Важливi питання  
03.05.2017 №2 

Порядок проведення перевірок Фондом соціального захисту інвалідів

Як і зазначено у назві новини, сьогодні поговоримо про працевлаштування інвалідів та їх соціальний захист, а насамперед про здійснення перевірок уповноваженними органами.

Відповідний Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. N 70 "Про реалізації статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Об'єктом перевірки можуть бути підприємства, на яких за основним місцем роботи працює 8 і більше працівників.

Так, на вказаних підприємствах предметом перевірки є наступне:

- реєстрація роботодавців у відділеннях Фонду;

- подача роботодавцями у відділення Фонду звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів;

- виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

- сплата роботодавцями сум адміністративно-господарських санкцій і пені.

Після видання необхідного наказу керівництва, відділеннями Фонду можуть проводитися планові й позапланові, виїзні й невиїзні перевірки.

Невиїзні перевірки проводяться шляхом здійснення перевірки поданої звітності про зайнятість і працевлаштування інвалідів (за формою N 10-ПІ).

Планові виїзні перевірки проводяться не частіше одного разу в календарний рік. Про таку перевірку відділення Фонду повідомляє підприємство не пізніше ніж за 10 днів до її початку.

Позапланова виїзна перевірка проводиться винятково у випадках, зазначених у п. 5 Порядку проведення перевірок:

- за рішенням суду;

- на вимогу контрольно-ревізійних, податкових, правоохоронних органів і органів прокуратури;

- за бажанням роботодавця;

- у випадку неподання роботодавцем звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів або подання такого звіту з помилками, які привели до несплати суми адміністративно-господарських санкцій або сплати їх не в повному обсязі.

Підставою для допуску до проведення перевірки є надання перевіряючим службового посвідчення й направлення на перевірку, підписаних керівником і скріплених печаткою відділення Фонду. У направленні вказуються мета, вид перевірки (планова або позапланова), підстава, дата її початку й закінчення.

Строк проведення перевірки (планової й позапланової) не повинен перевищувати 3-х робочих днів. Такий строк може бути продовжений тільки наказом керівника відділення Фонду або особи, що виконує його обов'язки, ще на 3 дні.

Пунктом 8 зазначеного вище Порядку проведення перевірок визначені документи, які повинен надати роботодавець у ході проведення планової або позапланової перевірки. До таких відносяться, зокрема, повідомлення про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду, статут або установчий договір, штатний розпис, особові картки, трудові книжки працівників, звіти про зайнятість і працевлаштування інвалідів тощо. Інші документи, що не зазначені у пункті 8, перевірці не підлягають.

За результатами проведення виїзної перевірки уповноважена посадова особа відділення Фонду складає акт у двох екземплярах. Перший екземпляр акту залишається у відділенні Фонду, другий - передається роботодавцю, у якого проводилася перевірка.

У випадку, коли роботодавець не згоден із результатами перевірки, то він може надати пояснення або незгоду в писемній формі в момент підписання акту або направити їх поштою протягом 3-х робочих днів після підписання акту. Після одержання пояснення або заперечення Фонд повинен повідомити заявника про результати розгляду питання протягом 10 робочих днів.

В разі виявлення фактів невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів уповноважена посадова особа, що проводить перевірку, складає протокол про адміністративне правопорушення. Форма протоколу й порядок його заповнення затверджені Наказом Міністерства праці й соціальної політики України від 14.03.2007 р. N 99.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

12 квітня 2017 року (Забезпечення трудової діяльності інвалідів у відповідності до чинного законодавства)

20 лютого 2017 року (Працівник-інвалід отримує заробітну плату меншу від мінімальної. Який буде розмір єдиного соцвнеску (ЄСВ)?)

06 лютого 2017 року (Подача річного звіту щодо інвалідів (строки, порядок, форми))

23 листопада 2016 року (щодо оплати праці працівників сфери культури та фізичної культури і спорту інвалідів)

22 вересня 2016 року (щодо створення Ради у справах осіб з інвалідністю)

19 вересня 2016 року (щодо трудових гарантій інваліда на підприємстві)

09 вересня 2016 року (щодо нормативів із працевлаштування інвалідів й обов'язки роботодавця)

26 серпня 2016 (щодо права інвалідів, що працюють, на допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю)

15 червня 2016 року (щодо підвищення розміру винагород спортсменам-інвалідам та їх тренерам)