[10.05.2018]

Ми є закладом охорони здоровя. Який розмір матеріальної допомоги надавати працівнику, який призначений на 0,5 ставки.Також чи має право на отримання мат.доп.сумісник та новий працівник, який отримав допомогу в цьому році на попередньому місці роботи?

Відповідно до абз. 4 п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 524 "Питання оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери" (далi — постанова № 524) під час надання основної щорічної відпустки медичним працівникам допомога  на оздоровлення надається у розмірі посадового окладу. Жодних обмежень стосовно виплати даної допоги працiвникам, якi працюють на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня, не передбачено.

Стосовно виплати матеріальної допомоги суміснику. Як правило праця сумісників оплачується на тих же умовах, що й для основ­них працівників, якщо інше не передбачено окремими нормативними актами. У постанові № 524 жодних обмежень стосовно виплати допомоги сумісникам не передбачено. Але Міністерство охорони здоров'я України та Профспілка працівників охорони здоров'я України у спільному листі від 23.03.2012 р. № 10.01.67/773, № 03-93 зазначають, що матеріальну допомогу на оздоровлення в обов'язковому порядку потрібно виплачувати лише за основним місцем роботи. Сумісникам матеріальна допомога може виплачуватись  вiдповiдно до  пiдпункту "б" пункту 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.08.2002 р. № 1298 " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та пункту 5.11 спiльного наказу Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України та МОЗ України вiд 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати працi працiвникiв закладiв охорони здоров’я та установ соцiального захисту населення», тобто, в межах затвердженого для закладу фонду заробiтної плати на підставі рішення керівника.

Стосовно виплати матеріальної допомоги на оздоровлення для новоприйнятих працівників постанова № 524 також не передбачає обмежень. Але, враховуючи те, що така допомога є  одноразовою виплатою до щорічної основної відпустки, то  на нашу думку, на новому місці роботи матеріальну допомогу на оздоровлення слід виплачувати у разі, якщо така допомога не була виплачена на попередньому місці роботи.