Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про ставки акцизного збору на спирт
етиловий та алкогольні напої

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 28, ст.131 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 179/96-ВР від 07.05.
96, ВВР, 1996, N 28, ст.132 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 74/97-ВР від 18.02.
97, ВВР, 1997, N 15, ст.116
N 339/97-ВР від 12.06.
97, ВВР, 1997, N 34, ст.211
N 121/98-ВР від 12.02.
98, ВВР, 1998, N 26, ст.157
N 311-XIV від 11.12.
98, ВВР, 1999, N 4, ст.34
N 929-XIV від 14.07.
99, ВВР, 1999, N 37, ст.333 )

( В редакції Закону
N 1582-III від 23.03.20
00, ВВР, 2000, N 23, ст.180 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2137-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 4, ст.18
N 2371-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 24, ст.125
N 195-IV від 24.10.20
02, ВВР, 2002, N 50, ст.365
- набирає чинності з 01.01.2003 року
N 849-IV від 22.05.20
03, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267
N 1068-IV від 09.07.20
03, ВВР, 2004, N 5, ст.32
N 1344-IV від 27.11.20
03, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 1801-IV від 17.06.20
04, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493
N 2189-IV від 18.11.20
04, ВВР, 2005, N 4, ст.91
N 2285-IV від 23.12.20
04, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV від 25.03.20
05 )

Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої (з урахуванням статті 2 цього Закону):

------------------------------------------------------------------
Код товару | | Ставки
згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару |акцизного збору
( 2371а-14 ) | | у гривнях з
| | одиниці товару
------------------------------------------------------------------
2204 Вина виноградні натуральні 0,25 грн. за 1 л
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

2204 Вина натуральні з доданням 0,50 грн. за 1 л
(крім 2204 10, спирту та міцні (кріплені)
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

2204 30 Виноматеріали виноградні 0

2204 10, Вина ігристі 1,6 грн. за 1 л
2204 21 10 00, Вина газовані
2204 29 10 00

2205 Вермути та інші вина 2,6 грн. за 1 л
виноградні натуральні з
доданням рослинних або
ароматизувальних
екстрактів

2206 00 Зброджені плодові та ягідні 0,10 грн. за
напої (сидр, перрі та інші) 1 об'ємний
з доданням спирту, напої відсоток спирту в
змішані, які містять 1 л
алкоголь та суміші
алкогольних напоїв з
безалкогольними (крім
зброджених плодових та
ягідних напоїв (сидру, перрі
та інших) без додання
спирту)

2206 00 Тільки зброджені плодові та 1,2 грн. за 1 л
ягідні напої (сидр, перрі та
інші) без додання спирту

2207 Спирт етиловий 17 грн. за 1 л
неденатурований з 100-відсоткового
концентрацією алкоголю не спирту
менш як 80 відсотків
об'єму, спирт етиловий та
інші спирти денатуровані
будь-якої концентрації

2208       Спирт етиловий         17 грн. за 1 л
(крім 2208 20) неденатурований з 100-відсоткового
концентрацією спирту менш спирту
як 80 відсотків об'єму,
спиртові настоянки, лікери
та інші спиртові напої

2208 20 Спиртові напої, одержані 17 грн. за 1 л
(крім перегонкою виноградного 100-відсоткового
2208 20 12 00, вина або вичавок винограду спирту
2208 20 29 00 -
тільки бренді,
2208 20 89 00 -
тільки спирт
коньячний)

2208 20 12 00 Коньяк 6 грн. за 1 л
100-відсоткового
спирту

2208 20 29 00 Тільки бренді 6 грн. за 1 л
100-відсоткового
спирту

2208 20 89 00 Тільки спирт коньячний 16 грн. за 1 л
100-відсоткового
спирту

( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2137-III від 07.12.2000, N 2371-III від 05.04.2001, N 195-IV від 24.10.2002, в редакції Закону N 849-IV від 22.05.2003, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004; в редакції Закону N 2189-IV від 18.11.2004, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV від 25.03.2005 )

Стаття 2. Встановити ставки акцизного збору:

на вироблені в Україні з вітчизняної сировини виноматеріали (код згідно з УКТ ЗЕД 2204 30) ( 2371а-14 ), що реалізуються посередницьким організаціям і населенню, та виноматеріали, вироблені на підприємствах первинного виноробства для суб'єктів підприємницької діяльності, що не є виробниками виноробної сировини (винограду), крім підприємств вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції 1,0 гривні за 1 літр;

тимчасово до 1 січня 2004 року тільки на вина виноградні натуральні з доданням спирту (код згідно з УКТ ЗЕД 2204 ( 2371а-14 ) (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) - 0,92 гривні за 1 літр та на вина плодово-ягідні (код 2206) - 1,2 грн. за 1 літр;

