Актуальні новини  
06.02.2018 №3 

Навіть за заявою працівника, виплата заробітної плати 1 раз на місяць - є порушенням!

Сьогодні обговоримо строки і періодичність виплати зарплати кадрам та наслідки за порушення норм діючого законодавства.

Нагадаємо, що статтею 115 Кодексу Законів про працю України та статтею 24 Закону України "Про оплату праці" строго визначені строки та періодичність виплати заробітної плати працівникам.

Обов'язковою нормою є те, що заробітна плата повинна виплачуватись робітнику регулярно, в робочі дні та у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а за відсутності таких органів - представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, і не пізніше 7 (сьоми) днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Таким чином, кінцеві строки для виплати заробітної плати повинні бути - нe пізніше 22 числа за першу половину поточного місяця й не пізніше 7 чиcла наступного місяця - вже за другу половину.

В разі, коли день виплати зарплати збігається з вихідним, святковим aбо неробочим днем, заробітна плата виплачується заздалегідь (в робочій день що передує вихідному).

Тепер більш детально. Заробітна плата за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із профспілкою, і її розмір не може бути менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу працівника). А саме, авансовий розмір не може бути меншим за 50% від посадового окладу працівника за місяць, за який здійснюється оплата.

До суми нарахованого авансу, у відповідності до законодавства НЕ враховуються надбавки, премії та інші доплати.

Норма, що стосується обов'язкових (мінімальних) виплат заробітної плати у кількості двох разів на місяць, передбачена Кодексом Законів про працю України. Цієї норми роботодавець зобов’язаний дотримуватись під час встановлення строків виплати зарплати.

Одночасно із зазначеним, роботодавець має повне право здійснювати виплату заробітної плати понад (більше) двох разів на місяць.

Перелічених норм роботодавець повинен дотримуватись незалежно від згоди працівника отримувати заробітну плату раз на місяць.

Тому, навіть при наявності заяви працівника щодо виплати зарплати один раз на місяць - це є порушенням трудового законодавства і норми відносно сплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, буде порушено.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ЕРІОД:

29 січня 2018 року (Індексація заробітної плати 2018)

23 жовтня 2017 року (Наслідки та покарання за несвоєчасну виплату заробітної плати)

23 жовтня 2017 року (Деякі нюанси забезпечення рівня мінімальної заробітної плати працівникам)

29 вересня 2017 року (Деякі моменти при нарахуванні заробітної плати за жовтень з урахуванням святкового дня)

19 липня 2017 року (Приведення у відповідність заробітку працівника при підвищенні окладів)

27 лютого 2017 року (Перелік виплат, які не враховуються під час обчислення заробітної плати)

14 листопада 2016 року (щодо деяких нюансів обчислення середнього заробітку)