[21.05.2018]

Як правильно індексувати відпустку працівникам освіти, для яких з 1 січня підвищили заробітну плату на 2 розряди?

Відповідно до п.10  Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (далі, Порядок 100), у  випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів  законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних  договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток,  заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при  обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до  підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. 

У разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв'язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо таке коригування середньої  заробітної плати не провадиться. 
Постановою КМУ від 14.12.2016 р. № 974 для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів передбачається збільшення з 1 січня 2017 року заробітної плати за рахунок підвищення розрядів, але без перегляду розміру посадового окладу для першого тарифного розряду. Тобто фактичне збільшення заробітної плати на підставі даної постанови відбулось за рахунок збільшення розрядів, тому, враховуючи норми Порядку 100, дане підвищення заробітної плати не повинно впливати на коригування середнього заробітку.
В свою чергу, також з 1 січня 2017 року, постановою КМУ  від 28.12.2016 р. № 1037 передбачається збільшення розміру посадового окладу для першого тарифного розряду . Тому розрахунок коефіцієнта підвищення для січня 2017 року має провадитись з урахуванням такого підвищення, тобто у співвідношенні нового посадового окладу за новим тарифним розрядом до посадового окладу до підвищення по відповідному тарифному розряду.
 
Але, враховуючи те, що дана ситуація є нетиповою, для уникнення непорозумінь рекомендуємо звернутися з відповідним запитом до Міністерства соціальної політики, як до органу який має право надавати роз'яснення стосовно практичного застосування норм Порядку 100.