[16.05.2018]

Працівнику у квітні 2018 р. нарахована з/пл.2656,71 грн. за 12 днів та лікарняні за 7 днів 1179,66 грн. Як правільно нарахувати 22% ЄСВ?

Порядок нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регулюється Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI (далі, Закон).

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 7 Закону єдиний внесок нараховується:

- для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), частини першої статті 4 цього Закону, - на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;

- для платників, зазначених в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму грошового забезпечення кожної застрахованої особи, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами; допомоги, надбавки або компенсації відповідно до законодавства.

Частиною 5 статті 8 Закону розмір єдиного внеску для платників, зазначених у статті 4 Закону, встановлюється у розмірі 22 відсотки до бази нарахування єдиного внеску, визначеної статтею 7 Закону. При цьому, у разі якщо база нарахування єдиного внеску за основним місцем роботи не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Враховуючи вищесказане, у вказаному в запитанні прикладі загальний розмір бази нарахування єдиного внеску більший ніж розмір мінімальної заробітної плати, тому визначення суми єдиного внеску виконується із фактично нарахованих сум і складе:

- для бази нарахування визначеної із заробітної плати 584.48 грн.;

- для бази нарахування визначеної із суми лікарняних 259.53 грн.