[13.09.2019]

Які форми меморіальних ордерів потрібні для відображення розрахунків з дебіторами та кредиторами довільної форми?

Згідно зі статтею 9 Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно з пунктом 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (далі – Положення), залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити.

Відповідно до пункту 2.7 Положення первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади.

Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Типові форми меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та Порядок їх складання затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.09.2017 № 755.

Відповідно до зазначеного Порядку облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є дебіторами суб’єкта державного сектору, ведеться у накопичувальній відомості за розрахунками з дебіторами (меморіальний ордер № 4).

Облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є кредиторами суб’єкта державного сектору, ведеться у накопичувальній відомості за розрахунками з кредиторами (меморіальний ордер № 6).

Записи у зазначених накопичувальних відомостях здійснюються за кожною операцією, що підтверджена документом, оформленим відповідно до законодавства.

Джерело: https://pfa.com.ua/konsultatsii-i-poyasneniya/rozrahunky-debitoriv-kredytoriv