Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 лютого 1993 р. N 83

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2007 р. N 8
79)

Про Порядок збору та використання коштів для
фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом,
реконструк
цією, ремонтом і утриманням автомобільних
доріг загального користування

(витяг)

(Зі змінами та доповненями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 1 червня 1993 р. N 390,
від 25 грудня 1993 р. N 1003,
від 4 червня 1994 р. N 367,
від 9 березня 1995 р. N 168

та розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 1994 р. N 693-р)

Відповідно до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що кошти, які надходять відповідно до Закону України "Про джорела фінансування дорожнього господарства України", направляються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту, утримання автомобільних (позаміських) доріг загального користування, витрат на управління дорожнім господарством, а також інших витрат, передбачених вказаним Законом.

Зазначені кошти, не використані протягом поточного року, зберігають цільове призначення в наступному році.

2. Затвердити Порядок збору та використання коштів для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування (додається).

3. Дозволити корпорації "Укравтодор" з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха створити резервний фонд у розмірі 2 процентів від суми коштів, що спрямовуються на дорожнє господарство відповідно до статей 5-8 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України". (Пункт 3 зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ N 367 від 04.06.94, N 168 від 09.03.95)

4. Своєчасно не внесені підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та наслідків фінансово-господарської діяльності кошти, передбачені статтями 4-6 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", стягуються з них у безспірному порядку (а з громадян - за рішенням суду або через нотаріальні контори за виконавчими написами) з нарахуванням пені і штрафів у розмірах, установлених законодавством України, які спрямовуються на фінансування дорожніх робіт. (Пункт 4 в редакції Постанови КМУ N 367 від 04.06.94)

5. З метою поліпшення ремонту і утримання вулиць в населених пунктах, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомобільними дорогами державного значення, дозволити уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомам при необхідності та відсутності об'їзних доріг спрямовувати комунальним органам під фактично виконані обсяги робіт щороку до 7 процентів загальної суми фінансових ресурсів, що залучаються у відповідній області на дорожні роботи згідно з статтею 4 Закону "Про джерела фінансування дорожнього господарства України". (Пункт 5 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ N 168 від 09.03.95)

10. Відповідальність за правильне і своєчасне перерахування сум зборів коштів на дорожні роботи згідно з чинним законодавством несуть підприємства, об'єднання, організації, підприємці та інші платники, що його здійснюють. Контроль за правильністю та своєчасністю внесення коштів на дорожні роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства. (Пункт 10 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМУ N 367 від 04.06.94)

11. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 5 травня 1970 р. N 240 "Про заходи по поліпшенню шляхового господарства в містах і селищах міського типу";

постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 р. N 385 "Про порядок збору та використання коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних шляхів загального користування" (ЗП України, 1992 р., N 1, ст.21) і від 3 лютого 1992 р. N 49 "Про доповнення Порядку збору та використання коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних шляхів загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 р., N 385 (ЗП України, 1992 р., N 3, ст.58).

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Порядок
збору та використання коштів для фінансування витрат,
пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг загального користування

I. Бюджетні кошти

1. Асигнування для проведення робіт по ремонту й утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення (колишніх шляхів загальнодержавного і республіканського значення) щороку передбачаються Мінфіном при складанні державного бюджету, виходячи з нормативу 600 тис. крб. на один кілометр доріг на рік, з наступною індексацією на рівень зростання вартості дорожніх робіт, що зумовлене підвищенням цін і тарифів на продукцію (роботи, послуги) у сфері матеріального виробництва.

2. Уряд Автономної Республіки Крим, облвиконкоми, Севастопольський міськвиконком і райвиконкоми щоквартально за поданням дорожніх організацій, на балансі яких перебувають автомобільні дороги загального користування місцевого значення, перераховують у межах затверджених асигнувань та відповідно до встановлених нормативів кошти з відповідних бюджетів для будівництва, реконструкції, ремонту й утримання цих доріг. (Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 168 від 09.03.95)

II. Відрахування коштів підприємствами
й господарськими організаціями

3. Промислові, транспортні, будівельні та інші підприємства, кооперативи і господарські організації (далі - підприємства) відраховують кошти на дорожні роботи у розмірі від 0,4 до 1,2 процента обсягу виробництва продукції, виконуваних робіт (послуг), а заготівельні, торговельні (у тому числі оптові) та постачальницько-збутові організації - у розмірі від 0,03 до 0,06 процента річного обороту (без обороту по громадському харчуванню).

