матеріальних претензій, порядку і термінів проходження відправлень від відправників до одержувачів - перевізником;

щодо нарахованих податків та зборів, вилучених товарів та інших предметів - митним органом.

Зразок

Додаток
до Порядку і умов здійснення митного контролю товарів
та інших предметів, що переміщуються (пересилаються)
через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях

З Додатком до постанови можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".