Актуальні новини  
13.04.2017 

Випадки, за яких працівники контролюючих органів мають право вимагати у суб'єктів господарювання та/або банківської установи інформацію (довідку) про рух коштів на розрахункових рахунках.

Абзац перший пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (далі за текстом - ПКУ) передбачає, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

У відповідності до підпункту 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 ПКУ - контролюючі органи мають право запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов’язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки (абзац перший п. 85.2 ст. 85 ПКУ).

Одночасно із цим, контролюючі органи мають право отримувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність" та ПКУ, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб’єктів господарювання, інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Останнє визначено підпунктом 20.1.5 пункту 20.1 статті 20 ПКУ.

Наказом ДПС України від 05.07.2012 N 583 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо використання банківських виписок як первинних документів" передбачено, що платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами. Це визначено абзацом першим пункту 44. 1 статті 44 ПКУ.

За пунктом 5.1 глави 5 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N 254 із змінами та доповненнями (далі - Положення) - інформація, яка міститься в первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Запис у регістрах аналітичного обліку здійснюється лише на підставі відповідного санкціонованого первинного документа.

За пунктом 5.6 глави 5 Положення, виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту. Порядок, періодичність друкування та форма надання виписок (у паперовій чи електронній формі) із особових рахунків клієнтів обумовлюються договором банківського рахунку, що укладається між банком і клієнтом під час відкриття рахунку.

На підставі наведеного вище та діючого законодавства - під час проведення перевірки платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки, зокрема первинні документи (в т.ч. банківські виписки), регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов’язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів.

Паралельно, інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках платника податків контролюючі органи мають право безоплатно отримувати від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ лише на підставі рішення суду.

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

27 лютого 2017 року (Терміни, що передбачені для зберігання документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (враховуючи випадки, коли перевірка контролюючим органом не проводилась більше 1095 днів)

21 лютого 2017 року (Планові перевірки підприємців у 2017 році та організація контрольно-перевірочної роботи фіскальними органами в нових умовах)

17 жовтня 2016 року (щодо зобов'язання платника податку зберігати документи, визначені законодавством)