Фондова і товарні біржі, страховики, інвестиційні фонди і компанії, комерційні банки та інші кредитні установи, а також підприємства, що займаються посередницькою діяльністю, відраховують кошти на дорожні роботи у розмірі від 0,4 до 1,2 процента суми валового доходу, одержаного від наданих послуг, а підприємства енергетичного комплексу, колективні сільськогосподарські підприємства, радгоспи провадять відрахування в зазначених розмірах від обсягів реалізованої продукції.

Підприємства з іноземними інвестиціями відраховують кошти на дорожні роботи на загальних підставах.

Конкретний розмір відрахувань, а також напрями їх використання на розвиток автомобільних (позаміських) доріг загального користування в Автономній Республіці Крим і областях визначаються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Севастопольською міською Радами народних депутатів.

Підприємства провадять відрахування коштів на дорожні роботи незалежно від результатів фінансово-господарської діяльності зі своїх рахунків в установах банків на субрахунки відповідних дорожніх підприємств і організацій, на балансі яких перебувають автомобільні дороги загального користування місцевого значення, не пізніше 15 числа кожного місяця в розмірі 1/3 квартального платежу, визначеного виходячи з запланованих на цей період обсягів виробництва продукції (робіт, послуг), обороту. Остаточний розрахунок за квартал провадиться до 15 числа місяця, що наступає за звітним кварталом згідно із затвердженим процентом відрахувань і фактичними обсягами виробництва продукції (робіт, послуг), обороту.

Фактичний обсяг виробництва продукції (робіт, послуг), обороту встановлюється з урахуванням усіх видів діяльності підприємства (обсягів виробництва продукції, будівельних і ремонтно-будівельних робіт, що виконуються власними силами, визначених у договірних цінах, загального обсягу доходів від перевезення вантажів, пасажирів та інших робіт (послуг) за даними статистичних і бухгалтерських звітів).

Підприємства мають право за погодженням з дорожніми організаціями замінювати відрахування коштів безпосереднім виконанням дорожніх робіт, виготовленням і поставкою будівельних матеріалів, конструкцій, деталей, машин, механізмів та устаткування.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), що надійшла в іноземній валюті, для визначення суми відрахувань на дорожні роботи перераховується у валюту України за офіційно встановленим курсом, що діяв на день надходження коштів на валютний рахунок або в касу підприємства.

Відрахування підприємств і господарських організацій на будівництво та ремонт автомобільних доріг включаються до складу витрат на виробництво продукції (робіт, послуг), витрат обороту.

Із коштів, що централізуються Кабінетом Міністрів України для забезпечення рівномірного розвитку дорожнього господарства по регіонах країни згідно з статтею 4 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" 2/3 використовується на розвиток виробничої бази дорожніх підприємств і організацій, придбання дорожніх машин, механізмів і транспорту, решта - на перерозподіл між областями. (Пункт 3 зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ N 367 під 04.06.94. N 168 віл 09.03.95)

4. Підприємства, а також їх відособлені підрозділи, що мають розрахунковий рахунок в установах банків, перераховують зазначені кошти дорожнім підприємствам і організаціям тих областей, на території яких вони розміщені.

5. Не відраховують кошти на дорожні роботи бюджетні організації та установи (за винятком обсягів виробництва продукції (робіт, послуг), що здійснюються ними на підставі договорів за рахунок коштів замовників), а також дорожні підприємства і організації, що входять до складу корпорації "Укравтодор", асоціації "Украгрошляхбуд" та корпорації "Украгропромбуд", які займаються будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування. (Пункт 5 зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ N 390 від 01.06.93. N 367 від 04.06.94, N 168 від 09.03.95)

6. Дорожні організації, які мають на балансі автомобільні дороги загального користування і здійснюють їх експлуатаційне утримання, можуть спрямовувати до 5,5 процента коштів, що надходять відповідно до статті 4 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" на проектування, будівництво та реконструкцію кар'єрів і асфальтобетонних заводів і полігонів для виробництва залізобетонних конструкцій, заводів і майстерень по ремонту будівельних і дорожніх машин, баз механізації, виробничих баз дорожніх організацій, автобаз, гаражів, інженерно-лабораторних корпусів та комплексів дорожньої служби і дорожнього автосервісу, лінійних житлових будинків й придбання устаткування, транспортних засобів, дорожніх будівельних механізмів, інструменту, інвентаря та організацію збору відрахувань на дорожні роботи, а також інші витрати, пов'язані з організацією та проведенням дорожніх робіт. (Пункт 6 в редакції, Постанови КМУ N 367 від 04.06.94)

III. Збір від продажу паливно-мастильних матеріалів

7. Збір від продажу паливно-мастильних матеріалів відраховують на дорожні роботи підприємства, об'єднання, організації, а також підприємці незалежно від форм власності, що реалізують споживачам і населенню аптомобільний бензин, дизельне паливо, автомобільне та дизельне мастило, зріджений та стиснений газ для заправлення транспортних засобів, у розмірі 7 процентів вартості реалізованих нафтопродуктів без податку на добавлену вартість.

