КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
X сесія IV скликання

РІШЕННЯ
N 122/2698 від 24.02.2005

Про внесення змін до рішення Київради
від 01.06.2000 N 141/8
62 "Про встановлення звання
"Почесний громадянин міста Києва" та заохочувальних
відзнак Київського міського голови"

Київська міська рада ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 01.06.2000 N 141/862 "Про встановлення звання "Почесний громадянин міста Києва" та заохочувальних відзнак Київського міського голови" (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 08.11.2001 N 122/1560 такі зміни:

1. Доповнити пункт 3 підпунктом 3.4 такого змісту:

"3.4. Подяка Київського міського голови".

2. Доповнити рішення пунктом 7 такого змісту:

"7. Затвердити Положення про Подяку Київського міського голови (додаток 9)." згідно з додатком до цього рішення.

3. Додатки 1, 3, 5 до рішення Київради від 01.06.2000 N 141/862 викласти у редакціях згідно з додатками до цього рішення.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток 1
до рішення Київради
від 01.06.2000 N 141/8
62
(в редакції рішення Київради
від 24.02.2005 N 122/2698)

Положення
про звання "Почесний громадянин міста Києва"

Звання "Почесний громадянин міста Києва" є свідченням визнання територіальною громадою міста Києва визначних заслуг окремих осіб перед громадою міста Києва у розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, бізнесу, в благодійній, гуманістичній і громадській діяльності, зміцненні міжнародного авторитету столиці України - міста Києва.

1. Звання "Почесний громадянин міста Києва" присвоюється громадянам України, іноземним громадянам та особам без громадянства за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Києва, збагачення національної культурної та духовної спадщини, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

2. Звання "Почесний громадянин міста Києва" присвоюється рішенням Київської міської ради і приурочується щорічно до Дня Києва.

3. Подання про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Києва" вноситься трудовими колективами підприємств, установ та організацій незалежно від їх адміністративного підпорядкування і форм власності, політичними партіями, громадськими організаціями.

Подання містить основні біографічні дані працівника, а також дані про конкретні значні заслуги у трудовій і громадській діяльності.

4. Подання про присвоєння звання вноситься до управління кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), яке готує матеріали про присвоєння звання на розгляд Київради.

5. Особам, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Києва", вручають нагрудний знак встановленого зразка, його мініатюру, диплом та іменний годинник Київського міського голови.

6. Диплом, нагрудний знак "Почесний громадянин міста Києва" та іменний годинник вручаються Київським міським головою або за його дорученням заступником Київського міського голови - секретарем Київради, першими заступниками та заступниками голови Київської міської державної адміністрації. Вручення проходить в урочистій обстановці.

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток 3
до рішення Київради
від 01.06.2000 N 141/8
62
(в редакції рішення Київради
від 24.02.2005 N 122/2698)

Положення
про нагрудний знак "Знак Пошани"

1. Нагрудний знак "Знак Пошани" вручається мешканцям столиці, іноземним громадянам за значні особисті заслуги у розвитку економіки, бізнесу та соціальної сфери Києва, благодійну, гуманістичну і громадську діяльність.

2. Нагородження нагрудним знаком "Знак Пошани" проводиться через три роки після нагородження Почесною грамотою та оголошення Подяки Київського міського голови.

3. Нагрудний знак "Знак Пошани" вручається відповідно до розпорядження Київського міського голови.

4. Подання про відзначення нагрудним знаком "Знак Пошани" вноситься на ім'я Київського міського голови підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх адміністративного підпорядкування і форм власності, громадськими, благодійними та іншими організаціями.

Подання містить основні біографічні дані працівника, а також дані про конкретні значні заслуги у трудовій і громадській діяльності та вноситься за 30 днів до відзначення державного чи професійного свята або ювілею особи.

Подання про нагородження нагрудним знаком "Знак Пошани" попередньо опрацьовується в управлінні кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). У разі надання матеріалів із порушенням вимог, передбачених цим Положенням, вони повертаються до органу, що вніс подання.

5. Особам, нагородженим нагрудним знаком "Знак Пошани", вручається іменний годинник Київського міського голови.

6. Нагрудний знак "Знак Пошани" та іменний годинник вручаються Київським міським головою або за його дорученням заступником Київського міського голови - секретарем Київради, першими заступниками та заступниками голови Київської міської державної адміністрації.

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток 5
до рішення Київради
від 01.06.2000 N 141/8
62
(в редакції рішення Київради
від 24.02.2005 N 122/2698)

Положення
про Почесну грамоту Київського міського голова

1. Почесна грамота Київського міського голови є формою заохочення працівників підприємств, установ і організацій міста, які зробили вагомий особистий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, досягли визначних успіхів у науковій та іншій творчій роботі, високої майстерності у професійній діяльності.

2. Почесною грамотою Київського міського голови нагороджуються на основі подання адміністрації працівники підприємств, установ та організацій незалежно від їх адміністративного підпорядкування і форм власності, як правило, через три роки після оголошення Подяки Київського міського голови.

Подання містить основні біографічні дані працівника, характеристику його трудової діяльності за весь час роботи, а також дані про конкретні заслуги та трудові досягнення, громадську діяльність.

Подання вноситься до управління кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за 30 днів до відзначення державного чи професійного свята або ювілею особи. У разі надання матеріалів із порушенням вимог, передбачених цим Положенням, вони повертаються до органу, що вніс подання.

3. Подання про нагородження Почесною грамотою Київського міського голови може вноситись на ім'я Київського міського голови також громадськими, благодійними та іншими організаціями.

4. Почесна грамота Київського міського голови вручається відповідно до розпорядження Київського міського голови мешканцям столиці, які своєю працею зробили вагомий особистий внесок у розвиток усіх сфер життя міста.

5. Особам, нагородженим Почесною грамотою Київського міського голови, одночасно вручаються нагрудний знак та іменний годинник Київського міського голови.

6. Почесною грамотою Київського міського голови нагороджуються також трудові колективи підприємств, установ та організацій.

7. Почесна грамота Київського міського голови вручається Київським міським головою або за його дорученням заступником Київського міського голови - секретарем Київради, першими заступниками та заступниками голови Київської міської державної адміністрації.

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток 9
до рішення Київради
від 01.06.2000 N 141/8
62
(в редакції рішення Київради
від 24.02.2005 N 122/2698)

Положення
про Подяку Київського міського голови

1. Подяка Київського міського голови (далі - Подяка) є формою заохочення працівників підприємств, установ і організацій міста, які зробили особистий внесок у розвиток усіх сфер життєдіяльності міста, досягли визначних успіхів у науковій та іншій творчій роботі, високої майстерності у професійній діяльності.

2. Подяка Київського міського голови оголошується на основі подання адміністрації працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від їх адміністративного підпорядкування і форм власності.

Подання містить основні біографічні дані працівника, характеристику його трудової діяльності за весь час роботи, а також дані про конкретні трудові досягнення, громадську діяльність і вноситься до управління кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за 30 днів до відзначення державного чи професійного свята або ювілею особи. У разі надання матеріалів із порушенням вимог, передбачених цим Положенням, вони повертаються до органу, що вніс подання.

3. Подання про оголошення Подяки може вноситись на ім'я Київського міського голови також громадськими, благодійними та іншими організаціями.

4. Подяка вручається відповідно до розпорядження Київського міського голови.

5. Особам, яким оголошено Подяку, одночасно вручаються нагрудний знак та іменний годинник Київського міського голови.

6. Подяка Київського міського голови вручається Київським міським головою або за його дорученням заступником Київського міського голови - секретарем Київради, першими заступниками та заступниками голови Київської міської державної адміністрації.

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий