[24.05.2018]

Застосування субрахунку 5411 “Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів”

Питання: Який субрахунок бухгалтерського обліку (7011 або 5411) необхідно застосувати, якщо основний засіб був придбаний на кошти, визначені кошторисом із загального фонду, і закупівля його була запланована на КЕКВ 2210 (тобто не з капітальних видатків 3110)? В яких випадках застосовується субрахунок 5411, а в яких ні?

Відповідь: Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, рахунок 5411 “Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів” призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух, зокрема коштів, які спрямовуються на придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво (придбання), модернізацію, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об’єктів).
За кредитом цього субрахунку відображається отримання коштів на фінансування заходів цільового призначення або вилучення з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротного активу згідно із законодавством.
Тобто, для придбання основних засобів (незалежно за яким кодом економічної класифікації видатків чи 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”, чи 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” запланована закупівля) застосовується субрахунок 5411 “Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів”.
Згідно з Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 (далі — Типова кореспонденція), субрахунок 5411 “Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів” застосовується у випадках:
- отримання цільового фінансування для придбання основних засобів та/або їх поліпшення (пункт 1.1)
Дебет 2313 “Реєстраційні рахунки”
Кредит 5411 “Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів”;
-вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів (пункт 1.8)
Дебет 7011 «Бюджетні асигнування», 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)», 7211 «Дохід від реалізації активів», 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»
Кредит 5411 “Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів”;
- коригування результату виконання кошторису на суму поточних витрат, здійснених у попередніх звітних періодах, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів (пункт 6.9)
Дебет 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду», 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»
Кредит 5411 “Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів”.
Субрахунок 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» не застосовується у разі:
оприбуткування раніше не врахованих на балансі необоротних активів, які виявлені в результаті інвентаризації (пункт 1.14 Типової кореспонденції);
оприбуткування основних засобів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів (пункт 1.15 Типової кореспонденції);
безоплатного отримання необоротних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності) (пункт 1.11 Типової кореспонденції).