Реалізація зазначених матеріалів споживачам і населенню проводиться за цінами, збільшеними на суму цього збору, без нарахування податку на добавлену вартість на суму збору.

Збір від продажу дизельного палива і мастил сільськогосподарським підприємствам і селянським (фермерським) господарствам не справляється і відпускні ціни при цьому на суму збору не збільшуються.

Сільськогосподарськими підприємствами вважаються ті підприємства, для яких виробництво сільськогосподарської продукції є основною діяльністю.

Збір справляється підприємствами і організаціями, що входять до сфери управління Держкомнафтогазу (включаючи нафтопереробні заводи), іншими підприємствами, об'єднаннями, організаціями та підприємцями, що реалізують споживачам паливно-мастильні матеріали (без урахування відвантажень до державного резерву та у разі реалізації нафтопродуктів нафтопродуктозабезпечуючими підприємствами одне одному).

Споживачами паливно-мастильних матеріалів є підприємства, об'єднання, організації та підприємці, які використовують ці матеріали для власних потреб. (Пункт 7 в редакції Постанови КМУ N 367 від 04.06.94)

8. Підприємства, що входять до сфери управління Держкомнафтогазу, щомісячно 20 числа наступного за звітним місяця перераховують зібрані кошти на дорожні роботи на спеціальний позабюджетний рахунок корпорації "Укравтодор", залишаючи при цьому в своєму роанорядженні 0,5 процента їх загальної суми для організації цього збору.

Інші підприємства, об'єднання, організації та підприємці у вказані строки перераховують зазначені кошти на спеціальні рахунки відповідних обласних та м.Севастополя дорожніх підприємств і організацій із залишенням 0,5 процента загальної суми цих коштів для організації їх збору. (Пункт 8 із змінами, внесеними згідно із Постановами КМУ N 367 від 04.06.94, N 168 від 09.03.95)

9. Кошти збору від продажу паливно-мастильних матеріалів за погодженням з Кабінетом Міністрів України спрямовуються на розвиток дорожнього господарства областей із слаборозвинутою мережею доріг державного та місцевого значення.

IV. Відрахування від доходів по експлуатації
автомобільного транспорту

10. Авдотранспортні підприємства і організації незалежно від форм власності, що перебувають на самостійному балансі та здійснюють перевезення за вільними, державними фіксованими та регульованими тарифами, а також підприємства, об'єднання, організації (крім колективних сільськогосподарських підприємств, радгоспів), які мають автомобільні господарства, що не перебувають на самостійному балансі, але здійснюють перевезення за тарифною платою, не пізніше 15 числа кожного місяця відраховують на дорожні роботи 2 проценти від доходів по експлуатації автомобільного транспорту за минулий місяць зі своїх рахунків в установах банків на спеціально відкриті субрахунки дорожніх організацій.

Із вказаних субрахунків кошти без особливих на те доручень перераховуються установами банків 5, 15, 25 числа кожного місяця на спеціальний рахунок зберігання і обліку процентних відрахувань, що відкритий корпорації "Укравтодор". (Пункт 10 зі змінами, що внесені згідно з Постановами КМУ N 367 від 04.06.94, N 168 від 09.03.95)

11. Підприємства, об'єднання, організації, які мають автомобільні господарства, що не перебувають на самостійному балансі, і не ведуть окремий облік доходів від експлуатації автомобільного транспорту, розмір доходів від яких відраховується 2 проценти на дорожні роботи, визначають на рівні собівартості автомобільних перевезень, відображеної в бухгалтерському обліку. (Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 367 від 04.06.94)

12. Відрахування від доходів по експлуатації автомобільного транспорту спрямовуються на будівництво та реконструкцію доріг державного значення. Для організації роботи по збору зазначених відрахувань 0,5 процента зібраної суми залишається у розпорядженні відповідних дорожніх підприємств і організацій.

