Актуальні новини  
28.08.2018 №4 

Внесені зміни до зміни до Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку

Як і зазначено у назві новини - були внесені зміни до порядку функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Про це видана постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року N 656.

Тепер дитячі заклади незалежно від форми власності, що діють як юридичні особи або не мають статусу юридичної особи і перебувають у складі підприємств, установ та організацій як їх філіали чи структурні підрозділи, обов’язково включаються до складу мережі дитячих закладів.

Майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей вносяться до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Відомості про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується дитячий заклад, керівник такого закладу подає до Мінсоцполітики як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей протягом одного місяця з дня отримання документів на право власності на зазначені майнові об’єкти відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Утворюються, реорганізуються та ліквідуються дитячі заклади за рішенням власника (засновника) або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства.

В процесі утворення дитячого закладу (державної чи комунальної форми власності) власник/засновник або уповноважений ним орган визначає права та обов’язки суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом, щодо майна такого закладу (повне господарське відання, оперативне управління, оренда).

В ході реорганізації суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом, власник (засновник) або уповноважений ним орган приймає рішення щодо подальшого використання та зберігання майна.

Під час ліквідації суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом державної чи комунальної форми власності, власник (засновник) або уповноважений ним орган визначає особу, відповідальну за збереження майна дитячого закладу, та порядок його подальшого використання.

Засновник (власник) дитячого закладу державної чи комунальної форми власності під час перебування дітей у відповідному закладі НЕ МАЄ права без погодження з Мінсоцполітики ліквідувати його, зменшувати територію, кількість ліжко-місць, а також передавати в оренду приміщення (будівлі) для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком дітей.

В свою чергу, особливості використання дитячих закладів, приватизованих в установленому порядку, визначаються законодавством про приватизацію та договорами купівлі-продажу відповідних об’єктів.

Педагогічні та медичні працівники перед початком роботи повинні пройти спеціальну курсову підготовку та бути атестованими відповідно до нормативів атестації педагогічних і медичних працівників дитячого закладу. Нормативи, порядок проходження спеціальної курсової підготовки та атестації педагогічних і медичних працівників дитячого закладу затверджуються Мінсоцполітики з урахуванням пропозицій МОН та МОЗ.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

18 квітня 2018 року (Путівки на відпочинок та випадки за яких вони не оподатковуються)

01 лютого 2018 року (Компенсація вартості путівок на 2018 рік)

05 грудня 2017 року (Cкладаємо графік відпусток. Норми, строки та нюанси.)

27 липня 2017 року (Єдиний соціальний внесок при разовій матеріальній допомозі на оздоровлення дитини)

13 липня 2017 року (Літній період триває, тому сьогодні про організацію оздоровлення та відпочинку дітей.)