[17.05.2018]

Списання основних засобів у 2018 році, введених в експлуатацію до 01.01.2017 року

Питання: які бухгалтерські запаси потрібно здійснити при списані основних засобів у 2018 році, введених в експлуатацію до 01.01.2017 року, мають залишкову вартість та технічне проведення (Дт 5512 — Кт 5111) не здійснювалося?
Відповідь: Списання основних засобів незалежно від року введення в експлуатацію здійснюється згідно з пунктами 1.27 та 1.28 Типової кореспонденцієї субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219.
Однак, при списанні основних засобів, введених в експлуатацію до 01.01.2017 року та у разі якщо не здійснено коригування внесеного капіталу на суму зносу, нарахованого до 01.01.2017 року (Дт 5512 — Кт 5111), є деякі нюанси.
Візьмемо для прикладу об'єкт основних засобів, який був введений в експлуатацію у 200Х році з первісною вартістю 10000 грн. Станом на 01.01.2017 року були перенесені залишки на субрахунки: 1014 - 10000 грн.; 5111 — 7000 грн.; 1411 — 3000 грн.
У 2017 році на об'єкт основних засобів було нараховано амортизацію:
  
№ з/п
Зміст операції
Дебет
Кредит
Сума, грн.
1.
Нарахування амортизації за 2017 рік
8014
1411
1000
2.
Закриття рахунків витрат в кінці кварталу на фінансовий результат
5511
8014
1000
3.
Віднесення фінансового результату звітного періоду до накопиченого в кінці року
5512
5511
1000
 
Станом на 01.01.2018 року залишки на субрахунках по зазначеному об'єкту основних засобів становили: 1014 - 10000 грн.; 5111 — 7000 грн.; 1411 — 4000 грн.; 5512 – (-1000 грн.).
У зв'язку з непридатністю до використання у квітні 2018 року основний засіб списується з обліку:
 
№ з/п
Зміст операції
Дебет
Кредит
Сума, грн.
1.
Нарахування амортизації в місяці вибуття (січень-квітень)
8014
1411
333,32
2.
Списання основного засобу:
2.1.
сума зносу (4000 + 333,32)
1411
1014
4333,32
2.2
залишкова вартість (10000 – 4333,32)
8411
1014
5666,68
3.
Списання суми основного засобу із внесеного капіталу (залишкова вартість станом на 01.01.2017 року)
5111
5512
7000
4.
Закриття рахунків витрат в кінці кварталу на фінансовий результат
5511
8014
333,32
5511
8411
5666,68
5.
Віднесення фінансового результату звітного періоду до накопиченого в кінці року
5512
5511
6000

Тобто, при списанні зазначених основних засобів слід пам'ятати, що списання внесеного капіталу здійснюється у сумі залишкової вартості, яка була визначена на 01 січня 2017 року.