[25.04.2018]

Відображення в обліку витрат по реконструкції основного засобу

Питання: В бюджетній установі йде повна реконструкція забору, який обліковується на субрахунку 1013 “Будівлі, споруди та передавальні пристрої”. Витрати на проведення реконструкції здійснюються за рахунок коштів загального фонду бюджету. Як правильно відобразити в бухгалтерському обліку реконструкцію забору? Чи потрібно проводити його переоцінку?

Відповідь: Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, витрати на поліпшення об'єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об'єкта.

Тобто, при реконструкції забору не потрібно проводити переоцінку, оскільки, всі витрати повинні бути акумульовані на субрахунку 1311 “Капітальні інвестиції в основні засоби”, а потів після закінчення робіт та введення активу в експлуатацію, перенесені на субрахунок 1013 “Будівлі, споруди та передавальні пристрої”.

В бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються так:

1. Отримання цільового фінансування для реконструкції забору

Дебет 2313 “Реєстраційні рахунки”

Кредит 5411 “Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів”;

2. Відображено витрати, понесені при реконструкції забору

Дебет 1311 “Капітальні інвестиції в основні засоби”

Кредит 6211 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”;

3. Сплачено за роботи постачальниками

Дебет 6211 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кредит 2313 “Реєстраційні рахунки”;

4. Зарахування витрат після завершення робіт з реконструкції забору на збільшення його первісної вартості

Дебет 1311 “Капітальні інвестиції в основні засоби”

Кредит 1013 “Будівлі, споруди та передавальні пристрої”

Водночас здійснюється другий записами

Дебет 5411 “Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів”

Кредит 5111 “Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів”.