Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 грудня 1996 р. N 1492
м.Київ

(Постанову відмінено з 01.02.97г.
згідно постанови КМУ
N523 від 30.05.19
97)

Про затвердження Порядку обчислення
пенсій по інвалідності, що настала
внаслідок каліцтва чи захворювання,
і пенсій у зв'язку з втратою годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відповідно до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (додається).

2. Міністерству соціального захисту населення привести розміри всіх пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи у відповідність з цим Порядком.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 1996 р. N 1492

Порядок
обчислення пенсій по інвалідності,
що настала внаслідок каліцтва чи захворювання,
і пенсій у зв'язку з втратою годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54 і 57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.

Для обчислення пенсій середньомісячний фактичний заробіток визначається за будь-які 12 місяців підряд роботи у зоні відчуження в 1986-1990 роках.

Якщо особа пропрацювала у зоні відчуження з дня аварії не менше 12 місяців підряд, за бажанням цієї особи пенсія може обчислюватися із заробітку за будь-який повний календарний місяць роботи в цій зоні.

У випадках коли особа пропрацювала у зоні відчуження менше 12 місяців підряд, середньомісячний заробіток визначається шляхом ділення її загальної суми за календарні місяці роботи на кількість цих місяців.

Якщо робота провадилась вахтовим методом, визначення тривалості роботи у зоні відчуження і середньомісячного заробітку для обчислення пенсії здійснюється виходячи з того, що одна повна вахта (не менше 14 робочих днів підряд) вважається як повний місяць.

Якщо особа пропрацювала у 1986-1990 роках у зоні відчуження менше календарного місяця, пенсія обчислюється за її бажанням із заробітку, одержаного за роботу у зоні відчуження за фактично відпрацьований час. У цьому разі заробіток виходячи із тарифної ставки (посадового окладу) з урахуванням коефіцієнта кратності без урахування доплат за понаднормову роботу, в нічний час, у вихідні та святкові дні, премій та інших доплат і надбавок, в одному з неповних календарних місяців роботи в зоні відчуження ділиться на кількість відпрацьованих днів, а отримана сума множиться на 25,4. До одержаного розрахункового місячного заробітку додаються суми всіх доплат, нараховані за фактично відпрацьований час у зоні відчуження.

До визначеного розрахункового заробітку осіб, які були відряджені або направлені в зону відчуження і яким оплата праці провадилась на одну кратність менше, додається середній заробіток в розрахунковому місяці.

В усіх випадках розмір середньомісячного заробітку для обчислення пенсії за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3 тис. карбованців.

2. Обчислення і призначення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку, отриманого за роботу за межами зони відчуження, провадиться на загальних підставах відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".

3. Середньомісячний заробіток осіб, віднесених до категорії I, інвалідність яких настала у зв'язку з Чорнобильською катастрофою і які працювали за межами зони відчуження, обчислюється згідно із статтею 57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а пенсії призначаються відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".

4. В усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

по 1 групі інвалідності - 10 мінімальних пенсій за віком;

по 2 групі інвалідності - 8 мінімальних пенсій за віком;

по 3 групі інвалідності -- 6 мінімальйих пенсій за віком;

5. Розмір соціальної пенсії дітям-інвалідам віком до 16 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, підвищується на 100 відсотків щодо розміру, передбаченого пунктом "в" статті 94 Закону України "Про пенсійне забезпечення", а розмір пенсії дітям-інвалідам віком від 16 до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим від трьох мінімальних пенсій за віком.