документiв в базi
538118
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 16.11.2016  >

Право на пенсію за віком на пільгових умовах. Роз'яснення щодо визначення такого права.

З даного приводу повідомляємо, що у відповідності до пункту 3 постанови КМУ від 24.06.2016 N 461 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах" (далі за текстом - Постанова N 461) та у зв'язку з численними зверненнями підприємств і організацій, а також працівників, професії та посади яких були передбачені у Списках N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 16.01.2003 N 36 (за текстом - Постанова N 36), та відсутні в новій редакції Списків N 1 і N 2, затверджених Постановою N 461, Міністерство соціальної політики надає такі роз'яснення.

Наразі, при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах працівників застосовуються списки, що були чинними на період роботи особи. При обчисленні стажу роботи зі шкідливими умовами праці працівників, професії та посади яких передбачені у Постанові N 461, потрібно користуватися Порядком застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 N 383, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.12.2005 за N 1451/11731.

Звертаємо увагу, що особливо це стосується тих працівників, які мають певний стаж роботи, що дає їм право на пенсію за віком на пільгових умовах, однак у Постанові N 461 їхні професії чи посади відсутні.

Із наведеного вище випливає, що працівник, який мав право на пенсію за віком на пільгових умовах до введення в дію Постанови N 461 (набрала чинності 03.08.2016), продовжує працювати за професією чи посадою, яку в Постанові N 461 не зазначено, пільговий стаж йому зараховується до 02.08.2016 включно.