[22.06.2018]

Відображення в бухгалтерському обліку заміни автомобільних шин

Питання: як в бухгалтерському обліку відобразити заміну автомобільних шин?

Відповідь: При придбанні бюджетними установами автомобіля, шини (у тому числі запасний комплект), придбані разом з автомобілем, вартість яких входить в його ціну, обліковуються у складі основних засобів. Тобто в бухгалтерському обліку їх вартість враховано в первісній вартості автомобіля відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, та буде обліковуватися на субрахунку 1015 «Транспортні засоби».
Шини, придбані окремо від автомобіля, включаються до складу запасів відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202. Для відображення в бухгалтерському обліку таких шин застосовується субрахунок 1515 «Запасні частини».
У процесі експлуатації автомобільні шини стають непридатними, та підлягають заміні через небезпеку їх експлуатації.
Відпуск шин зі складу оформляється накладною (вимогою) (типова форма З-3), затвердженою наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 № 130.
Водій, будучи матеріально-відповідальною особою, розписується в отриманні шин та встановлює їх на автомобіль при цьому складається Акт на установку шин.
Операції щодо заміни на автомобілі шин, відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 № 102 (далі — наказ № 102), не належать до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів поліпшення автомобіля. При установці шин їх вартість відразу списується на фактичні витрати (дебет субрахунку 8013 (8113) “Матеріальні витрати” та кредит субрахунку 1515 «Запасні частини») і одночасно складається картка обліку пробігу (напрацювання) пневматичної шини.
Форма цього документа наведена в додатку 5 до п. 7.1 Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.05.2006 № 488.
Надалі шини обліковуються в оперативному обліку за водієм в кількісному вимірнику.
Сезонне технічне обслуговування, як визначено у п. 1.3 Наказу № 102, - це технічне обслуговування, яке виконується для підготовки автомобіля до використання в осінньо-зимових чи весняно-літніх умовах. При заміні літнього комплекту на зимовий і навпаки, шини оприбутковуються на склад на підставі накладної (вимоги). На складі облік шин, що були в експлуатації, ведеться окремо від нових шин, матеріально-відповідальною особою тільки в кількісному вимірнику.
При списанні зношених шин та шин, які не відповідають технічному стану, придатному до експлуатації, застосовується Акт на списання (типова форма № З-2), затверджений наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 № 130 (далі - Акт). Одночасне списання комплекту шин з одного автомобіля допускається оформлювати складанням одного Акту, до якого додають картки обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин, які списуються за цим актом.