тимчасово до 1 січня 2006 року на зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) з доданням спирту, напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними - код згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 2206 00, - 1,2 грн. за 1 л; ( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2189-IV від 18.11.2004 )

на спирт етиловий, який використовується підприємствами первинного та змішаного виноробства для виготовлення виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла, - 0; ( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2189-IV від 18.11.2004 )

на спирт коньячний, ввезений на митну територію України відповідно до Закону України від 19 червня 2003 року N 981-IV "Про внесення змін до Митного тарифу України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 2, ст. 7), та вироблені в Україні спирт коньячний і спирт етиловий ректифікований виноградний, які використовуються при виробництві коньяків (бренді) та вин, - 0; ( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2189-IV від 18.11.2004 )

на спирт коньячний, реалізований підприємством, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного, іншому підприємству, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку, відповідно до виданого згідно з чинним законодавством наряду, - 0. ( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2189-IV від 18.11.2004 ) ( Стаття 2 в редакції Закону N 2137-III від 07.12.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, в редакції Закону N 849-IV від 22.05.2003, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1068-IV від 09.07.2003 )

Стаття 3. ( Частину першу статті 3 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

( Частину другу статті 3 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

( Частину третю статті 3 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

( Частину четверту статті 3 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

До отримання спирту етилового з акцизного складу підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, видається податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи із ставки, яка встановлена статтею 1 цього Закону. ( Частина перша статті 3 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

Строк, на який видається авальований податковий вексель (податкова розписка), не може перевищувати 180 календарних днів. ( Частина друга статті 3 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

Видача податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), здійснюється до моменту отримання спирту етилового з акцизного складу. ( Частина третя статті 3 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише підприємством первинного виноробства, яке є виробником виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла. ( Частина четверта статті 3 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. ( Частина п'ята статті 3 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

За користування податковим векселем, авальованого банком (податковою розпискою), не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. ( Частина шоста статті 3 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. ( Частина сьома статті 3 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла. ( Частина восьма статті 3 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

У разі якщо передбачений цією статтею податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), не погашається у визначений термін, векселедержатель здійснює протест такого векселя (податкової розписки) у неплатежі згідно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя (податкової розписки), з опротестованим векселем (податковою розпискою). Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим векселем (податковою розпискою), переказати суму, яка вказана у цьому векселі (податковій розписці), векселедержателю. ( Частина дев'ята статті 3 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Частина десята статті 3 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

Установити, що парфумерні рідини упаковуються у флакони об'ємом не більше 255 куб. сантиментів. ( Частина одинадцята статті 3 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

Установити, що спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами. ( Частина дванадцята статті 3 в редакції Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

( Стаття 3 в редакції Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, із змінами, внесеними згідно із Законами 849-IV від 22.05.2003, N 1344-IV від 27.11.2003, N 2285-IV від 23.12.2004 )

( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 5 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

Стаття 7. Установити тимчасово до вступу України у Світову організацію торгівлі ставки акцизного збору на алкогольні напої, що імпортуються в Україну:

------------------------------------------------------------------
Код товару | | Ставки
згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару |акцизного збору
( 2371а-14, | | у гривнях з
2371б-14, | | одиниці товару
2371в-14 | |
2371г-14 ) | |
------------------------------------------------------------------
2204 Вина виноградні натуральні, 3 грн. за 1 л
(крім 2204 10, включаючи вина з доданням
2204 21 10 00, спирту та міцні
2204 29 10 00)

2204 10, Вина ігристі 5 грн. за 1 л
2204 21 10 00, Вина газовані
2204 29 10 00

2204 30 Тільки виноматеріали 0
(виноградне сусло) для
виробництва коньячного спирту
та ігристих вин

2205 Вермути та інші вина 5 грн. за 1 л
виноградні натуральні з
доданням рослинних або
ароматизувальних екстрактів

2206 Інші зброджені напої (сидр 5 грн. за 1 л
яблучний та грушевий, грушівка
(перрі), напій медовий), напої
змішані, які містять алкоголь
та суміші алкогольних напоїв з
безалкогольними

2208 20 Спиртові напої, одержані 16 грн. за 1 л
перегонкою виноградного вина 100-
або вичавок винограду відсоткового
спирту.

( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2137-III від 07.12.2000, в редакції Закону N 849-IV від 22.05.2003 )

( Статтю 7-1 виключено на підставі Закону N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

( Статтю 8 виключено на підставі Закону N 849-IV від 22.05.2003 )

Стаття 8-1. У разі нецільового використання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового або спирту етилового денатурованого (спирту технічного) з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи із обсягів використаного не за призначенням спирту етилового або спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та ставки акцизного збору, передбаченої статтею 1 цього Закону, збільшеної в 1,5 раза. ( Закон доповнено статтею 8-1 згідно із Законом N 195-IV від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

Стаття 9. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 травня 1996 року
N 178/96-ВР