Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт
етиловий та алкогольні напої

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 28, ст. 131 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 179/96-ВР від 07.05.
96
(ВВР) 1996, N 28, ст. 132 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 74/97-ВР від 18.02.
97, ВВР, 1997, N 15, ст.116
N 339/97-ВР від 12.06.
97, ВВР, 1997, N 34, ст.211
N 121/98-ВР від 12.02.
98, ВВР, 1998, N 26, ст.157
N 311-XIV від 11.12.
98 )

1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої:

-----------------------------------------------------------------
Код виробів за| Опис товару згідно |Ставки акцизного|Ставки спе-
Гармонізованою| з Гармонізованою |збору у твердих |цифічного
| | | ввіз-
системою опису| системою опису та |сумах з одиниці |ного мита
та кодування | кодування товарів |реалізованого |
товарів | |товару (продук- |(пільгові,
| | ції) | повні)
------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------

2204 Вина виноградні натуральні, 0,15 екю за 2 екю за
(крім включаючи кріплені (з 1 л 1 л
2204 10, урахуванням статті 3
2204 30) цього Закону)

2204 10 Вина ігристі (газовані), 0,3 екю за 3 екю за
шампанське: 1 л 1 л

в тому числі шампанські 0,3 екю за 10 екю за
вина, що містять у назві 1 л 1 л
слово "Champagne"

22.04 30 Інші сусла виноградні - 0,05 екю
(в тому числі коньячні за 1 л
і шампанські виномате-
ріали)

22.05 Вермути та інші вина 0,5 екю 2 екю
виноградні натуральні за 1 л за 1 л
з добавкою рослинних
або ароматичних
екстрактів (з урахуванням
статті 3 цього Закону)

22.06 Інші напої зброджені 0,5 екю 0,5 екю
(сидр яблучний, сидр за 1 л за 1 л
грушевий - перру, медо-

вий напій) (з урахуванням
статті 3 цього Закону)

2207 Спирт етиловий 3 екю за 7,5 екю за
неденатурований з вмістом 1 л 100 - 1 л 100 -
спирту не менш як 80 відсотко- відсотко-
відсотків об'єму; спирт вого вого
етиловий та інші спиртні спирту спирту
напої, денатуровані,
будь-якої міцності (з
урахуванням статті 7 цього
Закону)

2208 Спирт етиловий 3 екю за 7,5 екю за
(крім 2208 неденатурований з вмістом 1 л 100 - 1 л 100-
10 900 - спирту менш як 80 відсотків відсотково- відсотково-
тільки спирт об'єму, міцні спиртні го спирту го спирту
коньячний) напої, лікери та інші
алкогольні напої, складові
спиртові напівфабрикати, що

використовуються для
виготовлення напоїв (з
урахуванням статті 7 цього
Закону)

2208 10 900 Тільки спирт коньячний (з 0 7,5 екю за
урахуванням статті 5 1 л 100 -
цього Закону) відсотково-
го спирту

--------------------------------------------------------------------------

( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 74/97-ВР від 18.02.97, N 339/97-ВР від 12.06.97, N 121/98-ВР від 12.02.98, N 311-XIV від 11.12.98 )

2. Акцизний збір зі спирту етилового, алкогольних напоїв, що імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (офіційним) курсом Національного банку України, що діє на день сплати акцизного збору згідно з чинним законодавством.

Акцизний збір зі спирту етилового, алкогольних напоїв, що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України, розраховується за валютним (офіційним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація спирту етилового, алкогольних напоїв, і залишається незмінним протягом кварталу.

3. Встановити тимчасово до 1 січня 2000 року ставки акцизного збору на такі товари, вироблені в Україні з вітчизняної сировини:

вина виноградні натуральні марочні та ординарні сухі (коди 2204 21 100 2204 21 290, 2204 29 100 - 2204 29 290) - 0,01 екю за 1 літр;

вина виноградні натуральні марочні та ординарні кріплені (коди 2204 21 310 - 2204 21 510, 2204 29 310 - 2204 29 510) - 0,06 екю за 1 літр;

вина плодово-ягідні (коди 2206 00 930, 2206 00 990) - 0,15 екю за 1 літр;

виноматеріали, що реалізуються посередницьким організаціям та населенню (код 2204 30) - 0,15 екю за 1 літр;

вермути та інші вина виноградні натуральні з добавкою рослинних або ароматичних екстрактів (код 2205) - 0,15 екю за 1 літр.

( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 74/97-ВР від 18.02.97, N 339/97-ВР від 12.06.97, в редакції Закону N 311-XIV від 11.12.98 )

4. Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень та вітчизняними товаровиробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення вибухових речовин, лікарських засобів (у тому числі компонентів і препаратів крові), ветеринарних лікарських засобів і препаратів, парфумів, нітроцелюлози та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі, ставку акцизного збору в розмірі 0,2 екю за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Порядок отримання закладами та установами охорони здоров'я, суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового та контролю за цільовим його використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України. (Стаття 4 в редакції Законів N 121/98-ВР від 12.02.98, N 311-XIV від 11.12.98)

5. Тимчасово до 1 січня 2000 року звільнити від сплати ввізного мита спирт коньячний, що ввозиться на митну територію України вітчизняними підприємствами для виробництва коньяку на власних виробничих потужностях.

Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнений статтею 5 згідно із Законом N 121/98-ВР від 12.02.98 )

6. Встановити тимчасово до 1 січня 2000 року на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), виготовлений на вітчизняних підприємствах, що використовується для виробничих потреб, ставку акцизного збору в розмірі 0,02 екю за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та цільового його використання встановлюється Кабінетом Міністрів України. (Закон доповнено статтею 6 згідно із Законом N 311-XIV від 11.12.98)

7. Встановити тимчасово до 1 липня 1999 року ставки акцизного збору на такі товари, вироблені в Україні з вітчизняної сировини:

спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту не менш як 80 відсотків об'єму; спирт етиловий та інші спиртові напої, денатуровані, будь-якої міцності (код 2207) - 2 екю за 1 літр 100-відсоткового спирту;

спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту не менш як 80 відсотків об'єму, міцні спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої, складові спиртові напівфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв (код 2208, крім 2208 10 900 - тільки спирт коньячний) - 2 екю за 1 літр 100-відсоткового спирту. (Закон доповнено статтею 7 згідно із Законом N 311-XIV від 11.12.98)

8. Встановити тимчасово до 1 січня 2001 року на коньяки, бренді, витримка яких не менше трьох років (код 2208 20), виготовлені в Україні, ставку акцизного збору у розмірі 0,25 екю за 1 л 100-відсоткового спирту. (Закон доповнено статтею 8 згідно із Законом N 311-XIV від 11.12.98)

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 7 травня 1996 року
N 178/96-ВР