[28.12.2019]

Зміна Типової кореспонденції обліку внутрішнього переміщення основних засобів в межах органу

У зв’язку з внесенням змін до Типової кореспонденції як в бухгалтерському обліку відображається внутрішнє переміщення основних засобів в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності?

Наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2019 № 386 «Про затвердження Змін до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами» були внесені зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219.

Так, відображення внутрішнього переміщення основних засобів в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, здійснюється у такому порядку.

Наприклад, установа передає основний засіб 10 квітня поточного року. Первісна вартість становить 10 000 грн., нарахований знос за минулий рік – 1 000 грн. Річна норма амортизації становить 1 000 грн., місячна – 83,33 грн.

№ з/п       

Зміст операції


Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

Установа, яка передає

1.

Нарахування амортизації в місяці вибуття (січень - квітень) (83,33 * 4)

8014

1411

333,32

2.

Віднесення до фінансових результатів суми амортизації основних засобів, нарахованої у місяці вибуття

5511

8014

333,32

3.

Передача вартості основного засобу

5111

1014

10000

4.

Передача суми нарахованої амортизації:

4.1

- нарахованої у минулому році

1411

5512

1000

4.2

- нарахованої у місяці вибуття

1411

5511

333,32

Установа, яка отримує

5.

Отримання основного засобу

1014

5111

10000

6.

Відображення суми нарахованої амортизації:

6.1

- нарахованої у минулому році

5512

1411

1000

6.2

- нарахованої у місяці вибуття

5511

1411

333,32

Джерело: https://pfa.com.ua/konsultatsii-i-poyasneniya/peremischennya-oz-v-mezhah-organizatsii