Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 травня 1997 р. N 523
Київ

(Постанова втратила чинність з 01.01.2012 р. на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1210 від 23 листопада 2011
р.)

Про затвердження нового Порядку обчислення
пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва
чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 666 від 17.05.20
02
N 268 від 04.03.20
04
N 1240 від 22.09.2004
)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити новий Порядок обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (додається).

Визнати такою, що втратила чинність з 1 лютого 1997 р., постанову Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. N 1492.

2. Міністерству соціального захисту населення привести, починаючи з 1 лютого 1997 р. розміри всіх пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи у відповідність з розмірами, що визначаються згідно з Порядком, затвердженим цією постановою, і забезпечити перерахунок цих пенсій протягом двох місяців з дня прийняття даної постанови.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 1997 р. N 523

Порядок
обчислення пенсій по інвалідності, що
настала внаслідок каліцтва чи захворювання,
і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи

1. Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54 і 57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986 - 1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

Для обчислення пенсій середньомісячний фактичний заробіток визначається за будь-які 12 місяців підряд роботи у зоні відчуження в 1986 - 1990 роках.

Якщо особа пропрацювала у зоні відчуження з дня аварії не менше ніж 12 місяців підряд, за її бажанням пенсія може обчислюватись із заробітку за будь-який повний календарний місяць роботи в цій зоні.

Якщо особа пропрацювала у зоні відчуження на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менше ніж 12 місяців у період з 26 квітня 1986 р. до 1 серпня 1987 р., за її бажанням пенсія може обчислюватися із заробітку за будь-який повний календарний місяць роботи в цій зоні. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 666 від 17.05.2002 )

Якщо особа пропрацювала у зоні відчуження на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менше ніж 12 місяців у період з 26 квітня 1986 р. до 1 серпня 1987 р. і виводилася із зони Чорнобильської АЕС за медичними показниками у зв'язку з переопроміненням, за її бажанням пенсія може обчислюватися із заробітку за будь-який повний календарний місяць роботи на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 666 від 17.05.2002 )

У разі коли особа пропрацювала у зоні відчуження менше ніж 12 місяців підряд, середньомісячний заробіток визначається шляхом ділення його загальної суми за повні календарні місяці роботи на кількість цих місяців.

Якщо робота провадилася вахтовим методом, визначення тривалості роботи у зоні відчуження і середньомісячного заробітку для обчислення пенсії здійснюється виходячи з того, що одна повна вахта (не менше ніж 14 робочих днів підряд) вважається повним місяцем.

Якщо особа пропрацювала у 1986 - 1990 роках у зоні відчуження менше календарного місяця, пенсія обчислюється за її бажанням із заробітку, одержаного за роботу у зоні відчуження за весь фактично відпрацьований час, в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років, без додавання суми заробітку за період роботи за межами зони відчуження. У такому разі заробіток за весь фактично відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на 25,4. Коли дні роботи припали на вихідні і святкові дні, розрахунок заробітку за 25,4 робочих дня здійснюється у такому ж порядку, як і за роботу у робочі дні, а доплата за вихідні і святкові дні нарахована за фактично відпрацьований час, з урахуванням установленої кратності, додається до суми обчисленого заробітку.

У разі коли кількість відпрацьованих днів у неповному календарному місяці роботи більше від 25,4, пенсія обчислюється із заробітку за фактично відпрацьований час.

У всіх випадках премія, передбачена підпунктом 3 пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради від 10 червня 1986 р. N 207-7 (не більше за 400 крб. на місяць), що була визначена умовами оплати праці для осіб, які безпосередньо брали участь в роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і запобіганням забрудненню навколишнього середовища, після цього розрахунку додається до суми обчисленого заробітку.

Для осіб, які працювали у зоні відчуження менше місяця та захворіли на променеву хворобу, пенсія обчислюється згідно із статтею 57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Пенсії призваних на військові збори військовозобов'язаних, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та працювали у зоні відчуження в 1986-1990 роках, призначаються із заробітку, який вони одержували за основним місцем роботи, з урахуванням фактично відпрацьованого часу у зоні відчуження, характеру виконуваної роботи, місця і тривалості робочого дня (незалежно від періоду проведення розрахунку оплати праці за умови, якщо цей розрахунок проведено на підставі первинних документів про місце роботи і тривалість робочого дня згідно із сумарною кратністю оплати праці, встановленою у відповідні періоди за зонами небезпеки: у III зоні - 5, II - 4, у I зоні - 3). При цьому в усіх випадках заробітна плата для розрахунку пенсії не повинна бути нижчою від фактично одержаної суми у зазначений період. ( Абзац дванадцятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1240 від 22.09.2004 )

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу в зоні відчуження у 1986 - 1990 роках не може перевищувати 3 тис. карбованців.

2. Обчислення і призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку, одержаного за роботу за межами зони відчуження, провадиться на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ). ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268 від 04.03.2004 )

3. Середньомісячний заробіток осіб, віднесених до категорії 1, інвалідність яких настала у зв'язку з Чорнобильською катастрофою і які працювали за межами зони відчуження, обчислюється згідно із статтею 57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а пенсії призначаються відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ). ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268 від 04.03.2004 )

4. В усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

по 1 групі інвалідності - 10 мінімальних пенсій за віком;

по 2 групі інвалідності - 8 мінімальних пенсій за віком;

по 3 групі інвалідності - 6 мінімальних пенсій за віком.

5. Розмір соціальної пенсії дітям-інвалідам віком до 16 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, підвищується на 100 процентів від розміру, передбаченого пунктом "в" статті 94 Закону України "Про пенсійне забезпечення", і не може бути нижчим 3 мінімальних пенсій за віком.

Розміри пенсій інвалідам з дитинства віком від 16 до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

по 1 групі інвалідності - 10 мінімальних пенсій за віком;

по 2 групі інвалідності - 8 мінімальних пенсій за віком;

по 3 групі інвалідності - 6 мінімальних пенсій за віком.