V. Збір за проїзд автомобільними дорогами України

13. Збір за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів іноземних власників справляється державним підприємством "Укрінтеравтосервіс", що входить до сфери управління Мінтрансу, безпосередньо на контрольно-пропускних пунктах державного кордону у вільноконвертованій валюті у розмірах, передбачених в додатках 1 і 2 до цього Порядку. Для організації збору цих коштів зазначеному підприємству залишається 5 відсотків від загальної суми. (Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ N 1063 від 25.12.93)

Кошти зазначених валютних зборів перераховуються щомісячно на валютний рахунок корпорації "Укравтодор" і використовуються для утримання автомобільних доріг державного значення та організації на них дорожнього сервісу. (Абзац другий пункту 13 зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ N 1063 від 25.12.93, N 168 від 09.03.95)

Збір за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів власників з держав - республік колишнього СРСР справляється за окремим рішенням Уряду.

14. Збір за проїзд по автомобільних дорогах транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, справляється з власників транспортних засобів України у розмірах, передбачених у додатку 3 до цього Порядку.

15. Дозвіл на проїзд транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, надається відповідними підрозділами Державтоінспекції МВС при наявності погодження з дорожніми, комунальними, залізничними та іншими підприємствами і організаціями і після внесення власниками цих засобів плати за проїзд. У разі необхідності супроводження таких транспортних засобів патрульними автомобілями ДАІ оплата за їх використання здійснюється окремо.

16. Контроль за оплатою збору власниками транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, покладається на дорожні органи та органи Державтоінспекції МВС, яким надається право у випадках виявлення порушень стягувати з порушників двократну суму збору.

В разі виявлення порушень органами державтоінспекції 25 процентів від стягненої суми перераховується на рахунок ГУ ДАІ МВС, а решта - на відповідний банківський рахунок корпорації "Укравтодор". (Пункт 16 зі змінами, внесеними згідно із Постановами КМУ N 367 від 04.06.94, N 168 від 09.03.95)

17. Кошти, стягнені за порушення порядку оплати збору за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України, використовуються дорожніми підприємствами і організаціями на поліпшення утримання автомобільних доріг, а підрозділами Державтоінспекції - на поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення.

18. Збір за проїзд автомобільними дорогами України повинен коригуватися, виходячи з росту рівня цін, тарифів і вартості послуг, якщо їх зростання перевищує 15 процентів.

Додаток 1

РОЗМІР
збору за проїзд по автомобільних дорогах України
транспортних засобів іноземних власників*

* Додаток 1 зі змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМУ N 693-р від 22.09.94).

+---------------------------------------------------------------------+
¦Вид транспортного засобу ¦Місткість і вантажність ¦ Збір, німецькі ¦
¦ ¦транспортного засобу ¦ марки ¦
¦ ¦ +------------------¦
¦ ¦ ¦ в'їзний ¦за кож- ¦
¦ ¦ ¦ збір з ¦ний кі- ¦
¦ ¦ ¦ трансп. ¦лометр ¦
¦ ¦ ¦ засобу ¦відстані¦
+---------------------------------------------------------------------+
Легкові автомобілі 40
Причепи для легкових
автомобілів 20
Автобуси до 12 місць включно 50 0,1
від 13 до 30 місць 125 0,25
понад 30 місць 175 0,3
Вантажні автомобілі з до 10 тон 20 0,1
причепами і без них під 10 до 20 тон 25 0,25
(при навантаженні на від 20 до 30 тон 30 0,3
вісь до 10 тон) від 30 до 36 тон включно 35 0,35
Тягачі без причепів і до 30 тон 25 0,2
напівпричепів від 30 до 36 тон 35 0,25
Причепи й напівпричепи від 10 тон 20 0,1
без тягача (при наванта-
женні на вісь до 10 тон)
від 10 до 20 тон 25 0,25
від 20 до 36 тон 30 0,3
Великотентові та велико- розмір збору виз-
габаритні транспортні начається відпо-
засоби відно до додатка
2

Додаток 2
Розрахунок
збору за проїзд по автомобільних дорогах України
транспортних засобів, вагові або габаритні параметри
яких перевищують нормативні, іноземних власників

1. Великоваговим вважається транспортний засіб, якщо хоч один з його параметрів перевищує: за загальною масою - 36 тон, за навантаженням на одиничну вісь - 10 тон, здвоєні* осі - 16 тон і строєні* - 22 тони.

