Актуальні новини  
26.02.2018 №4 

Виїзд на ПМП за кордон. Порядок, документи тощо.

Економічні проблеми у суспільстві та відсутність позитивних покращень все більше наштовхують українців на думку про переїзд до іншої країни.

Взагалі, існує багато способів "легально" мігрувати до іншої країни. Такими, наприклад, є: - підписання контракту на роботу; - інвестиція в економіку; - підстави фірми і т.п.

Якщо брати детальніше, то у кожної країни є свої норми і перелік необхідних процедур. Хоча, для громадян нашої країни, першочергово для законного виїзду з країни потрібно оформити дозвіл на виїзд з України на постійне місце проживання. І як наслідок, таким документом передбачається зняття вас з реєстрації за місцем проживання та надається дозвіл (без порушення законодавства) виїхати з країни. Простими словами, такий дозвіл надає вам статус емігранта, а не біженця.

Тепер детальніше про саму процедуру і документи.

Наказом МВС від 16.08.16 р. N 816 затверджений Порядок провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне місце проживання.

Саме оформлення необхідних документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання здійснюється:

1) для особи, що досягла 16-річного віку - на підставі особистої заяви такої особи по затвердженій формі;

2) для особи, яка ще НЕ досягла 16-річного віку чи/або для особи, яка визнана судом обмежено дієздатною/недієздатною - на підставі заяви одного з батьків (чи усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.

Відповідна заява подається на ім'я керівництва територіального органу Державної міграційної служби за зареєстрованим місцем проживання в Україні із зазначенням повних відомостей про заявника (прізвище, ім'я, по батькові, паспортних даних, телефону).

Коли зацікавлена особа виявляє бажання (шляхом подання відповідної заяви) виїхати за кордон на постійне проживання з дітьми, які не досягли 16-річного віку, окремі заяви заповнюються на кожну людину.

Таким чином, разом із заявою подаються наступні документи (оригінали та копії):

1) 3 (три) фотографії розміром 3,5 х 4,5 см;

2) паспорт громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку);

3) ідентифікаційний номер платника податків;

4) свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);

5) довідка про реєстрацію місця проживання;

6) для деяких осіб - військовий квиток або довідка відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України;

7) документ, підтверджуючий повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один з батьків (усиновлювачів);

8) для дітей у віці від 14 до 16 років ЇХ письмову згоду, засвідчену нотаріально;

9) копію рішення суду, завірену в установленому порядку - при відсутності згоди одного із законних представників на виїзд за кордон на постійне місце проживання дитини, що не досягла 16-річного віку, або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною;

10) нотаріально завірена згода законних представників, які залишаються в Україні, на виїзд (або копію свідоцтва про смерть або рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною чи недієздатною, або безвісно відсутньою або оголошеною її померллю);

11) нотаріально завірена згода дитини у віці від 14 до 16 років на виїзд за кордон на постійне проживання;

12) документи (квитанції), що підтверджують оплату;

13) довідка про сплату податків;

14) довідка про несудимість.

Така заява (разом із пакетом документів) розглядається протягом 3 місяців з дня її подачі. А термін дії рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, в свою чергу, становить 6 місяців з дня його прийняття.

По закінченню вказаного абзацем раніше строку, якщо заявник не звернувся до територіального органу Державної міграційної служби для оформлення документів, рішення втрачає силу, про що робиться відмітка в заяві.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

12 лютого 2018 року (Порядок перевезення громадянами готівки через кордон)

05 лютого 2018 року ( Дитину за кордон тепер можна вивезти БЕЗ дозволу другого з батьків)

15 лютого 2017 року (Нагадуємо, що в Україні ускладнений виїзд дітей (віком до 16 років) за кордон.)