Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 грудня 1994 р. N 862
Київ

Про затвердження Положення про порядок
установлення квот на видобуток окремих
видів корисних копалин

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 24 від 09.01.
96
N 1481 від 28.09.20
00
N 792 від 21.06.200
4 )

Відповідно до статті 52 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин, що додається.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ

Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України I. ДОЦЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 1994 р. N 862

Положення
про порядок установлення квот на
видобуток окремих видів корисних копалин

( У Положенні слово "Держкомгеології" замінено словом
"Мінекоресурсів", а слово "Мінприроди" виключено
згідно з Постановою КМ
N 1481 від 28.09.2000 )

( У тексті Положення слово "Мінекоресурсів" замінено словом
"Держкомприродресурсів" згідно з Постановою КМ
N 792 від 21.06.2004 )

1. Це Положення визначає порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин з метою запобігання негативним демографічним, соціальним та екологічним наслідкам інтенсивного видобутку корисних копалин.

2. Квоти встановлюються на видобуток окремих видів корисних копалин у межах конкретних родовищ чи окремих їх ділянок (пооб'єктна квота) на обумовлений термін з визначенням граничного обсягу видобутку порівняно з передбаченим проектом розробки родовища корисних копалин або його фактичним обсягом.

3. Основними критеріями запровадження квот є :

стан мінерально-сировинної бази, особливо з стратегічних та гостродефіцитних видів мінеральної сировини;

встановлення економічно обгрунтованих пропорцій видобутку типів і сортів корисних копалин з метою збереження найбільш цінних та обмежених запасів на тривалий період;

екологічні умови в районах видобутку;

кон'юнктура мінеральної сировини в державі та за її межами;

можливість придбання мінеральної сировини за межами України на вигідніших умовах, ніж здійснення видобутку на її території.

4. Затвердження пооб'єктних квот на видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (у тому числі в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України ) і термінів їх дії, а також перегляд і скасування цих квот здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Держкомприродресурсів, погодженим з Мінекономіки, Урядом Автономної Республіки Крим, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 24 від 09.01.96 )

5. Пропозиції щодо необхідності встановлення, перегляду чи скасування квот на видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, терміну їх дії можуть подаватися міністерствами, відомствами, підприємствами, установами та організаціями до Держкомприродресурсів з обгрунтованими техніко-економічними розрахунками.

У разі потреби або за вимогою користувача надр Держкомприродресурсів може проводитися експертиза техніко-економічних розрахунків щодо встановлення квот.

6. Зазначені пооб'єктні квоти Держкомприродресурсів доводить до Уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, користувачів надр.

7. Пооб'єктні квоти на видобуток корисних копалин місцевого значення затверджуються Урядом Автономної Республіки Крим, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами відповідно до чинного законодавства.

8. Державний контроль за дотриманням квот на видобуток окремих видів корисних копалин здійснюється органами державного гірничого нагляду.

9. Перевищення встановлених квот на видобуток окремих видів корисних копалин тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.