[23.05.2018]

Як індексувати заробітну плату бюджетників за травень 2018 року?

Відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (далі - Порядок), у разі підвищення грошових доходів, у місяці, в якому відбувається таке підвищення, значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється наростаючим підсумком з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.
Сума індексації у місяці підвищення грошового доходу не нараховується, якщо розмір підвищення доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.
Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.
До чергового підвищення тарифних ставок (окладів) до визначеної суми індексації додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін порогу індексації 103%.
Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, з урахуванням якого перевищено поріг 103%.
Останнє підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки, відбулося у січні 2018 року. Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з лютого 2018 року. Враховуючи те, що індекс споживчих цін за лютий-квітень 2018 року склав 102.8%, що не перевищує поріг 103%, тому розмір індексації в травні місяці буде таким самим як у січні-квітні 2018 року.