[30.05.2018]

Як розраховувати заробітну плату державному службовцю, якщо він перебував у відрядженні? По середньому чи як робочі дні?

Відповідь: Відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, регулюються  Законом України «Про державну службу» (далі-Закон). 

Відповідно до п.3 статті 5 Закону норми законодавства про працю поширюються на державних службовців у частині  відносин, не врегульованих цим Законом.
 
Питання службових відряджень державних службовців урегульовано ст.42 Закону, відповідно до якої за державним службовцем на весь період відрядження зберігається його посада і заробітна плата.
 
Тобто, під час оплати праці державним службовцям днів службових відряджень норми ст.121 КЗпП України не застосовуються, відповідно за час відрядження державного службовця має виплачуватись заробітна плата.