[06.07.2018]

Відображення в бухгалтерському обліку чекових книжок

Питання: На якому субрахунку запасів або грошових документів потрібно обліковувати чекову книжку?
Відповідь: Відповідно до пункту 2.6 Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 02.04.2014 р. № 372 (далі — Порядок № 372), до інших коштів установи належать грошові документи (у національній та іноземних валютах), які знаходяться в касі установи (поштові марки, сплачені проїзні документи, путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, кошти, що містяться в акредитивах, у чекових книжках та в інших грошових документах тощо), та кошти в дорозі.
Тобто в Порядку № 372 визначено, що до грошових документів відносяться кошти, що містяться в чекових книжках, а не самі чекові книжки.
Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків регламентуються Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22 (далі — Інструкція № 22).
Розрахунковий чек - розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів (пункт 1.4 Інструкції № 22).
Для гарантованої оплати розрахункових чеків чекодавець бронює кошти на окремому аналітичному рахунку "Розрахунки чеками" відповідних балансових рахунків у банку-емітенті.
При розрахунках із застосуванням розрахункових чеків чекові книжки є лімітовані, а отже еквівалентами грошових коштів.
Однак, слід зазначити, що відповідно до пункту 3.9 Інструкції № 22 платник, який перебуває на казначейському обслуговуванні, подає до банку, у якому відкрито рахунок для обліку коштів, що перераховуються Державною казначейською службою України для здійснення цільових виплат готівкою, лише грошовий чек на отримання заробітної плати.
Для отримання готівки з рахунків органів Казначейства групи 257 розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) видаються грошові чекові книжки (пункт 12.5 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012  № 1407).
Основне призначення грошо­вої чекової книжки — бути інструментом отримання готівкових коштів із рахунку установи в касу .
Тобто, грошові чекові книжки не є еквівалентами грошових коштів.
Зважаючи на викладене та враховуючи те, що відповідно до пункту 7.2 Інструкції № 22 чеки та чекові книжки є бланками суворого обліку, суб'єктидержавного сектору грошові чекові книжки обліковують на субрахунку 1816 “Інші нефінансові активи”.