[28.12.2019]

Відображення обліку переведення операційної нерухомості в інвестиційну і навпаки

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про інвестиційну нерухомість визначаються у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 «Інвестиційна нерухомість», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629.

Інвестиційна нерухомість - земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу.

Операційна нерухомість - закріплені за суб'єктом державного сектору або орендовані земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою використання за призначенням у звичайній діяльності суб'єкта державного сектору і не приносять доходу у вигляді орендних платежів та/або збільшення власного капіталу.

З метою бухгалтерського обліку не вважається інвестиційною нерухомістю:

 • операційна нерухомість, а також нерухомість, що утримується для використання у майбутньому як операційна нерухомість;
 • нерухомість, що утримується з метою продажу за умов звичайної діяльності;
 • нерухомість, що перебуває в процесі будівництва або поліпшення з метою використання її у майбутньому як інвестиційної нерухомості;
 • нерухомість, що утримується для надання соціальних послуг, яка також забезпечує надходження грошових коштів;
 • нерухомість, що утримується у спеціальних цілях.

Переведення нерухомості до інвестиційної нерухомості або виведення її зі складу інвестиційної нерухомості здійснюється лише в разі зміни характеру використання нерухомості, що засвідчується:

 • початком використання її як операційної нерухомості;
 • початком підготовки її до продажу з переведенням об'єкта з інвестиційної нерухомості до складу запасів;
 • підготовкою операційної нерухомості для використання як інвестиційної нерухомості;
 • наданням її в операційну оренду іншій стороні;
 • переведенням її із запасів або операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості;
 • завершенням будівництва з переведенням нерухомості зі складу незавершеного будівництва до інвестиційної нерухомості.

Відображення у бухгалтерському обліку операцій з переведення операційної нерухомості в інвестиційну та навпаки здійснюється відповідно до вимог Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219.

Переведення об’єктів основних засобів з операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості здійснюється за дебетом субрахунку 1010 «Інвестиційна нерухомість» та кредитом субрахунку 1011 «Земельні ділянки» або 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої».

Відображення нарахованої суми зносу на об’єкти основних засобів, які переведені з операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості здійснюється за дебетом субрахунку 1411 «Знос основних засобів» та кредитом субрахунку 1414 «Знос інвестиційної нерухомості».

При переведенні об’єктів основних засобів з інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості здійснюється наступний запис за дебетом субрахунку 1011 «Земельні ділянки» або 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» та кредитом субрахунку 1010 «Інвестиційна нерухомість», а переведення нарахованої суми зносу на об’єкти основних засобів, які переведені з інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості - за дебетом субрахунку 1414 «Знос інвестиційної нерухомості» та кредитом субрахунку 1411 «Знос основних засобів».

Джерело: https://pfa.com.ua/konsultatsii-i-poyasneniya/perevedennya-neruhomosti-v-invest