* Осі вважаються здвоєними або строєними, якщо відстань між ними (суміжної) не перевищує 2,5 метра

2. Збір за проїзд великовагових транспортних засобів стягується залежно від маси транспортного засобу, навантаження на осі та відстані перевезення за формулою:

З = (Рзм + Рнв1 + Рнв2 + Рнв3) х В,

де: З - збір за проїзд великовагового транспортного засобу;

Рзм - розмір збору за проїзд залежно від величини загальної маси трапспортнго засобу (табл. 1);

Рнв1,2,3 - розмір збору за проїзд транспортного засобу, якщо навантаження на одиничну вісь перевищує 10 тон, здвоєні осі - 16 тон і строєні - 22 тони (табл.2-4);

В - відстань перевезення.

Таблиця 1
Розмір збору за проїзд великовагових транспортних
засобів іноземних власників з загальною масою
понад 36 тон на кілометр відстані

Загальна маса, тон  Збір, німецькі марки 
Понад 36 до 46
від 40 до 45
від 45 до 50
від 50 до 55
від 55 до 60
від 60 до 65
від 65 до 70
від 70 до 75
від 75 до 80
від 80 до 85
від 85 до 90
від 90 до 95
від 95 до 100 
0,45
0,5
0,55
0,65
0,9
1,25
1,6
2,1
2,8
3,7
4,6
5,6
Понад 100 - за кожну тону додатково 2,5 німецької марки 

Таблиця 2
Розмір збору за проїзд великовагових транспортних
засобів іноземних власників, у яких навантаження
на одиничну вісь перевищує 10 тон, на кілометр відстані

Навантаження
на одиничну
вісь, тон 
Збір,
німецькі марки
 
Понад 10 до 10,5
від 10,5 до 11
від 11 до 11,5
від 11,5 до 12
від 12 до 12,5
від 12,5 до 13
від 13 до 13,5
від 13,5 до 14
від 14 до 14,5
від 14,5 до 15
від 15 до 15,5
від 15,5 до 16 
0,15
0,35
0,65
1,05
1,55
2,25
3,25
4,4
5,2
6,25
7,4
8,55 
Понад 16 - за кожні 0,5 тони додатково
1,15 німецької марки 

Таблиця 3
Розмір збору за проїзд великовагових транспортних
засобів іноземних власників, у яких навантаження на
здвоєні осі перевищує 16 тон, на кілометр відстані

Навантаження
на здвоєну вісь,
тон 
Збір,
німецькі марки
 
Понад 16 до 16,5
від 16,5 до 17
від 17 до 18
від 18 до 19
від 19 до 20
від 20 до 21
від 21 до 22
від 22 до 23
від 23 до 24
Від 24 до 25
від 25 до 26 
0,25
0,35
0,65
1
1,45
2,05
2,75
3,6
4,7
5,85
7,3 
Понад 26 - за кожну тону додатково 1,45 німецької марки 

Таблиця 4
Розмір збору за проїзд великовагових транспортних
засобів іноземних власників, у яких навантаження на
строєні осі перевищує 22 тонн, на кілометр відстані

Навантаження
на строєну вісь,
тон 
Збір,
німецькі марки
 
Понад 22 до 22,5
від 22,5 до 23
від 23 до 24
від 24 до 25
від 25 до 26
від 26 до 27
від 27 до 28
від 28 до 29
від 29 до 30
від 30 до 31
від 31 до 32
від 32 до 33
від 33 до 34
від 34 до 35 
0,3
0,4
0,65
1
1,5
2,1
2,7
3,4
4,1
4,95
5,95
7,15
8,55
9,9 
Понад 35 - за кожну тону додатково 1,4 німецької марки 

3. Обстеження маршрутів проїзду великовагових транспортних засобів, якщо їх загальна маса або навантаження на осі перевищує паспортну несучу здатність дорожніх споруд, виконується дорожніми підприємствами і організаціями за додаткову плату.

4. Великогабаритним вважається транспортний засіб, розміри якого перевищують:

за висотою - 4,0 м від поверхні дороги;

за шириною - 2,5 м;

за довжиною - 20 м - для автопоїзда з одним причепом (напівпричепом), 24 м - для автопоїзда з двома і більше причепами, а також якщо вантаж виступає за задню точку габариту транспортного засобу більш як на 2 метри.

