Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

( Постанова втратила чинність на підставі Закону
№ 1377-IV від 11.12.20
03, ВВР, 2004, № 15, ст.228 )

Про форми державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 25, ст.356 )

Відповідно до статті 23 Земельного кодексу України ( 561-12 ) Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити форми державних актів:

на право колективної власності на землю;

на право приватної власності на землю;

на право постійного користування землею.

2. Кабінету Міністрів України організувати виготовлення в необхідній кількості бланків зазначених державних актів та забезпечення ними місцевих Рад народних депутатів.

3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради Української РСР від 27 березня 1991 року "Про форми державних актів на право володіння або користування землею і Положення про порядок надання і вилучення земельних ділянок" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 17, ст.204).

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ

м.Київ, 13 березня 1992 року
N 2201-XII

Герб

Державний акт
на право колективної власності на землю
N 00000001

Державний акт на право колективної власності на землю видано ____________________________________________________________(назва колективного сільськогосподарського підприємства,
_______________________________________________________________________________________________________________________
сільськогосподарського кооперативу або товариства та його
_______________________________________________________________________________________________________________________
місцезнаходження)
_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ Радою народних депутатів _________

_______________________ району ___________________________________________________________________________________ області

у тому, що вказаному власнику землі передається у колективну власність ________________________ гектарів землі в межах згідно з планом.

Землю передано у колективну власність для _____________________________________________________________________________
(мета, призначення)

відповідно до рішення ________________________________________________________________________________________________ Ради

народних депутатів від _________________________________________________________________________________199 року N _____

Цей державний акт складено у двох примірниках, з яких перший видано колективному власнику землі, другий зберігається у _____________

____________________________ Раді народних депутатів.

Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право колективної власності на землю за N ____________________________________

Додаток 1.

Список громадян-членів
колективного сільськогосподарського
підприємства, сільськогосподарського

М. П  кооперативу або товариства  
Голова___________________________________
Ради народних депутатів
_________________________ ____________
(підпис) (прізвище) 

План зовнішніх меж земель, переданих у колективну власність

Масштаб 1: ______________

Опис меж

Від А до Б _______________
" Б до В _______________
" В до Г _______________
" Г до Д _______________
" Д до Е _______________
" Е до А _______________

Інженер-землевпорядник
___________________________ ____________
(підпис) (прізвище)

Зміни в межах земельних ділянок

_______________________________________________________________________________________________

   Номер на | Дата, номер і зміст документа, на| Площа, га
плані | підставі якого внесено зміну |
__________|__________________________________|________________________________________________
__________|__________________________________|________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

М. П.   Інженер-землевпорядник 
  ___________________ ____________
(підпис) (прізвище) 

Додаток 1
До державного акта N

Список
громадян-членів колективного сільськогосподарського
підприємства, сільськогосподарського кооперативу
або товариства

________________________________________________________________________________

Nп/п  Прізвище, ім'я, по батькові  Місце проживання 

________________________________________________________________________________

___:____________________________________:_________________________________________

___:____________________________________:_________________________________________

___:____________________________________:_________________________________________

___:____________________________________:_________________________________________


М.П.
 
Голова____________________
Ради народних депутатів
____________ ____________
(підпис) (прізвище) 
М.П. 
Голова ____________________
(колективного
сільськогосподарського
підприємства,
сільськогосподарського
кооперативу або
товариства)
____________ ____________
(підпис) (прізвище) 

Герб

Державний акт
на право приватної власності на землю
N 00000001

Державний акт на право приватної власності на землю видано громадянину України ____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________________________________________

який мешкає __________________________________________________________________________________________________________

(місце проживання)

у тому, що на підставі рішення ___________________________________________________________________________________________

Ради народних депутатів _______________________________________________________________________________________________

(дата, номер або договір купівлі-продажу,

____________________________________________________________________________________________________________________
дата, реєстраційний номер)

йому (їй) передається у приватну власність земельна ділянка площею ________________________________ гектарів в межах згідно з планом.

Земельна ділянка розташована на території ________________________________________________________________________________

(населений пункт, сільська, селищна, міська Рада)

Землю передано для ___________________________________________________________________________________________________
(мета, призначення)

______________________________________________________________________________________________________________________

Цей державний акт складено у двох примірниках, з яких перший видано громадянину ___________________________, другий зберігається у

(прізвище)

_______________________________________________________________________________________ Раді народних депутатів.

Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за N _____________

М. П. 

