КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 грудня 2004 р. N 1647
Київ

Про затвердження Порядку відшкодування
додаткових витрат Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок
безробіття з державного бюджету у зв'язку
з реформуванням Збройних Сил

Відповідно до пункту 4 статті 1 Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" ( 1763-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відшкодування додаткових витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття з державного бюджету у зв'язку з реформуванням Збройних Сил (додається).

2. Міністерству оборони, Міністерству фінансів щороку передбачати під час складання проекту державного бюджету на відповідний рік кошти для відшкодування додаткових витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у зв'язку з реформуванням Збройних Сил.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2004 р. N 1647

Порядок
відшкодування додаткових витрат Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття з державного
бюджету у зв'язку з реформуванням Збройних Сил

1. Відшкодування додаткових витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд), пов'язаних з виплатами допомоги по безробіттю, у тому числі одноразово для організації підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітним з числа військовослужбовців, звільненим із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил починаючи з 1 січня 2004 р., здійснюється Міноборони за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на здійснення заходів, визначених Законом України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" ( 1763-15 ) і Державною програмою реформування та розвитку Збройних Сил.

2. Виплати, передбачені пунктом 1 цього Порядку, здійснюються військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил починаючи з 1 січня 2004 р. (підтверджується витягом з відповідного наказу військової частини) та зареєстрованим в установленому порядку у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті.

3. Виплата допомоги по безробіттю, у тому числі одноразово для організації підприємницької діяльності, здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), без урахування обмеження, передбаченого частиною четвертою статті 23 зазначеного Закону.

Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації надається в розмірі допомоги по безробіттю на початок навчання і не підлягає зменшенню.

4. Відшкодуванню підлягають суми виплаченої за рахунок коштів Фонду допомоги по безробіттю, у тому числі одноразово для організації підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, що перевищують розміри цих виплат, визначені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ).

5. На підставі звіту про фактичні додаткові витрати Фонду у зв'язку з реформуванням Збройних Сил (додаток 1) Державний центр зайнятості Мінпраці, на який покладено функції виконавчої дирекції Фонду, вносить Міноборони подання (додаток 2) щодо перерахування відповідних коштів.

Кошти перераховуються централізовано на рахунок Фонду не пізніше трьох робочих днів з дати одержання від Державного казначейства коштів на здійснення зазначених виплат.

Додаток 1
до Порядку

                ЗВІТ
про фактичні додаткові витрати Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття у зв'язку
з реформуванням Збройних Сил
за ____________ 200 _ року
(місяць)


Подається щомісяця:

до 10 числа місяця, що настає за звітним,
районними та міськими центрами зайнятості
Кримському республіканському, обласним,
Київському міському центрам зайнятості

Кому подається _____________________________
(назва та адреса)

Подавець _____________________________
(назва та адреса)

------------------------------------------------------------------
N | Номер |Прізвище,|Адреса|Заборго-|Сума фактично |Заборго-
п/п|особового| ім'я | |ваність |виплаченої |ваність
| рахунку | та по | | на |допомоги |на
| |батькові | |початок |по безробіттю, |кінець
| | | |звітного|у тому числі |звітного
| | | |місяця, |одноразово для |місяця,
| | | |гривень |організації |гривень
| | | | |підприємницької |
| | | | |діяльності, та |
| | | | |матеріальної |
| | | | |допомоги у період|
| | | | |професійної |
| | | | |підготовки, |
| | | | |перепідготовки |
| | | | |або підвищення |
| | | | |кваліфікації, |
| | | | |гривень |
| | | | |-----------------|
| | | | |усього|у тому |
| | | | | |числі |
| | | | | |підлягає |
| | | | | |відшкоду- |
| | | | | |ванню за |
| | | | | |рахунок |
| | | | | |коштів |
| | | | | |державного|
| | | | | |бюджету |
------------------------------------------------------------------

МП  Керівник ______________   _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

"____"___________ 200__ р.

Додаток 2
до Порядку

               ПОДАННЯ
щодо перерахування Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок
безробіття коштів, пов'язаних з додатковими
витратами у зв'язку з реформуванням Збройних Сил
за __________ 200 _ року
(місяць)


Подається щомісяця:

до 10 числа місяця, що настає за звітним,
районними, міськрайонними та міськими
центрами зайнятості - Кримському
республіканському, обласним, Київському
міському центрам зайнятості;

до 15 числа місяця, що настає за звітним,
Кримським республіканським, обласними,
Київським і Севастопольським міськими
центрами зайнятості - Державному центру
зайнятості;

до 20 числа місяця, що настає за звітним,
Державним центром зайнятості Мінпраці -
Міноборони

Кому подається ___________________________________________________
(назва та адреса)

Подавець _________________________________________________________
(назва та адреса)

   Відповідно до Порядку відшкодування додаткових витрат Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття з державного бюджету у зв'язку з реформуванням
Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2004 р. N 1647, за ____________ 200__ року
перерахуванню підлягає __________________ гривень, у тому числі
заборгованість за попередні місяці _______________ гривень.

МП Керівник ______________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

"____"___________ 200__ р.

______________________________
(прізвище і телефон виконавця)