КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 січня 1996 р. N 24
Київ

Про внесення доповнень до деяких рішень
Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про виключну (морську) економічну зону України"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1294 від 14.12.20
11 )

На виконання пункту 2 постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про виключну (морську) економічну зону України" ( 163/95-вр ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити доповнення, що вносяться до рішень Уряду України (додаються).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 січня 1996 р. N 24

Доповнення,
що вносяться до деяких рішень Уряду України

1. Пункт 1 Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 85 (ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 143), після слів "континентальному шельфі" доповнити словами "та виключній (морській) економічній зоні".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1294 від 14.12.2011 )

3. Пункт 4 Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 862 (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 54), після слів "континентального шельфу" доповнити словами "і виключної (морської) економічної зони України".

4. Абзац перший пункту 16 Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 59 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 94), доповнити реченням такого змісту:

"У межах виключної (морської) економічної зони України надання гірничих відводів для цих цілей забороняється".

5. У пункті 16 Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 р. N 75 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 99):

абзац перший після слів "по Україні" доповнити словами "включаючи її виключну (морську) економічну зону";

абзац другий після слів "та Україні в цілому" доповнити словами "включаючи її виключну (морську) економічну зону".