Голова _________________________
Ради народних депутатів
____________ __________________
(підпис) (прізвище) 

__________________ 199 року

План
зовнішніх меж земельної ділянки

Масштаб 1: _________

Опис меж

Від А до Б ____________________

" Б до В ____________________

" В до Г ____________________

" Г до А ____________________

Інженер-землевпорядник
_________________ _______________
(підпис) (прізвище)

Кількісна характеристика земель,
переданих у приватну власність
(гектарів)

________________________________________________________________

   Всього | В тому числі |     З них        |Під будів-|
земель | сільськогос- |_____________________________|лями, лі- |
| подарських | ріллі | багаторіч-| кормових|сами та |
| угідь | | них насад-| угідь |іншими |
| | | жень | |угіддями |
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|

Зміни у межах і розмірах земельної ділянки

_________________________________________________________________

    Номер на  | Дата, номер і зміст документа,  | Площа, га  |
плані | на підставі якого внесено зміну | |
______________|__________________________________|______________|
______________|__________________________________|______________|
______________|__________________________________|______________|
______________|__________________________________|______________|
______________|__________________________________|______________|
______________|__________________________________|______________|

Інженер-землевпорядник
_____________ _____________
(підпис) (прізвище)

Герб

Державний акт
на право постійного користування землею

N 00000001

Державний акт на право постійного користування землею видано громадянину України _________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________________________________________

який мешкає __________________________________________________________________________________________________________

(місце проживання)

у тому, що на підставі рішення ___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ Ради народних депутатів

________________________________________________________________________________ району ________________________ області

від ____________________199_____ року N ________ йому (їй) надається у постійне користування земельна ділянка площею

_____________________________________________________________________________________гектарів в межах згідно з планом.

Земельна ділянка розташована на території ________________________________________________________________________________

(населений пункт, сільська, селищна, міська Рада)

Землю надано для ____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(мета, призначення)

Цей державний акт складено у двох примірниках, з яких перший видано землекористувачеві _________________________________________

(прізвище)

другий зберігається у _____________________________________________________________ Раді народних депутатів.

Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за N _____________

М. П.

Голова _______________________________
Ради народних депутатів
___________ _____________

(підпис) (прізвище)

____________________199 року

План
зовнішніх меж землекористування

Масштаб 1: ________________

Опис меж

Від А до Б ________________
" Б до В ________________
" В до Г ________________
" Г до А ________________

Інженер-землевпорядник
____________ _____________
(підпис) (прізвище)

Кількісна характеристика земель,
наданих у постійне користування
(гектарів)

________________________________________________________________

   Всього | В тому числі |     З них        |Під будів-|
земель | сільськогос- |_____________________________|лями, лі- |
| подарських | ріллі | багаторіч-| кормових|сами та |
| угідь | | них насад-| угідь |іншими |
| | | жень | |угіддями |
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|
_______|_______________|_______|___________|_________|__________|

Зміни в землекористуванні

_________________________________________________________________

   Номер на   | Дата, номер і зміст документа,  | Площа, га  |
плані | на підставі якого внесено зміну | |
______________|__________________________________|______________|
______________|__________________________________|______________|
______________|__________________________________|______________|
______________|__________________________________|______________|
______________|__________________________________|______________|
______________|__________________________________|______________|

Інженер-землевпорядник
_____________ _______________
(підпис) (прізвище)

Герб

Державний акт
на право постійного користування землею

N 00000001

Державний акт на право постійного користування землею видано _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(назва землекористувача та його місцезнаходження)

______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ Радою народних депутатів

_____________________ району ___________________ області України у тому, що зазначеному землекористувачу надається у постійне ко-

ристування __________ гектарів землі в межах згідно з планом землекористування.

Землю надано у постійне користування для ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(мета, призначення)

відповідно з рішенням ____________________________ Ради народних депутатів від ___________________199_____ року N ________

Цей державний акт складено у двох примірниках, з яких перший видано землекористувачу, другий зберігається у __________________

________________________ Раді народних депутатів.

Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за N _____________________________

М. П.

Голова __________________________
Ради народних депутатів
___________ _____________
(підпис) (прізвище)

__________________199__ року

План зовнішніх меж землекористування

Масштаб 1:_____________

Опис меж

Від А до Б ___________________
" Б до В ___________________
" В до Г ___________________
" Г до А ___________________

Інженер-землевпорядник
____________ ______________
(підпис) (прізвище)

Зміни в землекористуванні

___________________________________________________________________

    Номер на | Дата, номер і зміст документа, на| Площа, га
плані | підставі якого внесено змісту |
__________|__________________________________|___________________
__________|__________________________________|___________________
__________|__________________________________|___________________
__________|__________________________________|___________________
__________|__________________________________|___________________
__________|__________________________________|___________________
__________|__________________________________|___________________
__________|__________________________________|___________________
__________|__________________________________|___________________
__________|__________________________________|___________________
__________|__________________________________|___________________
__________|__________________________________|___________________

М. П.

Інженер-землевпорядник

__________ ____________
(підпис) (прізвище)