Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 березня 1994 р. N 150
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 413 від 12 червня 2013
р.)

Про затвердження переліку сімейних обставин
та інших поважних причин, що можуть бути
підставою для звільнення з військової служби
військовослужбовців, які проходять службу за
контрактом

( Дію Постанови поширено на осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої
системи, податкової міліції, органів і підрозділів
цивільного захисту згідно з Постановою КМ
N 428 від 08.06.20
05 )

( Про поширення дії Постанови на осіб рядового
і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації додатково див. Постанову КМ
N 1828 від 27.12.20
06 )

Відповідно до підпункту "е" пункту 6 статті 26 Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити перелік сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів з військової служби (додається).

Віце-прем'єр-міністр України В.ЛАНДИК

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1994 р. N 150

Перелік
сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть
бти підставою для звільнення військовослужбовців, які
проходять службу за контрактом на посадах рядового,
сержантського і старшинського складу, прапорщиків,
мічманів та офіцерів з військової служби

Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, прапорщики, мічмани та офіцери за їх проханням можуть бути звільнені з військової служби через такі сімейні обставини або причини:

смерть дружини (чоловіка) військовослужбовця, якщо на його вихованні залишилися одна неповнолітня дитина або декілька дітей*;

розірвання шлюбу, якщо на вихованні військовослужбовця залишилися згідно з рішенням суду одна неповнолітня дитина або декілька дітей*;

взяття шлюбу військовослужбовцем з громадянкою (громадянином) України чи особою без громадянства, яка (який) вибуває для постійного проживання за межі України, або з іноземною громадянкою (громадянином), яка (який) проживає за межами України;

хвороба військовослужбовця чи дружини (чоловіка), дитини, а також батьків своїх чи дружини (чоловіка), які проживають разом з ним, якщо ця хвороба перешкоджає проходженню служби в даній місцевості (згідно з медичним висновком), за неможливості переведення до іншої місцевості;

необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка) - за медичним висновком;

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;

наявність у військовослужбовців-жінок дитини віком до трьох років або дитини віком до шести років, яка потребує домашнього догляду за висновком військово-лікарської комісії, а в одиноких матерів - дитини віком до чотирнадцяти років або дитини - інваліда.

* Особи, що не досягли 18-річного віку, а також старші, якщо вони є інвалідами I чи II групи або вихованцями, учнями, студентами, курсантами та слухачами (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів), стажистами навчальних закладів, не досягли 23-річного віку і перебувають на утриманні батьків.