КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 141/862 від 01.06.2000

Про встановлення звання "Почесний громадянин міста
Києва" та заохочувальних відзнак Київського міського
голови

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 122/1556 від 08.11.2001
N 122/2698 від 24.02.200
5 )

Відповідно до статті 22 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) та статті 3 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), з метою заохочення і стимулювання працівників підприємств, установ та організацій міста Києва, громадян України, іноземних громадян за визначні заслуги у розвитку економіки та соціальної сфери міста Києва, збагачення національної інтелектуальної і культурної спадщини, плідну громадську діяльність:

1. Встановити звання "Почесний громадянин міста Києва".

2. Затвердити Положення про звання "Почесний громадянин міста Києва" і його опис (додатки 1, 2).

3. Встановити заохочувальні відзнаки Київського міського голови:

3.1. нагрудний знак "Знак Пошани";

3.2. Почесна грамота Київського міського голови;

3.3. знак "Меценат Києва".

3.4. Подяка Київського міського голови. ( Пункт 3 доповнено підпунктом 3.4 N 122/2698 від 24.02.2005 ) ( Пункт 3 в редакції Рішення Київміськради N 122/1556 від 08.11.2001 )

4. Затвердити Положення про нагрудний знак "Знак Пошани" і його опис (додатки 3, 4).

( Пункт 5 виключено на підставі Рішення Київміськради N 122/1556 від 08.11.2001 )

5. Затвердити Положення про Почесну грамоту Київського міського голови і опис нагрудного знака до неї (додатки 5, 6).

6. Затвердити Положення про знак "Меценат Києва" і його опис (додатки 7,8). ( Рішення доповнено пунктом згідно з Рішенням Київміськради N 122/1556 від 08.11.2001 )

7. Затвердити Положення про Подяку Київського міського голови (додаток 9). ( Положення доповнено пунктом 7 згідно з Рішенням Київміськради N 122/2698 від 24.02.2005 )

Міський голова О.Омельченко

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 1 червня 2000 р. N 141/862

Положення
про звання "Почесний громадянин міста Києва"

Звання "Почесний громадянин міста Києва" є свідченням визнання територіальною громадою міста Києва визначних заслуг окремих осіб перед громадою міста Києва у розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, бізнесу, в благодійній, гуманістичній і громадській діяльності, зміцненні міжнародного авторитету столиці України - міста Києва.

1. Звання "Почесний громадянин міста Києва" присвоюється громадянам України, іноземним громадянам та особам без громадянства за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Києва, збагачення національної культурної та духовної спадщини, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

2. Звання "Почесний громадянин міста Києва" присвоюється рішенням Київської міської ради і приурочується щорічно до Дня Києва.

3. Подання про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Києва" вноситься трудовими колективами підприємств, установ та організацій незалежно від їх адміністративного підпорядкування і форм власності, політичними партіями, громадськими організаціями.

Подання містить основні біографічні дані працівника, а також дані про конкретні значні заслуги у трудовій і громадській діяльності.

4. Подання про присвоєння звання вноситься до управління кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), яке готує матеріали про присвоєння звання на розгляд Київради.

5. Особам, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Києва", вручають нагрудний знак встановленого зразка, його мініатюру, диплом та іменний годинник Київського міського голови.

6. Диплом, нагрудний знак "Почесний громадянин міста Києва" та іменний годинник вручаються Київським міським головою або за його дорученням заступником Київського міського голови - секретарем Київради, першими заступниками та заступниками голови Київської міської державної адміністрації. Вручення проходить в урочистій обстановці. ( Додаток 1 в редакції Рішення Київміськради N 122/2698 від 24.02.2005 )

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від 1 червня 2000 р. N 141/862

Опис
нагрудного знака "Почесний громадянин міста Києва"

Нагрудний знак "Почесний громадянин міста Києва" виготовляється з позолоченого срібла і має форму чотирикутньої зірки з пучками розбіжних променів, стилізованих під лист каштана. Розмір зірки між протилежними кінцями променів 60 мм. Посередині зірки розміщено герб Києва.

Герб оточує біла стрічка з написом малиновими буквами "Почесний громадянин". Усі зображення і напис на знаці рельєфні.

Зворотний бік знака плоский з вигравіруваним номером та прізвищем, ім'ям, по батькові почесного громадянина міста Києва.

Нагрудний знак за допомогою кільця та вушка з'єднується з шовковою муаровою стрічкою шириною 30 мм. На стрічці - поздовжні смужки - широкі синя і біла по 13,5 мм посередині, вузькі - жовта і малинова по краях шириною 1,5 мм кожна.

