[15.05.2018]

У квітні з 19 робочих днів, працівник 5 робочих днів знаходився на навчанні з питань охорони праці.За квітень йому встановлена 50% надбавка за складність та напруженість. Як виплачується надбавка:за 19 роб.д. чи за 14 роб.д. (19-5 днів навчання)?

Оплата праці працівників навчалних закладів регулюється наказом Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557. 

Вказаним наказом встановлюються загальні вимоги до розміру надбавок та порядку їх виплати.
Так, відповідно до п.п. "а" п.п. 2 п. 4, керівникам навчальних закладів надане право в межах фонду оплати праці встановлювати працівникам надбавки в розмірі до 50 % посадового окладу (ставки зарплати, тарифної ставки) за:

- високі досягнення у праці;

- виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

- складність, напруженість у роботі.

При цьому граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 % посадового окладу. 

Також, у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни такі надбавки скасовують або зменшують їх розмір.

Решта питань, пов'язаних з нарахуванням вказаних надбавок, мають визначатись в положенні (колективному договорі), що затверджується в установі, організації.

Зокрема, для встановлення надбавки за складність, напруженість у роботі, в такому документі встановлюються показники, за які її виплачують, термін, на який може бути встановлена надбавка, розмір надбавки та порядок зміни розміру надбавки і її скасування. Також такими положеннями, як правило, передбачається виплата надбавки пропорційно до відпрацьованого часу.

Враховуючи те, що за час перебування працівника на навчанні за ним зберігається середній заробіток, відповідно, такий час не є відпрацьованим, тому виплата надбавки за складність, напруженість у роботі має відбуватися пропорційно відпрацьованому часу (якщо положенням підприємства не передбачено інше).