[03.08.2018]

Нарахування амортизації на інші необоротні активи при передачі

Питання: Чи потрібно донараховувати 50% амортизації на комп'ютер, який передається за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності? Первісна вартість такого об’єкта – 5600 грн, сума нарахованого зносу – 2800 грн.
Відповідь: Відповідно до пункту 7 розділу IV Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).
Зважаючи на те, що проведення операцій з внутрішнього переміщення об'єкта основного засобу в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності не передбачає його списання, то нарахувати останні 50% амортизації на комп'ютер не потрібно.
Відображення вартості безоплатно переданих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності здійснюється згідно з пунктом 1.13 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219:
Господарська операція
Кореспонденція субрахунків
Сума, грн.
Дебет
Кредит
Відображення вартості переданого комп'ютера
5111
1113
5600
Відображення нарахованої суми зносу напереданийкомп'ютер
1412
5512
2800
Крім того, слід зазначити, що установа, яка отримає комп'ютер, повинна відобразити первісну вартість та суму зносу отриманого комп'ютера, на тих самих субрахунках і у тих же сумах, що і установа, яка його передала.