Мініатюра нагрудного знака діаметром 30 мм прикріплюється до одягу за допомогою горизонтальної шпильки, закріпленої на зворотньому боці мініатюри. Носиться на правому боці грудей.

Заступник Київського міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
від 1 червня 2000 р. N 141/862

Положення
про нагрудний знак "Знак Пошани"

1. Нагрудний знак "Знак Пошани" вручається мешканцям столиці, іноземним громадянам за значні особисті заслуги у розвитку економіки, бізнесу та соціальної сфери Києва, благодійну, гуманістичну і громадську діяльність.

2. Нагородження нагрудним знаком "Знак Пошани" проводиться через три роки після нагородження Почесною грамотою та оголошення Подяки Київського міського голови.

3. Нагрудний знак "Знак Пошани" вручається відповідно до розпорядження Київського міського голови.

4. Подання про відзначення нагрудним знаком "Знак Пошани" вноситься на ім'я Київського міського голови підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх адміністративного підпорядкування і форм власності, громадськими, благодійними та іншими організаціями.

Подання містить основні біографічні дані працівника, а також дані про конкретні значні заслуги у трудовій і громадській діяльності та вноситься за 30 днів до відзначення державного чи професійного свята або ювілею особи.

Подання про нагородження нагрудним знаком "Знак Пошани" попередньо опрацьовується в управлінні кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). У разі надання матеріалів із порушенням вимог, передбачених цим Положенням, вони повертаються до органу, що вніс подання.

5. Особам, нагородженим нагрудним знаком "Знак Пошани", вручається іменний годинник Київського міського голови.

6. Нагрудний знак "Знак Пошани" та іменний годинник вручаються Київським міським головою або за його дорученням заступником Київського міського голови - секретарем Київради, першими заступниками та заступниками голови Київської міської державної адміністрації. ( Додаток 3 в редакції Рішення Київміськради N 122/2698 від 24.02.2005 )

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток 4
до рішення Київської міської ради
від 1 червня 2000 р. N 141/862

Опис
нагрудного знака "Знак Пошани"

Нагрудний знак "Знак Пошани" являє собою хрест білої емалі з рельєфними зображеннями золотого каштанового листя на діагоналях та центральним круглим медальйоном синьої емалі з рельєфним золотим зображенням Архістратига Михайла. Пружки рельєфні з жовтого металу. За допомогою кільця хрест з'єднано вгорі з колодкою-бантом.

Колодка являє собою вертикальне плоске кільце з рельєфним зображенням золотого каштанового листа. Через плоске кільце колодки пропущено подвійний бант з муарової стрічки.

Колір стрічки білий, з широкою горизонтальною смужкою синього кольору у центрі з подвійним жовтим кантом.

На зворотньому боці хреста по колу рельєфний напис "Знак Пошани", у центрі номер нагороди. На зворотньому боці колодки застібка для кріплення знака до одягу.

Розміри знака: висота 70 мм, ширина - 45 мм. Ширина стрічки 22 мм.

Мініатюра знака являє собою емалевий синій круглий медальйон діаметром 20 мм із зображенням хреста нагрудного знака "Знак Пошани".

Заступник Київського міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток 5
до рішення Київської міської ради
від 1 червня 2000 р. N 141/862

Положення
про Почесну грамоту Київського міського голова

1. Почесна грамота Київського міського голови є формою заохочення працівників підприємств, установ і організацій міста, які зробили вагомий особистий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, досягли визначних успіхів у науковій та іншій творчій роботі, високої майстерності у професійній діяльності.

2. Почесною грамотою Київського міського голови нагороджуються на основі подання адміністрації працівники підприємств, установ та організацій незалежно від їх адміністративного підпорядкування і форм власності, як правило, через три роки після оголошення Подяки Київського міського голови.

Подання містить основні біографічні дані працівника, характеристику його трудової діяльності за весь час роботи, а також дані про конкретні заслуги та трудові досягнення, громадську діяльність.

Подання вноситься до управління кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за 30 днів до відзначення державного чи професійного свята або ювілею особи. У разі надання матеріалів із порушенням вимог, передбачених цим Положенням, вони повертаються до органу, що вніс подання.

3. Подання про нагородження Почесною грамотою Київського міського голови може вноситись на ім'я Київського міського голови також громадськими, благодійними та іншими організаціями.

4. Почесна грамота Київського міського голови вручається відповідно до розпорядження Київського міського голови мешканцям столиці, які своєю працею зробили вагомий особистий внесок у розвиток усіх сфер життя міста.

5. Особам, нагородженим Почесною грамотою Київського міського голови, одночасно вручаються нагрудний знак та іменний годинник Київського міського голови.

