[30.05.2018]

Як здійснюється перерахунок заробітної плати за минулі періоди, якщо працівник добровільно вносить зайво отримані ним кошти на рахунок установи

Відповідь: Суму зайво виплаченої в минулих роках заробітної плати бюджетні установи повинні зара­хувати на реєстраційні рахунки, а далі пере­рахувати до відповідного бюджету за кодом доходів 24060300 "Інші надходження".

Відповідно, в ід зайво виплаченої суми заробітної плати треба визначити суми утриманого єдиного внеску (для років, в яких таке утримання застосовувалося), податку з доходів фізичних осіб, військового збору та зайво перераховану суму нарахувань єдиного внеску.
Утримання зайво нарахованої працівникам заробітної плати здійснюється шляхом сторнуючих проведень у відомості нарахування заробітної плати та утримань з неї.
 
Відображення перерахунку зайво виплаченої заробітної плати минулих років в обліку:
№ п/п Зміст операції Проведення
Дт Кт 
1 проведення коригувань ("сторно") зайво виплаченої в минулому році заробітної плати  заробітної плати (без  утримань) 6312  6511
2 проведення коригувань ("сторно") утримань із зайво виплаченої  заробітної плати:
      податок з доходів фізосіб
      військовий збір
      єдиний внесок (3.6% - для 2015 року)
 
 
6312
6312
6312
 
 
6311
6311
6313
3 відображення коштів внесених працівником до каси установи (без утримань) 2211  6511
4 зарахування коштів зайво виплаченої заробітної плати на реєстраційний рахунок (без утримань) 2313 2211
5 проведення коригувань ("сторно") зобов'язань перед бюджетом на суму зайвих нарахувань з єдиного соціального внеску (36.3% - для 2015 року, 22% - для 2016 року) 6312  6313
6 перерахування скоригованих сум до доходів бюджету (сума заробітної плати без утримань + сума утримань + сума нарахувань) 6312  2313
 
В звітності   суми коригувань відображаються в тому періоді (місяці), в якому таке коригування проводилось.