Актуальні новини  
26.06.2018 №5 

Національна транспортна стратегія України на період до 2030

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 30 травня 2018 р. N 430-р схвалив Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року.

Одночасно із зазначеним, визнане таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. N 2174 "Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року". А Міністерству інфраструктури разом з іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади доручено:

- розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Національної транспортної стратегії, схваленої цим розпорядженням;

- починаючи з 2021 року розробляти та подавати Кабінетові Міністрів України проект трирічних планів заходів з реалізації Національної транспортної стратегії, схваленої цим розпорядженням.

Загалом, стратегія визначає концептуальні засади формування та пріоритети реалізації державної політики в галузі транспорту, спрямовані на інтеграцію національної транспортної мережі до міжнародної транспортної мережі, задоволення потреб населення у перевезеннях та покращення умов ведення бізнесу задля створення конкурентоспроможної та ефективної національної економіки.

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

23 червня 2018 року (Дороги в Україні стануть вужчими)

01 березня 2018 року (Платні дороги в Україні - від міфу до реальності.)

19 червня 2018 року (Вдосконалені правила складання протоколів про вчинення адміністративних порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху)

24 травня 2018 року (В Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху 2018)

02 лютого 2018 року (Країни, до яких можуть подорожувати українці у 2018 році БЕЗ ВІЗ)