[08.07.2019]

Як в бухобліку відобразити нарахування та сплату сум ПДВ, що входять до складу вартості робіт, послуг, виробів і продукції?

Згідно з пунктом 2.1.2. розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, не визнаються доходами від обмінних операцій такі надходження, як, зокрема, суми податку на додану вартість, акцизного податку, інших податкових надходжень, що підлягають перерахуванню до бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Тобто, сума податку на додану вартість, що входить до складу вартості робіт, послуг, виробів і продукції, не визнається доходом і в бухгалтерському обліку відображається відповідно до вимог Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219.

Так, нарахування сум податку на додану вартість, що входять до складу вартості робіт, послуг, виробів і продукції, які підлягають перерахуванню в бюджет, відображається за дебетом субрахунку 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» та кредитом субрахунку 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами».

Перерахування в бюджет сум податку на додану вартість, що входять до складу вартості робіт, послуг, виробів і продукції, здійснюється за дебетом субрахунку 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами» та кредитом субрахунку 2313 «Реєстраційні рахунки».

Джерело:https://pfa.com.ua/konsultatsii-i-poyasneniya/buhoblik-pdv