[19.07.2019]

Які бухгалтерські проведення потрібно здійснити при поверненні дебіторської заборгованості, яка виникла у попередніх бюджетних періодах, у обліку бюджетної установи?

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про операції з грошовими коштами, розрахунками в національній валюті із дебіторами та кредиторами бюджетних установ визначені у Порядку  бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014  № 372 (далі-Порядок).

Відповідно до п.2.4 Порядку, суми коштів, які надходять у поточному бюджетному періоді на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, або поточні рахунки, відкриті в установах банків (крім власних надходжень), як повернення дебіторської заборгованості, яка виникла у попередніх бюджетних періодах, перераховуються до доходів загального фонду відповідного бюджету.

На суми коштів, які надходять у поточному бюджетному періоді на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, або поточні рахунки, відкриті в установах банків, як повернення дебіторської заборгованості, яка виникла у попередніх бюджетних періодах, за рахунок власних надходжень бюджетних установ коригується результат виконання кошторису з одночасним збільшенням доходів поточного періоду.

Бухгалтерські проведення за операціями з надходження на рахунки суб’єктів державного сектору коштів відображаються в бухгалтерському обліку за дебетом субрахунку 2313 «Реєстраційні рахунки» та кредитом субрахунків 2111 «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги», 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість».

Відображення операцій з перерахування отриманих коштів до доходів загального фонду відповідного бюджету проводиться записами:

Нарахування зобов’язань розрахунків з бюджетом, на суму отриманих коштів

Дебет 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»

Кредит 63 «Розрахунки за податками і зборами»

Перерахування коштів до доходів відповідного бюджету

Дебет 63 «Розрахунки за податками і зборами»

Кредит 2313 «Реєстраційні рахунки».

Відображення операцій з повернення дебіторської заборгованості, яка виникла у попередніх бюджетних періодах, за рахунок власних надходжень бюджетних установ проводиться записом:

Дебет 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»

Кредит 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»,

7211 «Дохід від реалізації активів». 

Джерело: https://pfa.com.ua/konsultatsii-i-poyasneniya/pogashenniya-debitorskoi-zaborgovanosti