6. Почесною грамотою Київського міського голови нагороджуються також трудові колективи підприємств, установ та організацій.

7. Почесна грамота Київського міського голови вручається Київським міським головою або за його дорученням заступником Київського міського голови - секретарем Київради, першими заступниками та заступниками голови Київської міської державної адміністрації. ( Додаток 5 в редакції Рішення Київміськради N 122/2698 від 24.02.2005 )

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток 6
до рішення Київської міської ради
від 1 червня 2000 р. N 141/862

Опис
нагрудного знака до Почесної грамоти Київського
міського голови

Нагрудний знак до Почесної грамоти Київського міського голови виготовляється з жовтого металу.

На аверсі нагрудного знака зображення герба міста Києва. Зображення герба прикрашено рослинним орнаментом (стиль - барокко) з написом внизу під гербом золотими буквами "Київ".

Розмір нагрудного знака 30 х 30 мм.

На реверсі знака напис по колу "Почесна грамота Київського міського голови" та застібка.

Заступник Київського міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток 7
до рішення Київської міської ради
від 1 червня 2000 р. N 141/862

Положення
про нагрудний знак "Меценат Києва"

1. Нагрудний знак "Меценат Києва" є заохочувальною іменною відзнакою (далі - відзнака "Меценат Києва") для нагородження мешканців міста Києва, громадян України та іноземних громадян за активну діяльність, спрямовану на підтримку та розвиток гуманітарної сфери столиці України.

2. Нагородження відзнакою "Меценат Києва" здійснюється розпорядженням Київського міського голови.

3. Клопотання про нагородження відзнакою "Меценат Києва" вносять на ім'я Київського міського голови керівники районних у місті рад, керівники підприємств, організацій та установ незалежно від адміністративного підпорядкування і форм власності, громадських організацій, творчих спілок та об'єднань громадян.

Розгляд документів про нагородження відзнакою "Меценат Києва" здійснюється організаційним комітетом з підготовки і проведення огляду меценатства і спонсорства при Київській міській державній адміністрації та Головним управлінням культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, яке вносить відповідне подання на ім'я Київського міського голови.

4. Відзнака "Меценат Києва" та посвідчення до нього вручаються Київським міським головою або за його дорученням заступником міського голови - секретарем Київради, заступниками голови міськдержадміністрації.

5. Контроль за виготовленням відзнаки "Меценат Києва" та облік нагороджених нею здійснює Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації.

6. У разі втрати та псування відзнаки "Меценат Києва", посвідчення до нього, як виняток, можуть бути видані їх дублікати за відповідним рішенням Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації.

7. Відзнака "Меценат Києва" носиться на правому боці грудей і розміщується нижче державних нагород України.

8. Замість відзнаки "Меценат Києва" нагородженим може носити її мініатюру, яка розміщується на лівому боці грудей. ( Рішення доповнено додатком 7 згідно з Рішенням Київміськради N 122/1556 від 08.11.2001 )

Додаток 9
до рішення Київради
від 01.06.2000 N 141/862
(в редакції рішення Київради
від 24.02.2005 N 122/2698)

Положення
про Подяку Київського міського голови

1. Подяка Київського міського голови (далі - Подяка) є формою заохочення працівників підприємств, установ і організацій міста, які зробили особистий внесок у розвиток усіх сфер життєдіяльності міста, досягли визначних успіхів у науковій та іншій творчій роботі, високої майстерності у професійній діяльності.

2. Подяка Київського міського голови оголошується на основі подання адміністрації працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від їх адміністративного підпорядкування і форм власності.

Подання містить основні біографічні дані працівника, характеристику його трудової діяльності за весь час роботи, а також дані про конкретні трудові досягнення, громадську діяльність і вноситься до управління кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за 30 днів до відзначення державного чи професійного свята або ювілею особи. У разі надання матеріалів із порушенням вимог, передбачених цим Положенням, вони повертаються до органу, що вніс подання.

3. Подання про оголошення Подяки може вноситись на ім'я Київського міського голови також громадськими, благодійними та іншими організаціями.

4. Подяка вручається відповідно до розпорядження Київського міського голови.

5. Особам, яким оголошено Подяку, одночасно вручаються нагрудний знак та іменний годинник Київського міського голови.

6. Подяка Київського міського голови вручається Київським міським головою або за його дорученням заступником Київського міського голови - секретарем Київради, першими заступниками та заступниками голови Київської міської державної адміністрації. ( Рішення доповнено Додатком 9 згідно з Рішенням Київміськради N 122/2698 від 24.02.2005 )

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий