Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2006 р. N 1828
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 477 від 27 липня 2016
р.)

Питання проходження служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації особами
рядового і начальницького складу

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, що додається.

2. Поширити на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації дію постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191; Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, с. 28; 1999 р., N 15, ст. 609; 2000 р., N 7, ст. 275; 2001 р., N 31, ст. 1393, N 47, ст. 2071; 2003 р., N 37, ст. 1981, N 47, ст. 2442; 2004 р., N 46, ст. 3017; 2005 р., N 25, ст. 1441; 2006 р., N 7, ст. 371, N 22, ст. 1609) - з доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1995 р. N 1009, та від 4 березня 1994 р. N 150 "Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу за контрактом" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 166).

3. Установити, що військовослужбовці, які продовжують проходження військової служби відповідно до пункту 3 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ) і станом на 31 грудня 2007 р. не призначені на відповідні посади осіб рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в порядку переатестації, підлягають звільненню з військової служби згідно з пунктом 8 частини другої статті 12 зазначеного Закону ( 3475-15 ) як такі, які не належать до особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, або направляються в установленому порядку для подальшого проходження військової служби до Служби безпеки, Збройних Сил та інших військових формувань.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 р. N 1828

Положення
про проходження служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації
особами рядового і начальницького складу

Загальні питання

1. Це Положення визначає порядок проходження служби в Держспецзв'язку особами рядового і начальницького складу.

2. Особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку є громадяни України, які прийняті на службу за контрактом та яким присвоєні відповідно до цього Положення спеціальні звання.

Час проходження служби осіб рядового і начальницького складу зараховується до стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

3. Громадяни, які вперше приймаються на службу до Держспецзв'язку і призначаються на посади рядового і начальницького складу, складають Присягу, передбачену Законом України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ).

4. Особам рядового і начальницького складу присвоюються такі спеціальні звання:

рядовий склад - рядовий Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

молодший начальницький склад - сержант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, прапорщик Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, старший прапорщик Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

середній начальницький склад - молодший лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, старший лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, капітан Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

старший начальницький склад - майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підполковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, полковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

вищий начальницький склад - генерал-майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, генерал-лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Вживається також скорочене найменування спеціальних звань з використанням замість слів "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" слова "Держспецзв'язку".

5. На службу до Держспецзв'язку приймаються на конкурсній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку та здатні за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.

До вищих навчальних закладів, які утримуються повністю або частково за рахунок Адміністрації Держспецзв'язку (далі - спеціалізовані навчальні заклади), за денною формою навчання приймаються громадяни України віком від 17 до 25 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання, які мають повну загальну середню освіту, успішно склали вступні заліки (іспити), пройшли конкурсний відбір, відповідають вимогам щодо професійної придатності і не мають військових звань офіцерського складу або спеціальних звань середнього, старшого і вищого начальницького складу.

Правові відносини між Держспецзв'язку та особами віком до 18 років, які прийняті до зазначених навчальних закладів за денною формою навчання, регулюються законодавством.

Критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги до осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників для прийняття їх на службу визначаються Адміністрацією Держспецзв'язку.

6. На посади рядового і молодшого начальницького складу можуть призначатися особи, які мають вищу, повну загальну середню або професійно-технічну освіту, перебувають у запасі, проходять службу в Держспецзв'язку, інших державних органах, військових формуваннях, не мають військових звань офіцерського складу або спеціальних звань середнього начальницького складу та не досягли граничного віку перебування на службі в Держспецзв'язку.

7. На посади середнього, старшого та вищого начальницького складу можуть призначатися особи, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра і вище, споріднену з профілем службової діяльності, та які:

перебувають у запасі, проходять службу в державних органах або у військових формуваннях на посадах рядового і начальницького складу та не досягли граничного віку перебування на службі в Держспецзв'язку;

проходять службу в Держспецзв'язку на посадах рядового і молодшого начальницького складу та не досягли граничного віку перебування на службі в Держспецзв'язку;

закінчили спеціалізовані навчальні заклади і яким присвоєне спеціальне звання середнього начальницького складу.

8. Особи, які проходять військову службу або службу на посадах осіб рядового чи начальницького складу в центральних органах виконавчої влади, переводяться за їх згодою на службу до Держспецзв'язку в порядку переатестації.

Порядок проведення переатестації визначається Адміністрацією Держспецзв'язку, яким, зокрема, передбачається:

прийняття на службу за контрактом з призначенням на відповідні посади осіб рядового чи начальницького складу;

присвоєння спеціального звання особам рядового чи начальницького складу, які мають військове або спеціальне звання (класний чин);

зарахування стажу військової служби або служби на посадах осіб рядового чи начальницького складу в центральних органах виконавчої влади до стажу служби в Держспецзв'язку.

9. У Держспецзв'язку встановлюються такі види служби:

служба за контрактом осіб рядового і начальницького складу;

навчання за контрактом курсантів (слухачів) спеціалізованих навчальних закладів.

Курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до спеціалізованого навчального закладу за денною формою навчання з метою здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня і має (якій присвоєно під час зарахування) спеціальне звання рядового або сержанта Держспецзв'язку.

Слухач - особа, яка в установленому порядку зарахована до спеціалізованого навчального закладу за денною формою навчання з метою здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня і має спеціальне звання прапорщика (старшого прапорщика) Держспецзв'язку або спеціальне звання осіб середнього начальницького складу.

10. Початком проходження служби в Держспецзв'язку є день призначення на посаду.

Особи, які прийняті на службу, в тому числі курсанти (слухачі) спеціалізованих навчальних закладів, на час проходження служби (навчання) знімаються з військового обліку і перебувають на спеціальному обліку Держспецзв'язку.

11. Особи рядового і начальницького складу вважаються такими, що виконують свої службові обов'язки під час:

перебування їх на місцях служби (роботи) або занять у будівлях і на прилеглих територіях Адміністрації Держспецзв'язку чи регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ (далі - підпорядковані органи) або на інших місцях служби (роботи) або занять, визначених приписами чи розпорядженнями Голови Держспецзв'язку або начальників відповідних підпорядкованих органів, включаючи установлені розпорядком (розкладом занять) перерви;

прямування до місця служби або із служби, перебування у службових поїздках, повернення до місця служби;

виконання завдань за наказом прямого начальника;

виконання громадського обов'язку, пов'язаного з врятуванням людського життя, охорони правопорядку, охорони державної власності, підтримання службової дисципліни.

12. У Держспецзв'язку встановлено такий граничний вік перебування на службі для осіб:

рядового, молодшого і середнього начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від рядового до капітана Держспецзв'язку, - до 50 років;

старшого начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від майора до полковника Держспецзв'язку, - до 55 років;

вищого начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання генерал-майор, генерал-лейтенант Держспецзв'язку, - до 60 років.

13. У разі потреби особи рядового і начальницького складу, які мають відповідний рівень професійної підготовки, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров'я для проходження служби та здатні за своїми діловими і моральними якостями надалі виконувати службові обов'язки, можуть бути залишені на їх прохання на службі понад граничний вік строком до п'яти років у порядку, що визначається Адміністрацією Держспецзв'язку.

Звільнення зазначених осіб із служби до закінчення строку, на який вони залишені, здійснюється згідно з підпунктами 3-9 пункту 92 цього Положення.

14. Особи рядового і начальницького складу можуть вступати (без відриву від служби) до спеціалізованих навчальних закладів та інших вищих навчальних закладів на підставі мотивованих рапортів, що подаються на ім'я прямих начальників. У рапорті зазначається спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові, займана посада, освіта, назва вищого навчального закладу, до якого бажає вступити особа, та факультету, спеціальність. Основою мотивації у виборі вищого навчального закладу та спеціальності є підвищення професійного рівня та використання отриманих знань для потреб служби. Навчання не повинне перешкоджати виконанню такими особами службових обов'язків.

Права, обов'язки та відповідальність

15. Особи рядового і начальницького складу користуються правами і виконують службові обов'язки відповідно до законодавства та цього Положення.

16. Одним з основних принципів діяльності Держспецзв'язку є принцип єдиноначальності та централізації управління, який полягає в:

наділенні начальника повним обсягом розпорядчої влади стосовно підлеглих і покладенні на нього персональної відповідальності за організацію службової діяльності очолюваного підрозділу;

наданні начальникові права одноособово приймати рішення, віддавати накази чи розпорядження (далі - накази);

забезпеченні виконання прийнятих рішень і відданих наказів, виходячи із всебічної оцінки умов і обставин та керуючись вимогами законодавства.

17. За своїм службовим становищем особи рядового і начальницького складу можуть бути начальниками або підлеглими стосовно інших осіб.

Начальники, яким особи рядового і начальницького складу підпорядковані за службовим становищем, у тому числі тимчасово, є прямими начальниками для таких осіб. Найближчий за ієрархією до підлеглого прямий начальник є його безпосереднім начальником.

Начальник має право віддавати підлеглому усні або письмові накази і зобов'язаний перевіряти їх виконання.

Підлеглий зобов'язаний неухильно виконувати накази начальника, крім випадків віддання явно злочинного наказу, і ставитися до начальника з повагою.

18. За своїми спеціальними званнями начальниками є:

сержанти Держспецзв'язку - стосовно рядових Держспецзв'язку;

прапорщики та старші прапорщики Держспецзв'язку - стосовно рядових і сержантів Держспецзв'язку;

особи середнього начальницького складу - стосовно рядових і сержантів Держспецзв'язку;

особи старшого начальницького складу, крім полковників Держспецзв'язку, - стосовно осіб рядового і молодшого начальницького складу;

полковники Держспецзв'язку - стосовно осіб рядового, молодшого та середнього начальницького складу;

особи вищого начальницького складу - стосовно осіб рядового і начальницького складу.

19. Особа рядового складу, яка за своїм службовим становищем не є підлеглою особі начальницького складу, є молодшою стосовно неї за спеціальним званням.

Особа начальницького складу, яка за своїм службовим становищем і спеціальним званням не є начальником або підлеглою стосовно інших осіб, може бути старшою чи молодшою стосовно цих осіб за спеціальним званням.

Старші за спеціальними званнями особи начальницького складу мають право вимагати від молодших за спеціальними званнями осіб дотримання дисципліни, громадського порядку і правил носіння форменого одягу, а також норм поведінки. Молодші за спеціальними званнями особи рядового і начальницького складу повинні виконувати зазначені вимоги старших за спеціальними званнями осіб.

У разі спільного виконання особами рядового і начальницького складу, які не підпорядковані один одному, службових обов'язків, якщо службові відносини між ними не визначені їх прямими начальниками, серед цих осіб начальником є особа, старша за посадою, а у разі рівності посад - старша за спеціальним званням.

20. У разі відсутності начальника виконання його службових обов'язків покладається на одного із заступників. За відсутності заступників виконання зазначених обов'язків покладається на старшого за посадою і спеціальним званням, у разі відсутності якого - на старшого за спеціальним званням.

21. Начальник відповідно до повноважень, визначених за посадою, яку він займає, повинен діяти самостійно і вимагати від підлеглих дотримання Присяги та законів України.

22. Для забезпечення виконання покладених на очолюваний підрозділ завдань чи підтримки належного рівня його діяльності начальник віддає накази підлеглим.

23. Підлеглий виконує накази начальників відповідно до Дисциплінарного статуту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

24. Особи рядового і начальницького складу самостійно відрекомендовуються своєму безпосередньому начальникові у разі:

призначення на посаду та звільнення з посади;

присвоєння спеціального звання;

вручення нагороди;

відбуття у відрядження, відпустку або на лікування чи повернення з них.

25. Особи рядового і начальницького складу, що отримали призначення на проходження служби до Адміністрації Держспецзв'язку чи до підпорядкованих органів, відрекомендовуються відповідному начальнику та його заступникам, а після призначення до структурного підрозділу - начальнику цього підрозділу та його заступникам.

26. Для осіб рядового і начальницького складу встановлюється п'ятиденний 41-годинний робочий тиждень з двома вихідними днями, для курсантів (слухачів) спеціалізованих навчальних закладів - шестиденний робочий тиждень з одним днем відпочинку. У разі потреби особи рядового і начальницького складу виконують службові обов'язки понад установлену тривалість робочого часу. У разі виконання службових обов'язків понад установлену тривалість робочого часу надається час для відпочинку, як правило, протягом наступного робочого дня.

За виконання службових обов'язків у вихідні, святкові або неробочі дні надається інший день відпочинку, як правило, протягом наступного тижня.

27. Особи рядового і начальницького складу можуть бути заохочені за зразкове виконання службових обов'язків і досягнення значних результатів у забезпеченні діяльності Держспецзв'язку. За мужність і відвагу, виявлені під час виконання службових обов'язків, та інші особливі заслуги вони можуть бути представлені до державних нагород та відомчих заохочувальних відзнак.

28. За порушення службової дисципліни на осіб рядового і начальницького складу можуть накладатися дисциплінарні стягнення у порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

29. Особи рядового і начальницького складу залежно від характеру вчиненого правопорушення чи провини несуть також адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність згідно із законодавством. Особи рядового і начальницького складу, які притягаються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності, не звільняються від цивільної відповідальності.

30. Внутрішній розпорядок дня в Адміністрації Держспецзв'язку встановлюється Головою Держспецзв'язку, у підпорядкованих органах - їх начальниками з урахуванням особливостей діяльності цих органів.

31. Особи рядового і начальницького складу зобов'язані проходити службу в тих органах, підрозділах, закладах та установах Держспецзв'язку і в тих місцях, де це викликано інтересами України.

32. Особи рядового і начальницького складу мають право зберігати, носити, використовувати та застосовувати зброю на підставах і в порядку, передбачених статтями 15 і 15-1 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ), іншими нормативно-правовими актами.

33. Особи рядового і начальницького складу зобов'язані:

чесно і сумлінно дотримуватися Присяги, виконувати закони України;

добросовісно і в повному обсязі виконувати покладені згідно із займаною посадою службові обов'язки;

бути ініціативними і дисциплінованими, неухильно виконувати накази начальників;

постійно підвищувати рівень професійних знань, удосконалювати свою майстерність;

зберігати державну таємницю;

виявляти повагу до інших осіб рядового і начальницького складу;

сприяти начальникам і старшим за спеціальними званнями у підтриманні порядку і дисципліни;

звертатись із службових питань до свого безпосереднього начальника і з його дозволу - до наступного за ієрархією старшого начальника, з особистих питань - до свого безпосереднього начальника, а у разі його нездатності їх вирішити - до наступного за ієрархією старшого начальника;

доповідати своєму безпосередньому начальникові про все, що сталося і стосується виконання службових обов'язків, а також про зроблені їм іншими начальниками зауваження;

дотримуватися вимог безпеки, вживати заходів до запобігання захворюванню, травматизму, підвищувати повсякденно фізичну загартованість і тренованість, утримуватися від шкідливих для здоров'я звичок;

перебувати на обліку у військовому або іншому медичному закладі, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку, проходити щороку диспансеризацію (комплексний медичний огляд). У разі прийняття рішення про переміщення по службі в іншу місцевість, призначення на іншу посаду за станом здоров'я або надання відпустки у зв'язку з хворобою - проходити медичну комісію за місцем обліку;

повідомляти безпосереднього начальника про місце свого перебування під час відпустки.

34. Особа рядового чи начальницького складу у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку, подає в письмовому вигляді безпосередньому начальникові та в підрозділ кадрового забезпечення відомості, що мають значення для проходження служби, а саме про:

зміну сімейного стану та інших облікових даних;

особисті зв'язки з іноземцями, крім тих, що зумовлені службовою потребою чи родинними стосунками (діди, баби, батьки, брати, сестри і діти, а також діди, баби, батьки, брати, сестри і діти іншого з подружжя);

випадки приводу (доставлення) до міліції або інших правоохоронних органів;

факти втрати службових посвідчень, печаток, засобів зв'язку і табельної зброї;

випадки притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності;

випадки притягнення до кримінальної відповідальності (судимості) осіб, з якими перебуває у родинних стосунках (батьки, подружжя, брати, сестри і діти, а також батьки, брати, сестри і діти іншого з подружжя);

факти погроз особисто їй чи членам її сім'ї, що пов'язані з виконанням особою службових обов'язків.

35. На начальників та інших службових осіб Держспецзв'язку покладається персональна відповідальність за суворе дотримання вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів з питань проходження служби. Порушене право осіб рядового або начальницького складу повинне бути поновлене. Особи, з вини яких допущене таке порушення, притягаються до відповідальності в установленому законодавством порядку.

Прийняття на службу. Укладення контракту

36. Контракт про проходження служби в Держспецзв'язку особами рядового і начальницького складу - письмова угода, що укладається між громадянином України і державою, від імені якої виступає Адміністрація Держспецзв'язку або підпорядкований орган, та встановлює правові відносини між зазначеними сторонами.

Контракт укладається за визначеною у додатку формою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, підписується особою, яка приймається на службу або продовжує її, і відповідною посадовою особою Держспецзв'язку згідно з пунктом 37 цього Положення. Контракт скріплюється гербовою печаткою Адміністрації Держспецзв'язку або відповідного підпорядкованого органу. Один примірник контракту зберігається у особи, яка приймається на службу або продовжує її, а другий - у підрозділі кадрового забезпечення (залучається до особової справи співробітника).

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на службу і призначення її на посаду.

37. Право підписання контракту від імені Адміністрації Держспецзв'язку або підпорядкованого органу мають:

Голова Держспецзв'язку - з особами, які приймаються на службу на посади (мають намір продовжити службу на посадах), за якими штатним розписом передбачені спеціальні звання полковника або генерал-майора Держспецзв'язку;

заступники Голови Держспецзв'язку - з випускниками спеціалізованих навчальних закладів;

начальники, до повноважень яких належить прийняття на службу або призначення на посади, за якими штатним розписом передбачені спеціальні звання осіб рядового, молодшого, середнього та старшого начальницького складу (крім полковника) Держспецзв'язку - з особами, які приймаються на службу на зазначені посади (мають намір продовжити службу на цих посадах);

ректори (начальники) спеціалізованих навчальних закладів - з курсантами (слухачами), прийнятими до цих закладів.

38. Контракт про проходження служби укладається на строк:

від 3 до 10 років - з особами, які приймаються на службу (мають намір продовжити службу) на посади осіб рядового і начальницького складу;

навчання - з курсантами (слухачами) спеціалізованих навчальних закладів;

5 років - з випускниками спеціалізованих навчальних закладів.

З особами, яким виповнилося 18 років, а також з курсантами (слухачами) укладається після закінчення першого курсу спеціалізованого навчального закладу контракт, однією з умов якого є зобов'язання проходити службу в Держспецзв'язку протягом 5 років після закінчення навчання. У разі відмови укладення такого контракту курсант (слухач) відраховується із спеціалізованого навчального закладу.

Військовослужбовці СБУ, які проходять кадрову військову службу, при переході на службу до Держспецзв'язку мають право укласти контракт на визначений за їх бажанням строк з можливістю його дострокового припинення за власною ініціативою згідно з підпунктом 1 пункту 92 цього Положення.

Контракт може бути укладений (продовжений) на строк до досягнення граничного віку перебування на службі в Держспецзв'язку, а з особами, які досягли граничного віку перебування на службі і залишені на ній, - на строк не більш як 5 років.

Новий контракт укладається не пізніш як за 2 місяці до закінчення строку чинного контракту і набирає чинності з дня, що настає після дня закінчення дії попереднього контракту.

39. Контракт набирає чинності з дня:

призначення на посаду при прийнятті на службу;

продовження служби за новим контрактом;

присвоєння першого спеціального звання особі середнього начальницького складу, яка є випускником спеціалізованого навчального закладу.

Про день набрання чинності контрактом робиться відповідний запис в обох примірниках контракту.

40. Днем припинення дії контракту вважається:

день закінчення його строку - в разі, коли особі рядового або начальницького складу продовжено службу за новим контрактом;

день, зазначений у наказі про виключення із списків особового складу Держспецзв'язку особи рядового або начальницького складу, - в разі, коли новий контракт не укладається;

день закінчення навчання, що передує дню присвоєння курсанту (слухачу) спеціалізованого навчального закладу першого спеціального звання середнього начальницького складу і продовження ним служби за контрактом.

41. Жінкам із числа осіб рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або по догляду за дитиною, строк контракту (якщо він закінчується після надання таких відпусток) продовжується на період їх перебування у зазначених відпустках.

Спеціальні звання

42. Спеціальні звання рядового і начальницького складу присвоюються особам, які проходять службу в Держспецзв'язку, з урахуванням посад, що вони займають (на які призначаються прийняті на службу до Держспецзв'язку громадяни), та інших умов, передбачених цим Положенням.

43. Військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в інших державних органах, мають військові або спеціальні звання (класні чини) та переведені до Держспецзв'язку для подальшого проходження служби за контрактом, присвоюються в порядку переатестації спеціальні звання Держспецзв'язку, відповідні тим, які вонимають на час зарахування на службу.

У разі прийняття на службу до Держспецзв'язку на посади рядового чи начальницького складу осіб, які перебувають у запасі, їм присвоюються в порядку переатестації спеціальні звання, рівноцінні вищому військовому званню у запасі або спеціальному званню (класному чину) згідно з пунктами 45-48 і 59 цього Положення.

Строк вислуги у спеціальних званнях особам, яким присвоєні спеціальні звання у порядку переатестації, обчислюється від дня видання наказу про присвоєння військового або спеціального звання (класного чину), яке вони мали до переатестації.

44. Спеціальне звання рядового Держспецзв'язку присвоюється особам, які не мають військових звань запасу або вищих за зазначене звання військових чи спеціальних звань, прийняті на службу на посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання рядового Держспецзв'язку.

У разі прийняття на службу до Держспецзв'язку осіб, які мають звання матросів, старших солдатів (старших матросів), на посади рядових Держспецзв'язку їм присвоюється в порядку переатестації спеціальне звання рядового Держспецзв'язку.

45. Спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку присвоюється:

особам, які не мають військових звань запасу або вищих за зазначене звання військових чи спеціальних звань та прийняті на службу на посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання сержанта Держспецзв' язку;

особам, які мають спеціальне звання рядового Держспецзв'язку, одночасно з призначенням на посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку.

У разі прийняття на службу до Держспецзв'язку осіб, які мають звання старшого сержанта (головного старшини), старшини (головного корабельного старшини), на посади сержантів Держспецзв'язку їм присвоюється в порядку переатестації спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку.

46. Спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку присвоюється:

особам, які не мають військових звань запасу або вищих за зазначене звання військових чи спеціальних звань та прийняті на службу на посади молодшого і середнього начальницького складу, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання не нижче прапорщика Держспецзв'язку;

особам, які мають спеціальні звання рядового або сержанта Держспецзв'язку, одночасно з призначенням на посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку.

47. Спеціальне звання старшого прапорщика Держспецзв'язку присвоюється:

особам, які мають військове чи спеціальне звання старшого прапорщика та прийняті на службу на посади молодшого або середнього начальницького складу, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання не нижче прапорщика Держспецзв'язку;

особам, які мають спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку та прослужили не менше одного року на посадах, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання старшого прапорщика Держспецзв'язку та вище.

48. Особам, які мають спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку, за бездоганну і безперервну службу протягом 15 років на посадах, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку, може бути присвоєне спеціальне звання старшого прапорщика Держспецзв'язку. До зазначеного строку служби належить також строк вислуги в інших центральних органах виконавчої влади у військових чи спеціальних званнях, що відповідають званню прапорщика Держспецзв'язку.

49. Спеціальне звання молодшого лейтенанта Держспецзв'язку присвоюється особам, які не мають вищих за зазначене звання військових або спеціальних звань (класних чинів), мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра, споріднену з профілем службової діяльності, при прийнятті на службу до Держспецзв'язку.

50. Спеціальне звання лейтенанта Держспецзв'язку присвоюється:

випускникам спеціалізованих навчальних закладів;

молодшим лейтенантам Держспецзв'язку, в яких закінчився строк вислуги у цьому званні;

особам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста, магістра, споріднену з профілем службової діяльності, не мають вищих за зазначене звання військових або спеціальних звань (класних чинів), під час прийняття на службу до Держспецзв'язку за контрактом.

51. Перші, а також чергові спеціальні звання присвоюються особам рядового і молодшого начальницького складу начальниками, до повноважень яких належить прийняття на службу або призначення на посади цих осіб.

52. Перші спеціальні звання присвоюються особам середнього і старшого начальницького складу Головою Держспецзв'язку.

Особам середнього і старшого начальницького складу присвоюються такі чергові спеціальні звання:

до капітана Держспецзв'язку включно - Головою, першим заступником Голови Держспецзв'язку;

майора, підполковника та полковника Держспецзв'язку - Головою Держспецзв'язку.

53. Спеціальні звання присвоюються особам вищого начальницького складу Президентом України відповідно до його повноважень.

54. Чергові спеціальні звання присвоюються після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому спеціальному званні особам середнього і старшого начальницького складу в послідовному порядку в разі відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому штатною посадою.

Чергове спеціальне звання до полковника Держспецзв'язку включно може бути присвоєно у порядку заохочення достроково Головою Держспецзв'язку, а у разі, коли Головою Держспецзв'язку є особа, яка не має спеціального звання, - першим заступником Голови за погодженням з Головою Держспецзв'язку. Зазначене спеціальне звання присвоюється:

не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги у попередньому спеціальному званні за умови проходження служби строком не менше одного року на посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає черговому спеціальному званню;

після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому спеціальному званні на один ступінь вище за спеціальне звання, передбачене штатною посадою, особам, які мають відповідний рівень професійної підготовки, виявили високі ділові та моральні якості під час виконання службових обов'язків та досягай значних результатів у забезпеченні діяльності Держспецзв'язку.

55. Чергові спеціальні звання до полковника Держспецзв'язку включно присвоюються аспірантам (ад'юнктам) і докторантам спеціалізованих навчальних закладів під час навчання, якщо чергове спеціальне звання відповідає званню за посадою, яку особа займала перед вступом до аспірантури (ад'юнктури) чи докторантури незалежно від змін (підвищення чи пониження), внесених до штатного розпису за цією посадою, згідно з пунктом 52 цього Положення.

56. Подання про присвоєння чергового спеціального звання у порядку заохочення достроково або на один ступінь вище за спеціальне звання, передбачене штатною посадою, розглядається колегією Держспецзв'язку.

57. За наявності дисциплінарного стягнення чергове спеціальне звання не присвоюється до зняття стягнення.

58. Для осіб середнього і старшого начальницького складу встановлюється такий строк вислуги у спеціальному званні:

молодший лейтенант Держспецзв'язку - 1 рік;

лейтенант Держспецзв'язку - 2 роки;

старший лейтенант Держспецзв'язку - 3 роки;

капітан Держспецзв'язку - 3 роки;

майор Держспецзв'язку - 4 роки;

підполковник Держспецзв'язку - 5 років.

59. Особам, які закінчили спеціалізовані навчальні заклади, а також вищі навчальні заклади СБУ, Збройних Сил та інших військових формувань, установлюється строк вислуги у спеціальному званні лейтенанта Держспецзв'язку один рік.

Строк вислуги у спеціальному званні рядового, сержанта, старшого прапорщика, полковника Держспецзв'язку і вище не встановлюється.

Строк вислуги у спеціальному званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього спеціального звання.

Особам, які перебували в запасі, після прийняття на службу до строку вислуги у спеціальному званні зараховується пропорційно час перебування їх у військовому званні в запасі у порядку, визначеному законодавством.

60. Особам, які перебувають у розпорядженні начальника у зв'язку з усуненням від виконання службових обов'язків за посадою, а також стосовно яких провадиться дізнання, досудове слідство або кримінальна справа розглядається судом, чергові спеціальні звання не присвоюються.

61. Особам начальницького складу, які перебувають у розпорядженні начальника (крім зазначених у пункті 60 цього Положення), чергове спеціальне звання присвоюється після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому спеціальному званні за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому штатним розписом за посадою, яку займала особа до зарахування у розпорядження.

62. Особи рядового і начальницького складу можуть бути позбавлені спеціальних звань за вироком суду.

63. Пониження осіб середнього і старшого начальницького складу в спеціальних званнях на один ступінь у порядку накладення дисциплінарного стягнення здійснюється Головою Держспецзв'язку.

Пониження осіб молодшого начальницького складу в спеціальних званнях на один ступінь у порядку накладення дисциплінарного стягнення здійснюється начальниками, до повноважень яких належить присвоєння таких спеціальних звань.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення визначається Дисциплінарним статутом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

64. Особи, які понижені у спеціальних званнях на один ступінь за наказом начальника, що прийняв рішення про пониження у спеціальному званні, поновлюються у попередньому спеціальному званні з урахуванням займаної посади та за умови надання позитивної характеристики, але не раніше ніж через один рік від дня пониження.

Призначення на посади та переміщення по службі.
Зарахування у розпорядження начальників

65. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого начальницького складу, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Адміністрації Держспецзв'язку.

Перелік посад, що підлягають заміщенню особами рядового, а також молодшого, середнього і старшого начальницького складу, і відповідних цим посадам за штатним розписом спеціальних звань затверджується Адміністрацією Держспецзв'язку.

66. Окремі посади осіб рядового і начальницького складу можуть заміщатися державними службовцями та іншими працівниками Держспецзв'язку згідно із строковим трудовим договором у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку.

67. Призначення осіб рядового і начальницького складу на посади та переміщення їх по службі здійснюється з додержанням таких вимог:

1) посади рядового і начальницького складу комплектуються особами, придатними за станом здоров'я для проходження служби, з урахуванням їх ділових та моральних якостей, рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи;

2) призначення на посади та переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу здійснюється з урахуванням основної або спорідненої спеціальності чи досвіду практичної роботи, освіти, наукового ступеня;

3) переміщення по службі здійснюється, як правило, без зарахування в розпорядження начальників. Призначення на посади осіб рядового і начальницького складу, які перебувають у розпорядженні начальників, здійснюється в якомога коротший строк, що не перевищує строк, зазначений у пункті 71 цього Положення.

Випускники спеціалізованих навчальних закладів призначаються на відповідні вакантні посади після закінчення цих закладів, а зараховані в розпорядження начальників - безпосередньо після їх прибуття з відпустки, наданої у зв'язку із закінченням вищого навчального закладу, до Адміністрації Держспецзв'язку або підпорядкованого органу.

Особи, які приймаються на службу, призначаються на посади з дня їх прибуття до Адміністрації Держспецзв'язку або підпорядкованого органу для проходження служби, але не раніше дня, що настає за днем звільнення їх з попереднього місця роботи або з дати, зазначеної в приписі;

4) у разі потреби на особу рядового чи начальницького складу за наказом може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншою рівнозначною або вищою посадою (за вакантною - у разі згоди цієї особи - строком до шести місяців, за невакантною - у разі тимчасової відсутності особи, яка її займає, - строком до чотирьох місяців);

5) переміщення по службі в іншу місцевість осіб рядового і начальницького складу, які не досягли граничного віку перебування на службі та визнані комісією медичного закладу придатними або обмежено придатними до служби, але мають потребу за станом свого здоров'я або за станом здоров'я членів сім'ї змінити місце служби (проживання), здійснюється за рішенням начальників на підставі висновку (постанови) комісії медичного закладу;

6) особам рядового і начальницького складу, які перебувають у родинних стосунках (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти іншого з подружжя), не дозволяється проходити службу в одному підрозділі, якщо вони безпосередньо підлеглі один одному;

7) призначення на посади, пов'язані з педагогічною та науковою діяльністю, за службовим сумісництвом здійснюється у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку;

8) особи рядового і молодшого начальницького складу, які мають вищу освіту (навчаються у вищих навчальних закладах), можуть призначатися на посади середнього начальницького складу з урахуванням їх ділових та моральних якостей за умови, що за цими посадами штатним розписом не передбачена наявність підлеглих осіб середнього начальницького складу. В разі потреби у заміщенні цих посад особами середнього начальницького складу особи рядового або молодшого начальницького складу переміщуються на посади, які вони займали до такого призначення або інші посади, але не нижчі за ті, які вони займали перед призначенням на посади середнього начальницького складу;

9) призначення на нижчі посади з використанням вакантних за штатним розписом вищих посад здійснюється у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку. Призначення на посади, що не є керівними, з використанням вакантних за штатним розписом керівних посад забороняється.

68. Призначення осіб рядового і начальницького складу здійснюється з урахуванням вимог пункту 67 цього Положення:

1) на вищі посади - у порядку просування по службі;

2) на рівнозначні посади:

у разі проведення планової заміни;

за особистим проханням з урахуванням ділових та моральних якостей, рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи;

у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

в інтересах служби для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи;

за сімейними обставинами;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) комісії медичного закладу;

3) у зв'язку із вступом до спеціалізованого навчального закладу із звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

4) на нижчі посади:

у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) комісії медичного закладу;

з урахуванням ділових та моральних якостей, рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи - за результатами атестації;

за особистим проханням;

у порядку накладення дисциплінарного стягнення.

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою передбачено вище спеціальне звання, а за умови рівних спеціальних звань - більший розмір посадового окладу. У разі коли за керівною посадою передбачено нижче спеціальне звання, але вищий посадовий оклад порівняно з посадою, що не є керівною, вищою вважається керівна посада.

Призначення з вищих посад на нижчі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів здійснюється прямими начальниками в межах наданих їм прав щодо призначення на посади за умови відсутності можливості призначити осіб рядового і начальницького складу на рівнозначні посади в цьому ж підрозділі.

Особи рядового і начальницького складу, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або учасниками бойових дій, у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів мають переважне право на те, щоб залишитися за місцем служби та першочергове право під час призначення на вакантні посади.

У разі призначення у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншим посадовим окладом за особами рядового і начальницького складу зберігаються посадові оклади за попередніми посадами.

Особи рядового і начальницького складу, переміщені з вищих посад на нижчі, можуть просуватися по службі з урахуванням вимог пункту 67 цього Положення, а понижені у посаді в порядку дисциплінарного стягнення - після того, як воно буде зняте. Особи, які переміщені на нижчі посади у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів і відповідають вимогам для заміщення вищих посад, протягом одного року повинні бути призначені на посади, не нижчі за ті, з яких були переміщені (за наявності вакансій та згоди осіб, які переміщені на нижчу посаду).

69. З урахуванням досягнутих результатів, стану дисципліни і висновків атестаційних комісій в Адміністрації Держспецзв'язку та підпорядкованих органах формується щороку до 30 листопада резерв осіб середнього і старшого начальницького складу для призначення на вищі посади.

70. Особи рядового і начальницького складу, які переміщуються по службі, повинні вибути до нового місця служби після передачі справ і посад, але не пізніше ніж через 20 днів з дня одержання підпорядкованим органом витягу з наказу про переміщення по службі. У разі коли особа рядового або начальницького складу на момент одержання витягу з наказу перебуває у відпустці, відрядженні або на лікуванні, строк вибуття до нового місця служби продовжується на кількість днів її відсутності на службі.

71. Особи рядового і начальницького складу зараховуються в розпорядження начальників як такі, які тимчасово виконують службові завдання без призначення на посади.

Начальники зобов'язані організувати службову діяльність осіб рядового і начальницького складу, зарахованих у їх розпорядження, та здійснювати, контроль за виконанням покладених на них завдань.

Зарахування осіб рядового і начальницького складу в розпорядження начальників допускається:

1) у зв'язку із службовою потребою (після закінчення спеціалізованого навчального закладу, в разі переведення на нове місце служби тощо) - до 1 місяця;

2) у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів - до 3 місяців;

3) у разі, коли стосовно особи рядового і начальницького складу провадиться дізнання, досудове слідство або кримінальна справа розглядається судом - до закриття справи органом дізнання або досудового слідства чи постановлення вироку суду;

4) після повернення із довгострокового закордонного відрядження - до 2 місяців;

5) у разі визнання особи рядового чи начальницького складу військоволікарською комісією не придатною до служби на посаді рядового чи начальницького складу - на період, необхідний для підготовки матеріалів до звільнення із служби та виключення із списків особового складу Держспецзв'язку;

6) у разі відсутності відомостей про місце перебування особи рядового і начальницького складу строком понад один місяць - до її повернення до місця проходження служби або до дня виключення її із списків особового складу Держспецзв' язку;

7) у разі усунення особи рядового і начальницького складу від виконання службових обов'язків за порушення службової дисципліни - на період, необхідний для проведення службового розслідування (перевірки) та прийняття відповідного рішення.

Особи рядового і начальницького складу зараховуються в розпорядження начальників наказами по особовому складу. Час перебування на лікуванні, у черговій та встановлених законодавством додаткових відпустках виключається із загальної тривалості періоду перебування у розпорядженні начальників.

За особами рядового і начальницького складу, зарахованими у розпорядження начальників, зберігається право на всі види грошового та іншого забезпечення за посадами, які вони безпосередньо займали перед зарахуванням у розпорядження.

72. Переведення осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу з Держспецзв'язку до СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Міноборони, МВС, інших державних органів та військових формувань може здійснюватися за рішенням Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує, за погодженням з керівництвом цих державних органів або військових формувань.

Переведення осіб, які проходять службу в СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Міноборони, МВС, інших державних органах та військових формуваннях, до Держспецзв'язку може здійснюватися за рішенням керівництва цих державних органів або військових формувань і за погодженням з Головою Держспецзв'язку або особою, яка його заміщує.

Атестація

73. Для визначення рівня професійної підготовки, ділових та моральних якостей, відповідності осіб рядового і начальницького складу займаним посадам атестаційні комісії, які утворюються в Адміністрації Держспецзв'язку та в підпорядкованих органах, проводять атестацію цих осіб. Склад зазначених комісій затверджується відповідно Головою Держспецзв'язку або особою, яка його заміщує, начальником підпорядкованого органу.

74. Атестація осіб рядового і начальницького складу проводиться:

перед закінченням строку контракту (не пізніше ніж за 3 місяці), але не рідше ніж один раз на 5 років;

перед закінченням навчання випускників вищих навчальних закладів Держспецзв'язку.

Атестація осіб рядового і начальницького складу проводиться за кожною із займаних посад, але не раніше ніж через 5 років після останньої атестації.

За рішенням Голови Держспецзв'язку атестація може проводитися в інший строк.

75. Атестація осіб рядового і начальницького складу не проводиться:

у разі перебування на займаній посаді менше одного року, крім випадку закінчення строку контракту;

у разі перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустці по догляду за дитиною (атестація проводиться не раніше ніж через один рік після початку виконання службових обов'язків; строк перебування у зазначених відпустках не зараховується до періоду атестації).

76. Висновки і рекомендації за результатами атестації особи рядового або начальницького складу заносяться до її атестаційного листа і затверджуються головою атестаційної комісії. На начальників, які атестують своїх підлеглих, покладається персональна відповідальність за об'єктивність та обґрунтованість викладених у атестаційних листах висновків і рекомендацій.

З висновками і рекомендаціями, занесеними до атестаційного листа, атестовану особу ознайомлює її безпосередній начальник у десятиденний строк. Особа ставить свій підпис на такому листі із зазначенням дати ознайомлення з результатами атестації.

Атестована особа може подати в установленому порядку не пізніше місяця з дня оголошення атестації скаргу на ім'я начальника, що призначив атестаційну комісію, про порушення порядку атестації та необ'єктивність комісії. Рішення за скаргою приймається зазначеним начальником у місячний строк. Це рішення може бути оскаржене атестованою особою в установленому порядку. У разі визнання скарги обґрунтованою до атестаційного листа особи вносяться відповідні зміни або проводиться нова атестація цієї особи.

Особи рядового і начальницького складу зобов'язані за результатами атестації вжити заходів до виправлення зазначених у їх атестаційних листах недоліків. Безпосередні начальники повинні вимагати від підлеглих виправлення недоліків та надавати їм у цьому допомогу.

Порядок атестації осіб рядового і начальницького складу визначається Адміністрацією Держспецзв'язку.

Відпустки

77. Особам рядового і начальницького складу надаються такі відпустки:

1) щорічні:

чергові;

додаткові - за роботу в шкідливих та важких умовах служби (роботи);

інші додаткові, передбачені законодавством;

2) у зв'язку із закінченням спеціалізованих навчальних закладів;

3) у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі без відриву від служби;

4) додаткові - за сімейними обставинами та з інших поважних причин;

5) творчі;

6) соціальні:

у зв'язку з вагітністю та пологами;

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

додаткові - особам, які мають дітей;

7) для лікування у зв'язку із хворобою;

8) у разі коли дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більше ніж до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.

78. Тривалість щорічної чергової відпустки для осіб рядового і начальницького складу, які мають на момент її надання вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 діб, від 10 до 20-35 діб, від 20 до 25-40 діб, 25 і більше календарних років - 45 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад.

У разі надання щорічних чергових відпусток, відпусток за сімейними обставинами та з інших поважних причин, відпусток у зв'язку із закінченням спеціалізованих навчальних закладів додатково надається час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України з розрахунку тривалості руху транспорту, яким особа прямує до місця проведення відпустки та назад (до 6 годин руху в обидва боки час для проїзду до місця проведення відпустки і назад не надається, від 6 до 24 годин надається одна доба, від 24 до 48 годин - дві доби, понад 48 годин - три доби). Максимальний час, який надається для проїзду до місця проведення відпустки і назад становить три доби.

Час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і назад, не може перевищувати час, обчислений за розкладом руху залізничного транспорту. У разі коли особа не використала час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і назад частково (у повному обсязі), вона зобов'язана самостійно прибути з відпустки раніше з урахуванням невикористаного часу. В разі поділу чергової відпустки на дві частини зазначений час надається при використанні однієї з частин відпустки за бажанням особи.

Учасникам бойових дій та прирівняним до них особам щорічні чергові відпустки надаються незалежно від вислуги років тривалістю 45 діб у зручний для них час.

Для визначення тривалості щорічних відпусток святкові та неробочі дні не враховуються.

79. Щорічні чергові відпустки надаються за календарний рік служби з таким розрахунком, щоб вони були використані протягом календарного року. Як виняток, з дозволу Голови Держспецзв'язку чергова відпустка (або невикористана її частина) може бути надана у I кварталі наступного року.

На прохання особи рядового і начальницького складу чергова відпустка може бути поділена на дві частини будь-якої тривалості.

Щорічні чергові відпустки надаються рівномірно протягом календарного року з дотриманням вимог щодо забезпечення належного функціонування підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та підпорядкованих органів.

Особам, кандидатури яких затверджені для виїзду в довгострокові закордонні відрядження або для направлення на навчання, щорічна чергова відпустка надається з урахуванням можливості її повного використання до їх відбуття у відрядження або вступу до навчального закладу, аспірантури (ад'юнктури), докторантури.

Особам, які перебувають у довгострокових закордонних відрядженнях, дозволяється за їх бажанням об'єднувати щорічні чергові відпустки за минулі роки та рік, в якому береться відпустка. У разі переміщення зазначених осіб по службі невикористана ними об'єднана відпустка (або її невикористана частина) надається на новому місці служби.

Перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або безпосередньо після неї особам надається щорічна чергова відпустка згідно з пунктом 78 цього Положення.

У рік закінчення відпустки по догляду за дитиною щорічна чергова відпустка обчислюється пропорційно часу з дня закінчення цієї відпустки і до кінця календарного року з розрахунку 1/12 тривалості відпустки, на яку вони мають право згідно з пунктом 78 цього Положення, за кожний повний місяць служби. У разі коли тривалість відпустки становить 10 і більше діб, оплачується проїзд до місця проведення відпустки і назад у межах України та додатково надається час, необхідний для зазначеного проїзду.

80. У рік прийняття на службу щорічна чергова відпустка обчислюється пропорційно часу з дня прийняття і до кінця календарного року з розрахунку 1/12 тривалості відпустки, на яку особи рядового і начальницького складу мають право згідно з пунктом 78 цього Положення, за кожний повний місяць служби. Особам, які мають право на відпустку тривалістю 10 і більше діб, оплачується проїзд та надається додатково час до місця проведення відпустки і назад в межах України.

Особам, які звільняються із служби після закінчення строку контракту за віком, станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів та із систематичним невиконанням умов контракту з боку Держспецзв'язку, надається в рік звільнення чергова відпустка тривалістю, встановленою пунктом 78 цього Положення. В інших випадках чергова відпустка надається зазначеним особам з розрахунку 1/12 тривалості відпустки, на яку вони мають право згідно з пунктом 78 цього Положення, за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому оплачується проїзд до місця проведення відпустки і назад до місця служби чи обраного місця проживання та надається додатково час на дорогу з урахуванням вимог, установлених абзацом першим цього пункту.

Відпустка за період служби у році звільнення не надається тим особам, накази про звільнення яких підписано у минулому році.

81. Відкликання осіб рядового і начальницького складу з щорічної чергової відпустки дозволяється лише у разі крайньої службової потреби і здійснюється за наказом:

Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує, - стосовно осіб, які проходять службу в Адміністрації Держспецзв'язку, закладах та установах;

начальників регіональних органів, територіальних підрозділів - стосовно осіб, які проходять службу в регіональних органах, територіальних підрозділах.

Невикористана частина відпустки надається, як правило, у тому самому році. У разі коли невикористана частина відпустки становить 10 і більше діб, особі оплачується проїзд до місця проведення відпустки, з якого її було відкликано, і назад, а також надається додатково час для проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України.

82. Щорічні додаткові відпустки за роботу в шкідливих та важких умовах служби (роботи) надаються особам рядового і начальницького складу тривалістю та у порядку, що визначаються Адміністрацією Держспецзв'язку. Ці відпустки можуть бути використані одночасно з щорічними черговими відпустками або в інший строк з урахуванням бажання особи, інтересів служби та вимог пункту 79 цього Положення.

Перелік посад, перебування на яких дає право особам, які їх займають, на щорічну додаткову відпустку за роботу в шкідливих та важких умовах служби (роботи), порядок надання додаткових відпусток визначаються Адміністрацією Держспецзв 'язку.

Особам, які мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу в шкідливих та важких умовах служби (роботи), а також на додаткову відпустку з інших підстав, передбачених законодавством, відпустка надається за їх вибором за наявності однієї з підстав.

83. Особам, що належать до 1 і 2 категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається додаткова щорічна оплачувана відпустка із збереженням грошового забезпечення строком 14 робочих днів на рік у зручний для них час.

Учасники бойових дій та прирівняні до них особи мають право на додаткову щорічну відпустку без збереження грошового забезпечення строком до двох тижнів на рік у зручний для них час.

Зазначені в абзацах першому і другому цього пункту відпустки не можуть бути використані у наступному календарному році.

84. Відпустки у зв'язку із закінченням спеціалізованих навчальних закладів надаються особам, яким присвоєно перше спеціальне звання середнього начальницького складу, до направлення їх до місця проходження служби тривалістю 30 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та від місця проведення відпустки до місця проходження служби. Ці відпустки зараховуються як щорічні чергові відпустки.

85. Особам рядового і начальницького складу, які допущені до складення вступних іспитів у вищі навчальні заклади за вечірньою та заочною формою навчання, надається відпустка тривалістю до 15 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця розташування навчального закладу і назад. Зазначена відпустка надається на підставі повідомлення за підписом уповноваженої особи вищого навчального закладу про допуск особи до складення вступних іспитів.

Особам рядового і начальницького складу, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах без відриву від служби, надаються додаткові відпустки:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складення заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах: I-II рівня акредитації за вечірньою формою навчання - 10 діб; III-IV рівня акредитації за вечірньою формою навчання - 20 діб; незалежно від рівня акредитації за заочною формою навчання - 30 діб;

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах: I-II рівня акредитації за вечірньою формою навчання - 20 діб; III-IV рівня акредитації за вечірньою формою навчання - 30 діб; незалежно від рівня акредитації за заочною формою навчання - 40 діб;

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 діб;

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) особам, які навчаються у вищих навчальних закладах за вечірньою та заочною формою навчання I-II рівня акредитації - два місяці, а у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації - чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток особам рядового і начальницького складу, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Особам рядового і начальницького складу, які допущені до складення вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від служби, для підготовки та складення іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 діб на кожний іспит.

Особам рядового і начальницького складу, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі (ад'юнктурі) та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 діб.

Відпустки, передбачені підпунктами 1 і 2 цього пункту, надаються протягом навчального року.

86. Творчі відпустки надаються особам рядового і начальницького складу для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.

87. Курсантам (слухачам) спеціалізованих навчальних закладів, які навчаються за денною формою, за умови виконання ними навчального плану надаються згідно з цим планом такі відпустки:

зимова - до 14 діб;

літня - до 30 діб.

Літня навчальна відпустка є основною, зимова - додатковою. Час, необхідний для проїзду до місця проведення цих відпусток і назад, не надається.

88. Порядок надання соціальних відпусток особам рядового і начальницького складу регулюється законодавством України.

89. Відпустки для лікування у зв'язку з хворобою надаються особам рядового і начальницького складу на підставі висновку (постанови) військоволікарської комісії.

Тривалість відпустки для лікування у зв'язку з хворобою визначається з урахуванням характеру захворювання. Час безперервного перебування на лікуванні у медичних закладах і у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати чотирьох місяців, крім випадків, коли нормативно-правовими актами передбачено більший строк перебування на лікуванні за деякими захворюваннями. Після закінчення зазначеного строку безперервного перебування на лікуванні та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою особи підлягають огляду комісією медичного закладу для вирішення питання щодо придатності їх до служби. У разі визнання осіб рядового і начальницького складу не придатними до служби вони можуть бути звільнені в запас або у відставку до виписки з медичного закладу.

Час перебування на лікуванні осіб рядового і начальницького складу у зв'язку з одержанням ними при виконанні службових обов'язків поранень, контузій або каліцтва не обмежується. На огляд військово-лікарської комісії зазначені особи направляються після закінчення лікування.

Особи рядового і начальницького складу не можуть бути звільнені в запас або у відставку в період перебування їх на лікуванні у медичних закладах і у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою в межах строків, передбачених цим пунктом.

90. Додаткові відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин можуть надаватися строком до 10 діб із збереженням грошового забезпечення без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад у порядку, встановленому Адміністрацією Держспецзв'язку.

Звільнення із служби

91. Звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби здійснюється:

у запас Збройних Сил або за погодженням із СБУ у запас СБУ (з постановкою на військовий облік), якщо звільнені особи не досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, і за станом здоров'я придатні до військової служби;

у відставку, якщо звільнені особи досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, або визнані військово-лікарськими комісіями не придатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби здійснюється згідно з пунктом 92 цього Положення, як правило, без зарахування в розпорядження начальників та у плановому порядку.

Рішення про звільнення із служби у запас або у відставку доводиться до відома особи не пізніше ніж за два місяці до внесення подання щодо звільнення.

Безпосередній начальник особи, яка звільняється, проводить з нею індивідуальну бесіду, під час якої роз'яснюються підстави і строк внесення подання щодо звільнення, пільги та переваги з працевлаштування і матеріально-побутового забезпечення, визначається військовий комісаріат (орган СБУ) для направлення особи на військовий облік.

Зміст проведеної бесіди заноситься до аркуша бесіди, що підписується безпосереднім начальником та особою, яка звільняється, долучається і зберігається в особовій справі.

У разі коли під час бесіди особа, яка звільняється, порушує питання, що не можуть бути вирішені її безпосереднім начальником, він доповідає про них старшому прямому начальникові з викладенням довідкових даних для їх вирішення. До участі у бесіді у разі потреби можуть бути також залучені співробітники підрозділу роботи з особовим складом, фінансового та юридичного підрозділів.

92. Особи рядового і начальницького складу звільняються із служби:

1) після закінчення строку контракту;

2) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі;

3) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;

4) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості задіяння на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

5) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

6) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу;

7) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту з боку Держспецзв'язку;

8) за службовою невідповідністю;

9) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.

93. Особи рядового і начальницького складу, стосовно яких прийнято рішення про дострокове розірвання контракту, мають право оскаржити це рішення у порядку, встановленому законодавством. Оскарження не припиняє виконання рішення.

У разі визнання рішення про дострокове розірвання контракту незаконним особи рядового і начальницького складу поновлюються на посадах, які займали раніше, або на рівнозначних посадах.

94. Особи рядового і начальницького складу, стосовно яких провадиться дізнання, досудове слідство або кримінальна справа розглядається судом, не підлягають звільненню з військової служби за підпунктами 6 і 8 пункту 92, якщо підставою для звільнення є ті дії осіб, стосовно яких провадиться дізнання, досудове слідство чи кримінальна справа розглядається судом, до закриття справи органом дізнання або досудового слідства чи винесення вироку суду.

Особи рядового і начальницького складу, звільнені із служби у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, поновлюються на службі, якщо його скасовано в установленому порядку і закрито справу.

Засуджені за скоєння злочинів особи рядового і начальницького складу, яким за вироком суду призначено покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, або ті з них, яких звільнено від відбування покарання з випробуванням, як виняток на їх прохання можуть бути залишені на службі за рішенням Голови Держспецзв'язку.

Клопотання щодо прийняття рішення про залишення таких осіб на службі подаються начальниками відповідних структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку і підпорядкованих органів. При цьому враховується потреба у таких фахівцях, їх ділові та моральні якості, рівень професійної підготовки і досвід практичної роботи, придатність для проходження служби за станом здоров'я, попереднє ставлення до служби, наявність державних нагород.

95. Виключення із списків особового складу Держспецзв'язку осіб рядового і начальницького складу, визнаних безвісно відсутніми чи оголошених померлими, здійснюється Головою Держспецзв'язку на підставі рішення суду про таке визнання чи оголошення.

96. Звільнення з посади здійснюється:

Голови Держспецзв'язку - Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України;

заступників Голови Держспецзв'язку - Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держспецзв'язку;

осіб рядового і начальницького складу - начальником, до повноважень якого належить прийняття цих осіб на службу відповідно до займаних ними посад.

97. Виключення із списків особового складу у зв'язку із звільненням у запас або відставку осіб, яким чергова відпустка надана при звільненні, здійснюється після закінчення чергової відпустки з урахуванням часу, необхідного для передачі справ і посади. Час для передачі справ і посади не повинен перевищувати 20 днів.

Порядок передачі справ і посади визначається Адміністрацією Держспецзв'язку.

98. Особам начальницького складу, які мають обчислену відповідно до законодавства вислугу строком 20 і більше років, за умови відсутності у них дисциплінарних стягнень на момент підписання наказу про звільнення із служби, а тим, хто має державні нагороди, незалежно від вислуги років при звільненні у запас або відставку наказами начальників, які здійснюють звільнення, надається право носіння форменого одягу, крім осіб, які звільняються із служби згідно з підпунктами 6, 8 і 9 пункту 92 цього Положення.

Днем закінчення проходження служби особами рядового і начальницького складу вважається день виключення із списків особового складу.

Додаток
до Положення

              Герб України

               КОНТРАКТ
про проходження служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації
особами рядового і начальницького складу

   Держспецзв'язку в особі _____________________________________
(посада, спеціальне звання, прізвище,

__________________________________________________, з одного боку,
ім'я та по батькові)

і громадянин ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,

__________________________________________________________________
дата народження, військове (спеціальне) звання,

__________________________________________________________________
займана посада, особистий номер,

__________________________________________________________________
місце проживання, серія і номер паспорта (посвідчення особи),

__________________________________________________________________
коли і ким виданий)

_________________________________________________________________,

з іншого боку, відповідно до пунктів 9, 36-41 Положення про
проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та
захисту інформації особами рядового і начальницького складу,
уклали цей контракт про таке:

1. Громадянин _______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами
України, що регулюють порядок проходження служби в
Держспецзв'язку, умовами грошового забезпечення і соціального
захисту осіб, прийнятих на службу до Держспецзв'язку, добровільно
бере на себе зобов'язання:

проходити службу ____________________________________________
(вид служби)

__________________________________________________________________

в Держспецзв'язку протягом строку дії контракту в порядку,
встановленому законами України та іншими нормативно-правовими
актами, що регулюють проходження служби в Держспецзв'язку;

сумлінно виконувати вимоги Дисциплінарного статуту Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації,
нормативно-правових актів Адміністрації Держспецзв'язку, інших
актів законодавства, службові обов'язки, накази (розпорядження)
начальників.

   2. Держспецзв'язку зобов'язується забезпечити громадянинові

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

захист соціально-економічних, політичних та особистих прав і
свобод його та членів його сімї, зокрема щодо надання пільг,
гарантій і компенсацій, установлених законами України та іншими
нормативно-правовими актами, що визначають статус осіб рядового і
начальницького складу Держспецзв'язку та порядок проходження
служби, зокрема:

грошове, речове та інше забезпечення відповідно до норм і
порядку, встановлених законодавством України та
нормативно-правовими актами Адміністрації Держспецзв'язку;

здійснення згідно із законодавством одноразової грошової
допомоги або компенсаційної виплати в разі:

загибелі (смерті) під час виконання службових обов'язків та
збереження права на одержання житлового приміщення за його сім'єю;

поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного під
час виконання службових обов'язків, а також інвалідності, що
настала в період проходження служби або не пізніше ніж через три
місяці після звільнення із служби чи після закінчення цього
строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали
місце в період проходження служби, пов'язаних з виконанням
службових обов'язків, залежно від ступеня втрати працездатності.

3. Інші умови контракту _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою
сторін у письмовій формі.

5. Контракт укладено на строк _______________________________
(словами)

з ____ ________________ 200_ р. до ____ _______________ 200__ р.

6. Не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії
цього контракту сторони зобов'язуються повідомити одна одну про
намір укласти новий контракт.

7. Контракт укладено у двох примірниках, які мають однакову
силу і зберігаються кожною із сторін.

     Начальник             Громадянин

____________________________ _________________________
(спеціальне звання) (військове (спеціальне)
звання)

____________________________ _________________________
(підпис) (підпис)

____________________________ _________________________
(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище)


____ ________________ 200_ р. ____ _____________ 200_ р.

МП