Таблиця 5
Розмір збору за проїзд великогабаритних
транспортних засобів іноземних власників
на кілометр відстані

-----------------------------------------------------------------------
Габаритні розміри транспортного засобу
-----------------------------------------------------------------------
Ширина,¦Збір, ¦Висота,¦Збір, ¦ Довжина, метри ¦Збір, німецькі
метри ¦німець-¦ метри ¦німець-¦ ¦ марки
¦кі мар-¦ ¦кі мар-¦ ¦
¦ки ¦ ¦ки ¦ ¦
-----------------------------------------------------------------------
Від 2,5 0,03 Від 4 0,03 Від 20 до 30 (для 0,05
до 3,5 до 4,3 транспортного за-
собу з одним при-
чепом або напів-
причепом)
Від 3,5 0,04 Від 4,5 0,04
до 4 до 5
Від 4 0,07 Від 5 0,07 Від 24 до 30 (для
до 4,5 до 5,5 транспортного за-
собу з двома і
більше причепами)
Від 4,5 0,12 Понад 0,15 Від 30 до 35 (для 0,1
до 5 5,5 транспортних за-
Від 5 0,25 собів з одним чи
до 6 більше причепами)
Понад 6 0,4 Понад 35 (для тран- 0,2
спортних засобів
з одним чи більше
причепами)
-----------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Якщо транспортний засіб одночасно є великоваговим і великогабаритним у відношенні ширини, висоти і довжини, то збір справляється за перебільшення кожного показника.

2. Якщо виявлено, що маса автопоїзда перевищує заявлену в поданих на погодження перевезення документах, то за кожну приховану тону додатково сплачується 100 німецьких марок.

Додаток 3

Розрахунок
збору за проїзд по автомобільних дорогах України
транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких
перевищують нормативні, власників України

1. Збір за проїзд по автомобільних дорогах України транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, власників України провадиться аналогічно додатку 2 з використанням таблиць 6, 7, 8, 9.

Таблиця 6

Загальна маса,
тон 
Збір,
українські карбованці 
Понад 36 до 40
від 40 до 45
від 45 до 50
від 50 до 55
від 55 до 60
під 60 до 65
під 65 до 70
від 70 до 75
від 75 до 80
від 80 до 85
від 85 до 90
від 90 до 95
від 95 до 100 
120
150
170
210
290
380
460
590
710
920
1130
1350
1590 
Понад 100 за кожну тону додатково 630 укр.крб. 

Таблиця 7

Розмір збору за проїзд великовагових транспортних
засобів, у яких навантаження на одиничну вісь перевищує
10 тон, на кілометр відстані

Навантаження
на одиничну вісь,
тон 
Збір,
українські карбованці
 
Понад 10 до 10,5
від 10,5 до 11
від 11 до 11,5
від 11,5 до 12
від 12 до 12,5
від 12,5 до 13
від 13 до 13,5
від 13,5 до 14
від 14 до 14,5
від 14,5 до 15
від 15 до 15,5
від 15,5 до 16 
40
110
170
310
460
670
880
1090
1300
1510
1730
1930 
Понад 16 - за кожні 0,5 тони додатково 210 укр.крб.  

Таблиця 8

Розмір збору за проїзд великовагових транспортних
засобів, у яких навантаження на здвоєні осі перевищує
16 тон, на кілометр відстані

Навантаження
на здвоєну вісь,
тон 
Збір,
українські карбованці
 
Понад 16 до 16,5
від 16,5 до 17
від 17 до 18
від 18 до 19
від 19 до 20
від 20 до 21
від 21 до 22
від 22 до 23
від 23 до 24
від 24 до 25
від 25 до 26 
80
110
210
310
420
540
670
840
1090
1340
1680 
Понад 26 - за кожну тону додатково 335 укр.крб. 

Таблиця 9

Розмір збору за проїзд великовагових транспортних
засобів, у яких навантаження на строєні осі перевищує
22 тони, на кілометр відстані

Навантаження
на строєну вісь,
тон 
Збір,
українські карбованці
 
Понад 22 до 22,5
від 22,5 до 23
від 23 до 24
від 24 до 25
від 25 до 26
від 26 до 27
від 27 до 28
від 28 до 29
від 29 до 30
від 30 до 31
від 31 до 32
від 32 до 33
від 33 до 34
від 34 до 35 
80
110
210
340
450
590
730
880
1050
1210
1420
1680
1930
2220 
Понад 35 - за кожну тону додатково 290 укр.крб. 

2. Плата за проїзд великогабаритних транспортних засобів власників України стягується в розмірі 20 українських карбованців за кожен кілометр відстані.