[28.10.2019]

Як в бухгалтерському обліку відобразити передачу незавершених капітальних інвестицій за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності?

Відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій здійснюється відповідно до вимог Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 (далі – Типова кореспонденція).

Згідно із змінами, внесеними до Типової кореспонденції наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2019 № 386, у бухгалтерському обліку відображення передачі незавершених капітальних інвестицій за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, здійснюється у такому порядку.

Відображення вартості безоплатно переданих капітальних інвестицій в об’єкти незавершеного будівництва за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, у випадках, передбачених законодавством, здійснюється за дебетом субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» або 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» та кредитом субрахунку 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи».

Водночас в бухгалтерському обліку здійснюється віднесення до фінансових результатів коштів цільового фінансування, що спрямовувались на об’єкти незавершеного будівництва за дебетом рахунку 54 «Цільове фінансування» та кредитом субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» або 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису».

Джерело: https://pfa.com.ua/konsultatsii-i-poyasneniya/peredacha-nezavershenyh-kapital-invest